Chương 9.3 - Kiểm toán hệ thống thông tin - Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

Chia sẻ: Le Thi Thu Huong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
435
lượt xem
221
download

Chương 9.3 - Kiểm toán hệ thống thông tin - Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9.3 - Kiểm toán hệ thống thông tin - Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

 1. Chương 9: KiỂM TOÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÓM 5
 2. NỘI DUNG Hệ thống thông tin trong doanh 1 nghiệp và ảnh hưởng đến KTHĐ 2 Tiêu chí đánh giá hệ thống thông tin 3 Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán 4 Quy trình kiểm toán hệ thống thông tin Các ví dụ minh họa www.themegallery.com
 3. 9.3 Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán Nội  dung www.themegallery.com
 4. Mục tiêu của việc thu thập bằng chứng kiểm toán Yêu cầu Tính Tính hiệu đầy lực đủ www.themegallery.com
 5. Mục tiêu của việc thu thập bằng chứng kiểm toán Mục tiêu Add Your Title here Cơ sở Phục vụ cho  Tạo ra các  Giảm Hỗ trợ nhu cầu thực  giá trị pháp  minh thiếu cho tế trong từng  lý cao  chứng trường hợp  trong  được công cho các cụ thể phát  trường hợp  chi tác phát sinh giải quyết  phí kiểm các tranh  hiện kiểm toán chấp kiểm toán của toán KTV www.themegallery.com
 6. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng Text Các kỹ thuật  kiểm toán  với sự hỗ  trợ của máy  Text Kỹ thuật  tính phỏng vấn Text Text Text www.themegallery.com
 7. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng Quy trình áp dụng Các kỹ thuật kiểm toán với Các yếu tố cần cân nhắc sự hỗ trợ của máy tính Phần mềm hỗ trợ phân tích Dữ liệu www.themegallery.com
 8. Các kỹ thuật với sự hỗ trợ của máy tính Xác định mục tiêu kiểm toán Quy Xác định các loại kiểm tra trình áp Thu thập các tệp thông tin cần kiểm tra dụng Kiểm tra tệp thông tin lựa chọn Kiểm tra kết quả và kết luận Kết nối với các phần còn lại của cuộc kiểm toán www.themegallery.com
 9. Các yếu tố mà kiểm toán viên cần cân nhắc  Mức độ bảo đảm mà kiểm toán viên yêu cầu.  Mức độ chuyên môn kỹ thuật sẵn có ở kiểm toán  viên.  Tầm quan trọng của hệ thống thông tin.  Việc rà soát chỉ diễn ra một lần hay còn tiếp diễn.  Chi phí và thời gian thiết lập và duy trì các kỹ thuật.  Tính phức tạp của thủ tục kiểm toán. www.themegallery.com
 10. Phần mềm thẩm vấn  Chọn các giao dịch từ một tệp thông tin có  sẵn trên máy.  Tìm các ngoại lệ để tập trung xem xét. ứng   Phân tích tần suất và phương thức. dụng  Phân tầng dữ liệu  Củng cố dữ liệu.  Tái tạo lại các dấu vết kiểm toán.  Làm nổi bật các khoản mục không tuân  thủ qui định của hệ thống.  sử dụng để khẳng định hệ thống không  hoạt động. www.themegallery.com
 11. Phần mềm thẩm vấn Ưu điểm www.themegallery.com
 12. Kỹ thuật phỏng vấn Cách làm •Các KTV thường sử dụng bảng câu hỏi Là việc thu thập thông tin qua về việc sử dụng hệ thống thông tin, có việc trao đổi, trò chuyện với thể sử dụng câu hỏi đóng và câu hỏi những người trong hoặc ngoài mở. Tuy nhiên, thường sử dụng câu hỏi đơn vị được kiểm toán. đóng và những câu trả lời “ không” sẽ cho biết nhược điểm của hệ thống •Kỹ thuật này được sử dụng thông tin. giúp thu thập các bằng chứng •Ngoài ra kiểm toán viên còn sử dụng kĩ kiểm toán ngoài hệ thống thuật phỏng vấn trực tiếp.Nó cũng thu thông tin. được hiệu quả cao www.themegallery.com
 13. Bảng câu hỏi đóng     Hệ thống câu hỏi Trả lời Ghi     Có Không chú     1. Phần mềm công ty  đang sử dụng có  gây khó khăn trong thực hiện  không? 2. Các thông tin có được cập nhật  thường xuyên và liên tục không? 3. Người tập hợp các thông tin và  nhập vào máy tính có tinh thần trách  nhiệm hay không? 4. Định kỳ các thông tin có được kiểm  tra và rà soát lại hay không? 5. Máy tính có hay bị virut hay không?  Khi bị virut có được sửa chữa ngay  lập tức không? 6. Công ty có hình thức kỷ luật nào  đối với các nhân viên làm rò rỉ thông  tin không? 7. Có bao giờ công ty bị lấy cắp dữ  www.themegallery.com liệu không?
 14. Bảng câu hỏi mở Hệ thống câu hỏi Câu trả lời 1. Các phần mềm quản lý dữ liệu là  phiên bản mới hay cũ? Có khó khăn  hay thuận lợi gì khi sử dụng các phần  mềm đó? 2. Anh (chị) đóng vai trò gì trong quản lý  hay phát triển hệ thống thông tin của  doanh nghiệp? 3. Các kỹ thuật viên phòng máy tính được  đi tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ  1năm mấy lần? 4. Công ty xử lý như thế nào đối với các  trường hợp làm mất thông tin hay  không kịp thời phản ánh thông tin? www.themegallery.com
 15. NHÓM 5 THỰC HiỆN: 1.Đặng Thị Thu Thứ 2.Lê Thị Thu Hương 3.Doãn Thị Thùy Dung Click to edit company slogan . 4.Phạm Thị Ngân 5.Phạm Thị Duyên 6.Lê Thị Nga 7.Hoàng Thị Lĩnh www.themegallery.com 8.Vũ Thị Thu Hường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản