intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết - MacroMedia Flash

Chia sẻ: Nguyen Thi My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
408
lượt xem
125
download

Đề cương chi tiết - MacroMedia Flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế ảnh động bằng công cụ MacroMedia Flash làm nền tảng học tập cho học phần thiết kế Web, gồm: + Hiểu chức năng của phần mềm Flash và chức năng các công cụ để tạo hình ảnh tĩnh, hình ảnh động; + Phân biệt các loại tập tin hình ảnh, các loại tập tin âm thanh, các loại tập tin Video và điều kiện sử dụng chúng; + Phân biệt các kiểu chuyển động cũng như các kiểu biến hình trong Flash; + Phân biệt được công dụng các hiệu ứng có sẳn của Flash; + Nắm được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết - MacroMedia Flash

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN NAM KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Trình độ đào tạo: Cao đẳng 1. Tên học phần: MacroMedia Flash Mã học phần: 2. Thời lượng: 3 tín chỉ 3. Yêu cầu kiến thức trước khi học: - Điều kiện tiên quyết: Không - Điều kiện học trước: Tin học đại cương, Photoshop 4. Mục tiêu của học phần: - Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế ảnh động bằng công cụ MacroMedia Flash làm nền tảng học tập cho học phần thiết kế Web, gồm: + Hiểu chức năng của phần mềm Flash và chức năng các công cụ để tạo hình ảnh tĩnh, hình ảnh động; + Phân biệt các loại tập tin hình ảnh, các loại tập tin âm thanh, các loại tập tin Video và điều kiện sử dụng chúng; + Phân biệt các kiểu chuyển động cũng như các kiểu biến hình trong Flash; + Phân biệt được công dụng các hiệu ứng có sẳn của Flash; + Nắm được cú pháp, ý nghĩa và áp dụng một số lệnh Action Scrip thông dụng để thiết kế ảnh động có sự tương tác. - Mục tiêu về kỹ năng: Giúp cho sinh viên nắm được các kỹ năng: + Sử dụng thành thạo các công cụ của Flash để tạo, chỉnh sửa các hình ảnh tĩnh; + Chèn các tập tin âm thanh, hình ảnh, Video vào tập tin Flash; + Cách biến đổi các kiểu hình ảnh tĩnh; + Tạo ra các biểu tượng, sử dụng các hiệu ứng, khung hình, lớp, bảng tiến trình để tạo ra hình ảnh động. + Thiết kế giao diện đồ họa Web cũng như cách sử dụng các lệnh lập trình cơ bản bằng công cụ Flash. - Mục tiêu về thái độ người học: Rèn luyện tính sáng tạo, óc thẩm mỹ, cẩn thận, khả năng tổng hợp khi thiết kế các hình ảnh tĩnh, động bằng công cụ Flash. 5. Tài liệu học tập: 5.1. Giáo trình chính 1
  2. [1] Macromedia Flash, Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt hàn. [2] Slide bài giảng của Khoa thương mại điện tử. 5.2. Tài liệu tham khảo [1] www.echoecho.com/flashdrawing.htm [2] Ebook chương trình hướng dẫn sử dụng Flash, www.dayvahoc.net. 6. Đánh giá kết quả học tập học phần - Điểm quá trình (trọng số 0.3): gồm điểm kiểm tra định kỳ và điểm kiểm tra giữa học phần: + Điểm kiểm tra định kỳ (hệ số 1): Kiểm tra 3 lần với hình thức thực hành + Điểm kiểm tra giữa kỳ (hệ số 2): Hình thức thực hành - Điểm thi kết thúc học phần (trọng số 0,7): Hình thức: thực hành.; thời gian thi: 120 phút - Thang điểm đánh giá: 10 7. Nội dung chi tiết của học phần: Lý Thực Thảo Tổng Nội dung thuyế hành luận cộng t Chương 1. Giới thiệu tổng quan về Flash 1 2 3 1.1. Chức năng và giao diện Flash 0.25 0.25 1.1.1 Chức năng 1.1.2 Giao diện 1.2. Tập tin Flash 0.25 0.25 1.2.1 Đặc tính của tập tin Flash 1.2.2 Ứng dụng tập tin Flash 1.3. Chức năng các bảng điều khiển 0.5 0.5 1.3.1 Bảng điều khiển Library 1.3.2 Bảng điều khiển Properties 1.3.3 Bảng điều khiển Movie Explorer 1.4 Bài thực hành số 1 2 2 Chương 2. Thanh công cụ 1 5 6 2.1 Chức năng thanh công cụ 0.10 0.10 2.2 Nhóm công cụ Colors 0.15 0.15 2.3 Nhóm công cụ Views 0.10 0.10 2.4 Nhóm công cụ Options 0.15 0.15 2.5 Nhóm công cụ Tools 0.5 0.5 2.5.1 Các công cụ chọn 2.5.2 Các công cụ vẽ 2.5.3 Các công cụ hiệu chỉnh hình dạng 2.5.4 Công cụ Text 2.5.5 Công cụ xóa 2
  3. 2.5.6 Các công cụ xử lý màu 2.4 Bài thực hành số 2 5 5 Chương 3. Lớp và khung hình 1 5 6 3.1 Các thành phần trong bảng tiến trình 1 1 3.1.1 Vai trò bảng tiến trình (Timeline) 3.1.2 Lớp (Layer) 3.1.2.1 Khái niệm về lớp 3.1.2.2 Lớp mặt nạ 3.1.2.3 Lớp chỉ dẫn 3.1.3 Khung hình (Frame) 3.1.3.1 Khái niệm về khung hình 3.1.3.2 Phân loại khung hình 3.2 Bài thực hành số 3 5 5 Chương 4. Âm thanh, hình ảnh và Video 1 5 6 4.1 Tập tin Hình ảnh 0.5 0.5 4.1.1 Ảnh vectơ 4.1.2 Ảnh Bitmap 4.1.3 Ảnh Gif động 4.2 Tập tin Âm thanh 0.25 0.25 4.2.1 Khái niệm tập tin âm thanh 4.2.2 Điều kiện sử dụng các tập tin âm thanh 4.3 Tập tin Video 0.25 0.25 4.3.1 Khái niệm tập tin Video 4.3.2 Điều kiện để sử dụng các tập tin Video 4.4 Bài thực hành số 4 5 5 Thi giữa kỳ 2 2 Chương 5. Chuyển động và biến hình 1 5 6 5.1 Các chuyển động cơ bản 0.5 0.5 5.1.1 Chuyển động thẳng đều 5.1.2 Chuyển động thẳng biến đổi đều 5.1.3 Chuyển động theo một quỹ đạo bất kỳ 5.1.4 Chuyển động xoay tròn 5.2 Các kiểu biến hình 0.5 0.5 5.2.1 Đổi màu đối tượng 5.2.2 Kéo dài đối tượng 5.2.3 Biến từ dạng này sang dạng khác 5.3 Bài thực hành số 5 5 5 Chương 6. Biểu tượng và các hiệu ứng 2 5 7 6.1 Các loại biểu tượng 1 1 6.1.1 Biểu tượng nút nhấn 6.1.2 Biểu tượng Graphic 6.1.3 Biểu tượng Movie Clip 6.2 Các loại hiệu ứng 1 1 6.2.2 Hiệu ứng mặt nạ 6.2.3 Hiệu ứng Blur 6.2.4 Hiệu ứng nổ tung 6.3 Bài thực hành số 6 5 5 3
  4. Chương 7. Ngôn ngữ ActionScript 2 7 9 7.1 Khái niệm và cú pháp ActionScript 1 1 7.1.1 Khái niệm 7.1.2 Các đối tượng trong Flash sử dụng ActionScript 7.1.3 Cú pháp và cách sử dụng ActionScript 7.2 Một số lệnh ActionScript thường dùng 1 1 7.2.1 Sử dụng cho đối tượng Frame 7.2.2 Sử dụng cho đối tượng nút nhấn 7.2.3 Sử dụng cho đối tượng Movie clip 7.3 Bài thực hành số 7 7 7 Tổng cộng 9 36 45 8. Nội dung các bài thực hành HD HD HD Tổng Nội dung ban thường kết cộng đầu xuyên thúc Bài thực hành số 1: Thao tác với tập tin Flash 0.5 1.25 0.25 2 Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Chức năng của phần mềm Flash; - Đặc tính tập tin Flash và ứng dụng của nó; - Các tính năng của các bảng điều khiển. • Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác: - Khởi động và thoát khỏi Flash; - Tạo, chỉnh sửa tập tin Flash; - Chạy và biên dịch tập tin Flash; - Các thao tác với các bảng điều khiển. • Thái độ: Rèn luyện sinh viên tính hệ thống, bước đầu làm quen khi sử dụng phần mềm Flash. 0.5 1.25 0.25 2 Nội dung: - Khởi động và thoát khỏi Flash; - Tạo một tập tin mới; - Lưu tập tin; - Mở một tập tin đã có; - Lưu với tên khác; - Chạy thử và biên dịch tập tin flash; - Bật/tắt bảng điều khiển; - Thao tác với bảng điều khiển library; - Thao tác với bảng điều khiển properties; - Thao tác với bảng điều khiển Movie Explorer. Bài thực hành số 2: Tạo hình ảnh 0.5 4.25 0.25 5 4
  5. Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Chức năng của các nhóm công cụ; - Chức năng của các công cụ vẽ thông dụng; - Chức năng bảng điều khiển Properties, Library. • Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác: - Vẽ hình ảnh dựa trên các công cụ vẽ; - Sử dụng bảng Properties để chọn các thuộc tính cho các đối tượng trong hình; - Sử dụng bảng Library để đưa các đối tượng vào trong nội dung tập tin Flash; - Kết hợp các công cụ vẽ để tạo các hình phức tạp. • Thái độ: Rèn luyện sinh viên biết cách tổ chức, sáng tạo để tạo các hình ảnh từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung: 0.25 2.25 0.1 2.55 • Cơ bản: - Vẽ hình chữ nhật, hình vuông, đa giác bằng công cụ Rectangle; - Vẽ hình tròn, elip bằng công cụ Oval; - Vẽ bằng công cụ Line; - Vẽ bằng công cụ Pencil; - Vẽ bằng công cụ Pen. 0.25 2 0.15 2.45 • Nâng cao: - Tạo ảnh có sự kết hợp từ các công cụ vẽ ; - Tạo ảnh có sự kết hợp các công vẽ và thiết lập các thuộc tính trong bảng Properties ; - Tạo ảnh có sự kết hợp các công vẽ và các đối tượng từ bảng Library. Bài thực hành số 3: Thao tác với lớp và khung 0.25 4.5 0.25 5 hình Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Khái niệm, chức năng của khung hình, các loại khung hình; - Khái niệm, chức năng của lớp, các loại lớp; - Khái niệm, chức năng bảng tiến trình. • Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác: - Các thao tác với khung hình; - Các thao tác với lớp; - Tổ chức tập tin Flash dựa trên trên việc tạo các lớp và khung hình. • Thái độ: Rèn luyện sinh viên biết cách 5
  6. tổ chức, sáng tạo, chính xác để tạo các hình ảnh được tổ chức thông qua các khung hình, lớp. Nội dung: • Cơ bản: 0.15 2 0.1 2.25 - Các thao tác với lớp: + Chọn một lớp; + Ẩn và hiển thị lớp; + Khoá một lớp; + Thêm, đặt tên và xóa lớp ; + Thay đổi thứ tự của các lớp; + Tổ chức các lớp trong một thư mục; + Thêm lớp mặt nạ; + Thêm lớp chỉ dẫn; - Các thao tác với khung hình: + Chèn, xóa khung hình; + Tạo, xóa khung hình khóa (KeyFrame); + Chuyển đổi khung hình thành khung hình khóa; + Sao chép khung hình; + Đảo ngược vị trí khung hình. • Nâng cao: 0.1 2.5 0.15 2.25 - Tạo ảnh có sự kết hợp các công cụ vẽ và kỹ thuật tạo lớp ; - Tạo ảnh thông qua việc chép các khung hình, đảo khung hình ; - Tạo ảnh thông qua việc tạo các lớp mặt nạ. Bài thực hành số 4: Xử lý ảnh, âm thanh và Video 0.25 4.5 0.25 5 Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Phân loại các tập tin hình ảnh; - Phân loại các tập tin âm thanh; - Phân loại các tập tin video; - Điều kiện để sử dụng các tập tin đó. • Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác: - Chèn các tập tin âm thanh và video vào trong tập tin Flash; - Chuyển đổi các tập tin hình ảnh. • Thái độ: Rèn luyện sinh viên tự tin, sáng tạo, để phân biệt và sử dụng các tập tin âm thanh, hình ảnh, video chèn vào tập tin Flash. Nội dung: • Cơ bản: 0.1 2 0.1 2.2 - Chèn hình ảnh: + Chèn ảnh vectơ vào Flash; + Chèn ảnh Bitmap vào Flash; + Chèn ảnh Gif động vào Flash. - Chuyển đổi hình ảnh: 6
  7. + Chuyển ảnh Bitmap thành đối tượng; + Chuyển ảnh Vectơ thành Bitamp; - Chèn âm thanh và Video từ ngoài vào Flash: + Chèn âm thanh từ ngoài vào Flash; + Chèn Video từ ngoài vào Flash. • Nâng cao: 0.15 2.5 0.15 2.8 - Tạo ra các hình ảnh bằng cách chèn các hình ảnh từ ngoài vào Flash; - Kết hợp các hình ảnh và âm thanh được chèn vào. Bài thực hành số 5: Thiết kế chuyển động và 0.25 4.5 0.25 5 biến hình Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Phân loại các kiểu chuyển động; - Phân loại các kiểu biến hình. • Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác: - Tạo được các chuyển động cơ bản; - Xử lý kỹ thuật biến hình; - Kết hợp chuyển động và biến hình; - Kết hợp giữa chuyển động, biến hình và âm thanh. • Thái độ: Rèn luyện sinh viên tự tin, sáng tạo, để tạo các tập tin kết hợp chuyển động, biến hình và kết nối âm thanh. Nội dung: • Cơ bản: 0.15 2.5 0.1 2.25 - Thiết kế các chuyển động cơ bản: + Chuyển dộng thẳng đều; + Chuyển động thẳng biến đổi đều; + Chuyển động theo một quỹ đạo bất kỳ; + Chuyển động xoay tròn; + Kết hợp các chuyển động trên. - Biến hình: + Đổi màu đối tượng; + Kéo dài đối tượng ; + Biến từ dạng này sang dạng khác; + Kết hợp các biến hình trên. • Nâng cao: - Kết hợp chuyển động với biến hình; 0.1 2 0.15 2.25 - Kết hợp biến hình với âm thanh; - Kết hợp với chuyển động, biến hình, xử lý màu. Bài thực hành số 6: Thao tác với biểu tượng và 0.25 4.5 0.25 5 các hiệu ứng 7
  8. Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Chức năng các loại biểu tượng; - Các hành vi và thuộc tính của các biểu tượng; - Chức năng của các hiệu ứng: mặt nạ, Blur, nổ tung. • Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác: - Tạo các biểu tượng; - Thiết lập, chỉnh sửa các thuộc tính cho các biểu tượng; - Tạo các hiệu ứng cho các biểu tượng. • Thái độ: Rèn luyện sinh viên biết cách tổ chức, sáng tạo, tính cẩn thận để tạo các biểu tượng cũng như các hiệu ứng trên các đối tượng. Nội dung: 0.15 2.5 0.1 2.75 • Cơ bản: - Tạo, chỉnh sửa biểu tượng nút nhấn; - Tạo, chỉnh sửa Graphic; - Tạo, chỉnh sửa biểu tượng Movie Clip; - Thiết lập các hiệu ứng mặt nạ, Blur, nổ tung cho các đối tượng; 0.1 2 0.15 2.25 • Nâng cao: - Tạo ảnh có sự kết hợp các biểu tượng Graphic và các hiệu ứng; - Tạo ảnh có sự kết hợp các biểu tượng nút nhấn và các hiệu ứng cho giao diện Web; - Tạo các biểu tượng nút nhấn có sự kết hợp với biểu tượng Movie Clip. Bài thực hành số 7: Các lệnh ActionScript cơ bản 0.5 6 0.5 7 Mục tiêu: • Kiến thức:Cũng cố các kiến thức về: - Cú pháp tổng quát của câu lệnh ActionScript; - Cú pháp và ý nghĩa các lệnh ActionScript cho khung hình, nút nhấn và Movie Clip. • Kỹ năng: Áp dụng các lệnh ActionScript thường dùng để : - Tạo ra nút nhấn có tính tương tác với địa chỉ trang Web, liên kết với Web; - Tạo ra các đoạn Movie Clip có sử dụng các lệnh ActionScript để tương tác, liên kết với trang Web; • Thái độ: Rèn luyện sinh viên biết cách tổ chức, sáng tạo, phân tích và tổng hợp để tạo các hình động, biểu tượng có sử dụng các lệnh 8
  9. ActionScript . Nội dung: - Tạo các đối tượng nút nhấn; 0.5 0.5 0.5 7 - Tạo các đối tượng Movee Clip; 0.5 - Sử dụng lệnh ActionScript cho đối tượng Frame; 1 -Sử dụng lệnh ActionScript cho đối tượng nút 2 nhấn; 1 - Sử dụng lệnh ActionScript cho đối tượng Movie clip. Tổng cộng 2.5 29.5 2 34 9. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập: Máy tính, Projector, phần mềm MacroMedia Flash 8.0 hoặc cao hơn 10. Ngày Hội đồng nghiệm thu: DUYỆT CẤP KHOA Trưởng khoa Trưởng bộ môn Giảng viên Phạm Nguyễn Minh Phạm Nguyễn Minh Nhựt Phạm Nguyễn Minh Nhựt Nhựt Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2010 HIỆU TRƯỞNG PHÍ ĐẮC HẢI 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2