CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG ỨNG SUẤT TRONG KHỐI ĐẤT

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
192
lượt xem
64
download

CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG ỨNG SUẤT TRONG KHỐI ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương ứng suất trong khối đất', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG ỨNG SUẤT TRONG KHỐI ĐẤT

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH ----- ----- MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT GIAÙO VIEÂN: ThS. PHAÏM SÔN TUØNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản