intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề bài :Xác định đồ thị Bode của hàm truyền đạt điện áp

Chia sẻ: Chao Hello | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

995
lượt xem
144
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề bài :xác định đồ thị bode của hàm truyền đạt điện áp', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề bài :Xác định đồ thị Bode của hàm truyền đạt điện áp

 1. CÂU 2 CHƯƠNG 3 Đề bài :Xác định đồ thị Bode của hàm truyền đạt điện áp sau: U 2 ( p) F(p)= U1 ( P ) Trong đó R1=80 k Ω R2=20 k Ω ,L=1mH ZL=j L=PL Zc= = Lời giải: U ( p) F(p)= U (P) 2 1 R2 PL R2 / / PL U1 ( p ) R2 / / PL R2 + PL = R1 + ( R2 / / PL) U1 ( P) = R1 + ( R2 / / PL) = R PL = R1 + 2 R2 + PL R2 PL R1 R2 + ( R1 L + R2 L) P = R2 L P R1 R2 1 + P = R1 R2 R1 L + R2 L R2 L 20.103.10−3 -8 K= R R = 6 =1,25.10 1 2 80.20.10 P10=0 R1 R2 P∞ = − 1 =-16 .106 R1 L + R2 L F(P)=k F(j )=k+j0 a( )=20lg| F(j |=20lg|k|=-58,06 b( =0 (k>0)
 2. P(i0)=0 Π a( )=20 , b(ω ) = 2 P ∞ = −16.106 = −ωh 1 ω Chọn =1 lg = lg ω − lg ωh = lg ω − lg(16.106 ) = -7,2 0 ωh a( )= a( )= b( = =
 3. CÂU 5 CHƯƠNG 4 Đề bài : Hãy xác định 2 dạng phương trình đặc tính bất kỳ của mạch 4 cực trong đó R= 10Ω ; ω L=5Ω ;1/ ω C=5Ω. Lời giải : Phương trình đặc tính trở kháng hở mạch: Biết I1,I2 → U1, U2 U1 = Z11I1 + Z12I2 U2 = Z21I1 + Z21I2 U1 → Z11 = khi I2 =0 I1 I1.( R + Zl + Zc) = I1 =R +Zl +Zc = 10+5j+5/j(Ω)
 4. U1 → Z12 = khi I1 =0 I2 =R+Zl +Zc =10+5j+5/j(Ω) U2 → Z21 = khi I2 =0 I1 U2 → Z22 = khi I1 =0 I2 =R +Zl +Zc = 10+5j+5/j(Ω) Vậy phương trình đặc tính trở kháng là : U1 = (10 + 5j + 5 / j)I1 + (10 + 5j + 5 / j)I 2  U 2 = (10 + 5j + 5 / j)I1 + (10 + 5j + 5 / j)I 2 BÀI 7 CHƯƠNG 2:
 5. Đề bài : Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định dòng điện qua nhánh 1. Biết R1=30Ω; R2=20Ω ; C= 20µF; E=100v Lời giải :
 6. Với t>=0 ta có các phương trình: E-uc(t)=I1R1 I2R2=uc(I1) uc duc I1=I2+Ic= R + dt C 2 Suy ra phương trình uc R1 du uc + R1C. c E - uc= R2 dt duc 1  1 1  E +  +  uc = dt C  R1 R2  R1C Với uc(0)=100v duc 103 103 Thay giá trị + dt 0.6 uc = 1,5S Chuyển sang toán tử 103 105 (s + ) uc= + 100 0, 6 S .1,5 60 S + 4.104 uc = S (0.6 S + 103 103  uc(t)=40 + 60 – 60exp( − 1,5 t ) uc 103  I2(t)= R =2+3exp( − 1,5 t ) 2
 7. duc 103 105  103  I1=I2+C dt = 2 + 3exp(− 0,16 t ) − 5exp(− 0, 6 t ) = 2 1 − exp(− 0, 6 t )    BÀI 10 CHƯƠNG 2
 8. Đề bài : Cho mạch điện như hình vẽ, tìm dòng điện trên các nhánh biết : uu r uu r Π E1 = 100e , E2 = 100e 2 ; R 1 = R 2 = R 3 = 10Ω ; j j0 1 ω L1 = ω L 2 = 20 Ω ; ω M = = 10Ω . ωC Lời giải :
 9. uu r E1 = 100e j 0 = 100 Ω vì ej0=sin0 + jcos0=1 uu r Π Π j 2 =100j Ω vì e 2 = cos (П/2) + j E2 = 100e jsin(П/2)=j Áp dụng phương pháp dòng điện vòng cho mạch trên ta có: Chọn chiều dòng điện 2 vòng như hình vẽ. Ta có • Vòng 1 :
 10. 1 1 [R1 + R3 + j (ω L1 − )]Iv1 − [R 3 − j ( − ω M )]I v 2 = E1 ωC ωC ⇔ (20 + 10 j ) I v1 − 10 I v 2 = 100 • Vòng 2 : 1 −[R3 − j ( − ω M )]I v1 + [R2 + R3 + j (ω L2 − ω M )]I v ωC ⇔ −10 I v1 + (20 + 10 j ) I v 2 = 100 j Như vậy ta có hpt : (20 + 10 j ) I v1 − 10 I v 2 = 100   −10 I v1 + (20 + 10 j ) I v 2 = 100 j (2 + j ) I v1 − I v 2 = 10 ⇔ − I v1 + (2 + j ) I v 2 = 10 j Giải hệ phương trình ta được :
 11. 10(1 + j ) I v1 = 1+ 2 j 10 j Iv2 = 1+ 2 j V ậy : 10(1 + j ) I1 = I v1 = ( A) 1+ 2 j 10 j I2 = −Iv2 = − ( A) 1+ 2 j I 3 = I1 + I 2 = 10( A)
 12. BÀI 7 CHƯƠNG 4 Phương trình đặc tính dẫn nặp ngắn mạch: ( Biết U1, U2 tìm I1,I2) Ta có thể coi như mạch bốn cực trên gồm có 2 mạch bốn cực thành phần: một mạch có 1 thành phần duy nhất là điện trở R4, một thành phần gồm 3 điện trở là R1, R2, R3.  Y4 −Y4  [Y4 ] =   = [Y123 ]  −Y4 Y4  Theo công thức ta có Y11 = I1/U1│U2=0 = i1/[i 1*(r1+r2*r3/(r2+r3))] = (r2+r3)/[ r1*r2+r1*r3+r2*r3] Y12=Y21=I2/U1│U1=0 = u1*r2/(r1+r2)*r3/{[(r2+r3) (r2+r3)]u1}= -r2/ (r1*r2+r1*r3+r2*r3) Y22=I2/U2│U1=0 = I2/[i2*(r3+r1*r2/(r1+r2))= (r1+r2)/ (r1*r2+r2*r3+r1*r3) Suy ra ma trận tham số của  r2 + r3 −r2  Y123 là [Y123] = 1/(r1*r2+r2*r3+*r3*r1)    −r2 r2 + r1  Suy ra
 13. [Y]= [Y123] + [Y4]= 1/(r1*r2+r2*r3+r3*r1)*  R2 + r3 + Y4 ( r1*r2 + r1*r3 + r3*r2 ) −  r2 + Y4 ( r1*r2 + r1*r3 + r2*r3)      −  r2 + Y4 ( r1*r2 + r1*r3 + r2*r3)  R2 + r1 + Y4 ( r1*r2 + r1*r3 + r3*r2 )    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=995

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2