intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 6709/TXNK-DTQLT

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 6709/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý lệ phí hải quan hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 6709/TXNK-DTQLT

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ XUẤT  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  NHẬP KHẨU ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 6709/TXNK­DTQLT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019 V/v xử lý lệ phí HQ hàng xuất khẩu,  nhập khẩu tại chỗ   Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phản ánh của các Doanh nghiệp về vướng mắc lệ phí hải  quan của tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2017 trên  Hệ thống kế toán thuế tập trung. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2, Thông tư số 172/2010/TT­BTC ngày 2/11/2010 của Bộ Tài  chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan,  các trường hợp không thu lệ phí hải quan: “Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (kể cả hàng hóa  trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chế xuất với nhau)”, thì  các tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2017 thuộc  đối tượng không thu lệ phí hải quan. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra rà soát  và xử lý: ­ Trường hợp trên Hệ thống kế toán thuế tập trung còn treo nợ lệ phí hải quan đối với tờ khai  hải quan hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2017, cơ quan hải quan  điều chỉnh số phải thu trên Hệ thống kế toán thuế tập trung. ­ Trường hợp cơ quan Hải quan đã hạch toán số thu lệ phí hải quan của các tờ khai hải quan  hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2017, cơ quan hải quan thực hiện  điều chỉnh số tiền lệ phí hải quan của tờ khai thuộc đối tượng không thu nêu trên sang hạch toán  trừ nợ lệ phí hải quan/phí hải quan cho tờ khai khác còn nợ trên Hệ thống kế toán thuế tập  trung. Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./   KT. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c); ­ CT Cục Thuế XNK (để b/c); ­ Công ty TNHH Điện tử Sam sung HCMC CE Complex ­  CN. Hồ Chí Minh ­ tầng 25, tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều,  p. Bến Nghé, quận 1, TP. HCM (để thay trả lời CV  1179/19/LOG­SEHC); ­ Lưu: VT; DTQLT (03b). Lê Mạnh Hùng    
  2.    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2