intTypePromotion=1
ADSENSE

Công dân &cộng đồng

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

327
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Cộng đồng là gì? Vai trò của cộng đồng. - Trách nhiệm của công dân với cộng đồng. 2. Kỹ năng: - Biết cư xử đúng đắn và Xd với mọi người xung quanh. - Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động phù hợp với XD cộng đồng. 3. Thái độ: - Yêu quý gắn bó có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. II. Chuẩn bị: 1.C- GV: Soạn giáo án, đọc tài liệu tham khảo. Chuẩn bị một số mẩu chuyện liên quan đến bài giảng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công dân &cộng đồng

 1. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KT BÀI CŨ BÀI 13 ND BÀI MỚI CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân CỦNG CỐ Lớp: DH9CT
 2. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KIỂM TRA BÀI CŨ Gia đình là gì? Trình bày các mối quan KT BÀI CŨ hệ gia đình và trách nhiệm của các ND BÀI MỚI thành viên trong gia đình? Chung thủy, thng dưỡ yêuđNuôi người Đùm dưỡng, Phụương, c,ng, Gia đình là một cộngạyồ ng bọ kính quan dỗ,sóc, d . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ bình đẳng… byêu chung sống và gắn bó trọng, tâm, ơn… chăm nhau ởi với biết 1. Quan hệ vợ chồng giúp đỡ nhau.. thương… hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ a b 2. Quan hệ cha mẹ tvà con cái hôn nhân và huyế thống. 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN 3. Quan hệ ông bà và các cháu a b c 4. Quan hệ anh, chị em CỦNG CỐ
 3. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ BÀI 13(Tiết 1) ND BÀI MỚI CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ
 4. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng a. Cộng đồng là gì? KT BÀI CŨ Cộng đồngng toàn thể ồng ng Cộ là Đ nhữ Cộười cùng sựng, tcó +nhữngcùng m số điể ND BÀI MỚI ng ng = = ế = kbó với nhau thành giống đồng nhau, ợp,gắn . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ h hoạt xã hội. (cùng một khối sinh thêm nhau, a b *Đặc điểm: vào, cùng nơi, 2. TRÁCH NHIỆM - Giống nhau: Nguồn gốc, tiếng cùng CỦA CÔNG DÂN nói, chữ viết, đời sống, văn ống,…) s hóa… a b c - Khác nhau: Về quy mô, loại CỦNG CỐ hình, tổ chức, hoạt động…
 5. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ Cộng đồng gia đình
 6. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ Cộng đồng lớp học
 7. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c CỦNG CỐ Cộng đồng làng xã
 8. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b c Cộng đồng người CỦNG CỐ Việt Nam ở nước ngoài
 9. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồb. Vai trò của cộng đồng đối với ng KT BÀI CŨ cuộc sống của con người ND BÀI MỚI - Cộng đồng liên kết, hợp tác các cá nhân . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ - Chăm ột cuộccssống vì một “M lo cuộ ống cá nhân - Đảm c ảo ng khác n toàn diện cuộ b số phát triể mới chính a b cho cá nhânsống xứng đáng” là cuộc 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN - Giải quyết hài hòa, hợp lý các Albert Einstein mối quan hệ giữa quyền lợi và a b c nghĩa vụ của cá nhân và lợi ích CỦNG CỐ tập thể
 10. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG H'Pnhiêng KT BÀI CŨ thường ngồi thu lu ND BÀI MỚI trong góc . CỘNG ĐỒNG VÀ CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ VAI TRÒ CỦA CĐ nhà. Buổi tối cô vứt a b bỏ quần áo 2. TRÁCH NHIỆM và cứ chực CỦA CÔNG DÂN lao vào a b c rừng. CỦNG CỐ
 11. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. Trách nhiệm của công dân đối với CĐ KT BÀI CŨ a. Nhân nghĩa a.1 Khái niệm: ND BÀI MỚI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ Nhân nghĩa là lòng thương a b người và đối xử với người 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN theo lẽ phải. a b c CỦNG CỐ
 12. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. Trách nhiệm của công dân đối với CĐ a. Nhân nghĩa KT BÀI CŨ a.2 Ý nghĩa của nhân nghĩa: ND BÀI MỚI Giúp cho cuộc sống con người . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ trở nên tốt đẹp hơn Giúp con người thêm yêu cuộc a b sống, có thêm sức mạnh để vượt 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN qua khó khăn a b c Là truyền thống đạo đức tốt đẹp CỦNG CỐ của dân tộc Việt Nam
 13. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. Trách nhiệm của công dân đối với CĐ KT BÀI CŨ a. Nhân nghĩa a.3 Biểu hiện của nhân nghĩa: ND BÀI MỚI Lòng nhân ái, thương yêu, đùm . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn a b Nhường nhịn nhau, tượng trợ, 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống a b c Lòng vị tha cao thượng, bao CỦNG CỐ dung, độ lượng
 14. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. Trách nhiệm của công dân đối với CĐNhân nghĩa a. KT BÀI CŨ a.4 Trách nhiệm của học sinh: ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ Công dân, THẢO LUẬcần phải làm học sinh N LỚP ền thống nhân gì để phát huy truy a b nghĩa của dân tộc? . TRÁCH NHIỆM 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN a b c a CỦNG CỐ
 15. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b . TRÁCH NHIỆM 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN a b c - Kính trọng, biết ơn, hiếu thảo CỦNG CỐ với ông bà, cha mẹ.
 16. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b . TRÁCH NHIỆM 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN a b c - Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi CỦNG CỐ người…
 17. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b 2. TRÁCH NHIỆM . TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN a b c - Kính trọng và biết ơn các vị anh CỦNG CỐ hùng dân tộc
 18. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI . CỘNG ĐỒNG VÀ . CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ a b . TRÁCH NHIỆM 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN a b c - Cảm thông, giúp đỡ mọi người CỦNG CỐ khi gặp khó khăn
 19. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG Năm Cam là tên tội phạm khét tiếng ở Sài Gòn. Hắn đã sai đàn KT BÀI CŨ em giết hại trinh sát Phan Lê ND BÀI MỚI Sơn.Trongnghĩ gìtòa xétệc làm n Em có suy phiên về vi xử, hắ đã bị kết án tử hình.Khi nghe tòa . CỘNG ĐỒNG VÀ . CỘNG ĐỒNG VÀ ctuyên án, ẹ trinhcủa trinh sát đã ủa bà m bà mẹ sát Phan Lê VAI TRÒ CỦA CĐ Sơn? tòa miễn tội chết cho Năm xin a b Cam. Bà nói: “Không muốn chứng kiến thêm cảnh một . TRÁCH NHIỆM 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN người mẹ mất con, một gia đình mất người thân.” a b c CỦNG CỐ Lòng vị tha cao thượng
 20. BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG CỦNG CỐ KT BÀI CŨ Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? ND BÀI MỚI ND BÀI MỚI Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau . CỘNG ĐỒNG VÀ CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ VAI TRÒ CỦA CĐ a b Tương trợ, giúp đỡ lẫn . TRÁCH NHIỆM 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN CỦA CÔNG DÂN nhau trong cuộc sống a b c hằng ngày CỦNG CỐ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2