intTypePromotion=1

Đề cương học phần Phân tích tài chính (Financial Analysis) - ThS. Từ Thị Kim Thoa

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
8
download

Đề cương học phần Phân tích tài chính (Financial Analysis) - ThS. Từ Thị Kim Thoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một môn học cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích tài chính căn bản để phân tích báo cáo tài chính của một công ty để làm nền tảng đưa ra được các quyết định tài chính. Cùng tham khảo để biết thêm các thông tin khác về học phần này trong đề cương sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Phân tích tài chính (Financial Analysis) - ThS. Từ Thị Kim Thoa

  1. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH HỌC PHẦN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (FINANCIAL ANALYSIS) 1. Tên môn học: Phân tích Tài chính 2. Giảng viên: ­ Ths. Từ Thị Kim Thoa 3. Bậc đào tạo: Đại học.  Hệ đào tạo: Chính Quy  Chuyên ngành: TCDN Khóa: 37­Chất lượng cao 4. Thời lượng: 2 tín chỉ ( Số giờ lý thuyết và bài tập: 30 tiết) 5. Điều kiện tiên quyết (Các môn học phải học trước):  Kế toán tài chính Tài chính Doanh nghiệp I 6. Mô tả vắn tắt học phần  Đây là một môn học cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ  phân tích tài chính căn bản để phân tích báo cáo tài chính của một công ty để làm nền tảng đưa   ra được các quyết định tài chính. Nội dung chính của môn học gồm : Tổng quan về phân tích tài   chính, Phân tích công ty, Đọc hiểu báo cáo tài chính, Phân tích tỷ số tài chính, phân tích dòng tiền,   Phân tích tỷ  suất sinh lợi trên vốn đầu tư, Phân tích khả  năng sinh lợi, Phân tích triển vọng.   Ngoài ra sinh viên sẽ được áp dụng những kiến thức mình học vào việc phân tích các báo cáo tài   chính của một công ty cụ thể thông qua bài tập lớn… 7. Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: Đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp một cách căn bản Biết ứng dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để  phân tích báo cáo tài chính của một   doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi phân tích. 8. Phương pháp giảng dạy: ­ Bài giảng của giảng viên tại lớp. ­ Thảo luận nhóm, làm bài tập tại lớp ­ Thuyết trình, case studies 9. Phương pháp đánh  giá ­ Đánh giá quá trình 50% dựa trên các phương thức: ­ Chuyên cần. ­ Tiểu luận, thuyết trình, case studies (nếu có).  ­ Bắt buộc các nhóm phải viết bài phân tích 1 công ty, không quá 4000 từ. ­ Bài kiểm tra có chuẩn bị trước và bài kiểm tra đột xuất. Đề cương môn học Phân tích Tài chính Trang  1/3
  2. ­ Thi cuối học phần 50% (dự kiến: 75 phút) theo phương thức thi trắc nghiệm kết hợp  với tự luận/hoặc trắc nghiệm có giải thích Lưu ý: Nếu điểm thi kết thúc học phần thấp hơn hoặc bằng 3 điểm, điểm quá trình sẽ bị  chia đôi. 10. Tài liệu học tập 10.1 Tài liệu bắt buộc: PGS.TS. Nguyễn Thị  Ngọc Trang, TS. Nguyễn Thị  Liên Hoa,   Phân tích Tài chính  – NXB Lao  động – Xã hội, 2010. 10.2 Tài liệu tham khảo: Martin   Fridson,   Fernando   Alvarez,   2011,  Financial   Statement   Analysis,   Apractitioner’s   Guide, 4th Edition, Willey Finance 11. Nội dung môn học: Chủ đề 1:  Tổng quan về phân tích tài chính Chủ đề 2:  Đọc hiểu báo cáo tài chính Chủ đề 3:  Phân tích kế toán Chủ đề 3:  Phân tích dòng tiền Chủ đề 4:  Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Chủ đề 5:  Phân tích khả năng sinh lợi Chủ đề 6:  Phân tích triển vọng 12. Lịch học Buổi  Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc(*)  Chuẩn bị của sinh viên  Ghi  học (tên chương, phần,  (chương, phần) (bài tập, thuyết trình,  chú phương pháp giảng dạy) giải quyết tình huống…) Buổi 1 Giới thiệu môn học Chương 1, Tài  Câu hỏi và bài tập liên  Tổng quan về phân tích tài  liệu bắt buộc quan của chương chính Buổi 2 Đọc hiểu báo cáo tài chính Chương 2, Tài  Câu hỏi và bài tập liên  liệu bắt buộc và  quan của chương  Chương 6,  Sách  TCDN Hiện đại Buổi 3 Phân tích kế toán Chương 2, Tài  Câu hỏi và bài tập liên  liệu bắt buộc quan của chương Buổi 4 Phân tích dòng tiền Chương 10, Tài  Câu hỏi và bài tập liên  liệu bắt buộc  quan của chương Buổi 5 Phân tích dòng tiền (tt) Chương 11 + 12,  Câu hỏi và bài tập liên  Tài liệu bắt buộc  quan của chương Buổi 6 Phân tích tỷ suất sinh lợi  Chương 11 + 12,  Câu hỏi và bài tập liên  trên vốn đầu tư và khả năng  Tài liệu bắt buộc quan của chương sinh lợi Buổi 7 Phân tích triển vọng  Chương 13, Tài  Câu hỏi và bài tập liên  liệu bắt buộc quan của chương Buổi 8 Thuyết trình Đề cương môn học Phân tích Tài chính Trang  2/3
  3. Giải đáp thắc mắc (*) Tài liệu bắt buộc đọc Chúc các em học tốt! Đề cương môn học Phân tích Tài chính Trang  3/3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2