intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
10
lượt xem
0
download

Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)" trình bày thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung và lịch trình giảng dạy, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

  1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Đọc Tiếng Anh 3 (Reading 3) ­ Mã học phần: 1410163 ­ Số tín chỉ: 3 ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: đại học chính quy, ngành Quản trị  kinh  doanh, Kinh doanh quốc tế ­ Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 13 tiết  Thảo luận : 9.5 tiết  Hoạt động theo nhóm : 7.5 tiết  Tự học : 90 giờ ­ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế 2. Các học phần tiên quyết:  Nghe nói đọc viết 2 3. Mục tiêu của học phần: ­ Kiến thức:  Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ  bản trong một số  lĩnh vực trong quản trị kinh doanh (quản trị, sản xuất, marketing) thông qua từ  ngữ, thuật ngữ chuyên ngành, bài đọc hiểu. ­ Kỹ năng:  Đọc – hiểu được tài liệu chuyên ngành Sử dụng từ vựng, thuật ngữ phù hợp với các lĩnh vực trong đời sống hàng ngày  cũng như trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh 1
  2. ­ Thái độ:  Làm việc độc lập với những bài tập cá nhân, tự lập  Học phương pháp làm việc nhóm 4. Chuẩn đầu ra của học phần: Đáp ứng  Nội dung CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.  Vận dụng từ  ngữ, thuật ngữ  chuyên ngành trong hoạt động  K1, K2, K3 kinh doanh 4.2 Đọc – hiểu những tài liệu liên quan đến quản trị kinh doanh  4.3 Thuyết trình vấn đề  liên quan đến từng lĩnh vực khác nhau  trong kinh doanh Kỹ năng 4.4. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm  S1, S2 4.5. Phát triển kỹ năng thuyết trình Thái độ 4.6. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân A1, A2, A3 4.7. Không đạo văn 4.8. Có trách nhiệm trong việc làm nhóm 5. Mô tả tóm tắt nội dụng Môn học sẽ  cung cấp cho sinh viên những từ  vựng, thuật ngữ  chuyên ngành qua những   chủ để, sinh viên sẽ hiểu được kiến thức khái quát về các lĩnh vực kinh doanh, các ngành   nghề  kinh tế, sản xuất, quản trị, sơ đồ  tổ  chức, tiếp thị, tuyển dụng, công việc và động   viên, kênh phân phối, khuyến mãi, các hình thức khuyến mãi. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. ­ Tham dự thi kết thúc học phần. 2
  3. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 5% 4.1 – 4.3 2 Điểm xây dựng bài Trả lời câu hỏi, làm các  bài tập được giao 10% 4.1 – 4.3 3 Điểm bài tập nhóm ­ Báo cáo/thuyết minh/... 15% 4.1 – 4.3 ­ Được nhóm xác nhận có tham gia  5 Điểm   kiểm   tra   giữa  ­ Thi viết tự luận 10% 4.1 – 4.3 kỳ 6 Điểm thi kết thúc học  ­ Thi viết tự luận (90 phút) 60% 4.1 – 4.3 phần ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ  thực hành ­ Bắt buộc dự thi ­ Hình thức thi tự luận: TỰ LUẬN ­ Thời lượng thi: 90 phút ­ Học viên  không được tham khảo tài liệu khi thi.  Sinh viên chia nhóm chuẩn bị từ vựng, bài trước mỗi buổi học. Thuyết trình theo từng chủ  đề. 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10  (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân   với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập   phân. 3
  4. 8. Tài liệu học tập 8. 1 Giáo trình chính: [1] Ian Mackenzie (2010),  English for Business Studies – A course for Business studies   and Economics students, Cambridge Press 8.2 Tài liệu tham khảo: [2] Liz Taylor, Keith Harding (2009) ­ International Express, Intermediate – Oxford University  Press [3] Daid Cotton­David Falvey­Simon Kent­Market Leader (2011)­ Advanced Business, Pearson  Longman [4] News English : Business and Finance : Series 1 : DVD Video. ­ 1. ­ TPHCM : Tổng Hợp  TPHCM, 2009 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15  tháng 06 năm 2015  Ngày 15  tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày   tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu Ghi chú: Đề cương này có thể thay đổi tùy theo tình hình giảng dạy thực tế. 4
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2