intTypePromotion=1

Công văn 84/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
107
lượt xem
2
download

Công văn 84/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 84/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 272/SXD-QLN ngày 02/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 84/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 84 /BXD-QLN --------------------- V/v: trả lời công văn số 272/SXD-QLN ngày Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2009 02/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang Bộ Xây dựng nhận được công văn số 272/SXD-QLN ngày 02/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ nội dung công văn của Sở Xây dựng tỉnh An Giang thì các kiốt trong nhà lồng chợ là công trình xây dựng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý và kí hợp đồng cho thuê với các cá nhân, tổ chức để thực hiện kinh doanh. Như vậy, các cá nhân, tổ chức được thuê các kiốt nêu trên chỉ là người thuê, không phải là chủ sở hữu công trình nên không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với những trường hợp này. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo đúng quy định pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - Lưu: VT, QLN (2b). TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2