intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án môn Toán cao cấp A2 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Chia sẻ: Spkt Spkt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

169
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án môn Toán cao cấp A2 giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về Toán cao cấp A2 thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho sinh viên đang theo học các ngành Khoa học tự nhiên và những bạn đang quan tâm đến vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án môn Toán cao cấp A2 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM<br /> Khoa Khoa học cơ bản<br /> Bộ môn Toán<br /> <br /> Đáp án môn: Toán cao cấp A2<br /> Mã môn học: MATH130201<br /> Ngày thi: 17/06/2015<br /> <br /> D   m 2  m  12;<br /> D2   m 2  19m  48;<br /> <br /> ĐIỂM<br /> 2.0<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Câu 1<br /> D1  2m 2  12m  54;<br /> D3  2m 2  8m  6<br /> <br /> 1.0<br /> <br />  2  m  9  m  16 2  m  1 <br /> m  4<br /> ,<br /> ,<br /> : hệ có nghiệm duy nhất <br /> <br /> <br /> m4 m4 <br /> m  3<br />  m4<br /> * m  3 : hệ có vô số nghiệm  6a,1  5a, a  , a  R .<br /> <br /> * m  4 : hệ vô nghiệm.<br /> Câu 2<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> PB E<br /> <br /> c<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> v  4  14 x  4 x 2<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0,5<br /> 2.5<br /> <br />  1 4 0<br /> A   4 1 0  , GTR 1  5, 2  3 .<br /> <br /> <br />  0 0 5<br /> <br /> <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0<br /> 1 <br />  0  , X  1  .<br /> 1  5 : VTR cơ sở X 1   <br /> 2<br />  <br /> 1 <br /> 0<br />  <br />  <br /> <br /> 0.5<br /> <br />  1<br /> 2  3 : VTR cơ sở X 3   1  .<br />  <br /> 0<br />  <br /> <br />  0<br /> Các VTR cơ sở trực chuẩn của A là 0 ,<br />  <br /> 1 <br />  <br /> <br />  1   1 <br /> 2 <br /> 2<br /> <br /> 1   1 <br /> .<br /> ,<br /> <br /> 2 <br /> 2<br /> <br />  <br /> <br />  0   0 <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> det(4. A3. AT   AT  . A2 )  det  4 A4  A4 <br /> <br /> (vì A  AT )<br /> <br /> 2<br /> <br /> b<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> Câu 3<br /> <br /> a<br /> <br /> 0.5<br /> 2.5<br /> <br />  5 4 2 <br />  Đặt A   2 7 1 <br /> <br /> <br />  3 3 1 <br /> <br /> <br /> Vì det A  54  0 nên E độc lập tuyến tính. Hơn nữa số vector của E<br /> bằng số chiều của P2 [ x] , nên E là cơ sở của P2 [ x] .<br /> <br />  5<br /> 2<br /> <br />  4<br /> 7<br /> <br />  6 5 13 5<br /> <br /> <br /> 0.5<br /> <br />  det  3 A4   33   det A  33   75  37  58<br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> Câu 4<br /> z  <br /> x<br /> <br /> a<br /> <br /> 14 xyz 3  4 y cos  4 xy   4e x  y  z<br /> 21x 2 yz 2  4e x  y  z<br /> <br /> 7 x 2 z 3  4 x cos  4 xy   15 y 4  4e x  y  z<br /> z  <br /> y<br /> 21x 2 yz 2  4e x  y  z<br /> <br /> 3.0<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> z  0, 0   0<br /> z  0, 0   z  0, 0   1<br /> x<br /> y<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> dz  0, 0  dx  dy<br /> <br /> L( x, y)  2 x  y   ( x 2  y 2  5)<br /> <br /> b<br /> <br /> 1<br /> <br />  Lx  2  2 x  0<br />   , x  2, y  1<br /> <br /> <br /> 2<br /> Các điểm dừng  Ly  1  2 y  0  <br />   1 , x  2, y  1<br />  2<br /> x  y2  5<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> d L( x, y)  2 (dx  dy ) , với điều kiện 2 x.dx  2 y.dy  0 .<br /> <br /> <br /> Hàm số đạt cực đại tại M(2,1) vì d 2 L(2, 1)  0 .<br /> <br /> <br /> <br /> Hàm số đạt cực tiểu tại M(-2,-1) vì d 2 L(2,1)  0 .<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 1.0<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2