intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 Vật lí 7 - THCS Thủy Lương (2012-2013)

Chia sẻ: Hoàng Thị Thanh Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

81
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì kiểm tra. Mời các em và giáo viên tham khảo đề kiểm tra 1 tiết HK 1 Vật lí 7 - THCS Thủy Lương (2012-2013).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 Vật lí 7 - THCS Thủy Lương (2012-2013)

  1. PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI - NĂM HỌC 2012 – 2013 TRƯỜNG THCS THỦY LƯƠNG MÔN: VẬT LÝ 7 – TIẾT 27 Mã đề: VL7T27KII Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể giao đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC ………………………………………………………………………………………………..................... Câu 1: (1.5 điểm) a) Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách nào? Cho 2 ví dụ? b) Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh vải khô, rồi đưa thước nhựa lại gần mảnh len thì thấy chúng hút nhau. Hỏi mảnh len nhiễm điện gì? Tại sao? Câu 2:(2.5 điểm) a) Dòng điện là gì? Nêu một ví dụ thực tế chứng tỏ có dòng điện chạy qua? b) Nêu quy ước chiều của dòng điện? Đ c) Cho sơ đồ mạch điện như Hình 1. Bóng đèn đang sáng. Hỏi bóng đèn còn sáng không nếu : K - Tháo pin ra khỏi đèn? - Đảo chiều hai cực của pin.? Hình 1 Câu 3: (2.5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện như Hình 2. a) Khi K1 đóng, K2 mở bóng đèn nào sáng, bóng đèn nào không sáng? Vì sao? b) Làm cách nào để các bóng đèn đều sáng, vẽ chiều dòng điện lúc đó. (Vẽ hình) c) Khi: K1; K2 đóng; tháo Đ1và Đ3 và lắp vào 2 đèn Led, K1 phải lắp như thế nào để cả 4 bóng đèn đều sáng? Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 K2 Câu 4: (2 điểm) Hình 2 a) Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện ? b) Trong các chất sau: bạc, dung dịch đồng Sunfat, giấy, thép, thủy tinh, than chì; không khí. Chất nào là chất dẫn điện? Chất nào là chất cách điện? Câu 5: (1.5 đ) a) Nêu các tác dụng của dòng điện mà em đã được học. b) Cho: 1bóng đèn dây tóc, 1bóng đèn LED và 1 bóng đèn bút thử điện. Hỏi: 3 bóng đèn trên hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
  2. PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI - NĂM HỌC 2012 – 2013 TRƯỜNG THCS THỦY LƯƠNG MÔN: VẬT LÝ 7 – TIẾT 27 Mã đề: VL7T27KII Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể giao đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC ………………………………………………………………………………………………..................... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm Có thể làm nhiều vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. 0.5 đ 1 a Vd: Tùy HS Mảnh len nhiễm điện dương vì theo quy ước thanh nhựa cọ xát với mảnh vải khô nhiễm điện âm, khi đưa 2 vật đó lại gần nhau 1,0đ b chúng hút nhau, chứng tỏ mảnh len nhiễm điện khác loại với thanh nhựa. a Dòng điện là gì? (SGK) 1,0đ Nêu một ví dụ thực tế chứng tỏ có dòng điện chạy qua: tùy HS b Chiều dòng điện (SGK) 0.5 đ 2 - Tháo pin ra khỏi đèn. Đèn không sáng vì không có nguồn điện 0.5 đ duy trì dòng điện trong mạch. c - Đảo chiều hai cực của pin.. Đèn vẫn sáng vì bóng đèn dây tóc có thể phát sáng khi dòng điện chạy qua nó theo bất kì chiều nào 0,5 đ Khi K1 đóng, K2 mở: 1,0 đ Bóng đèn Đ1; Đ2 sáng, vì mạch qua đèn 1,2 là mạch kín, có dòng a điện đi qua; Bóng đèn Đ3; Đ4 không sáng. Vì mạch qua đèn 3,4 là mạch hở tại 3 khóa K2 không có dòng điện đi qua. Để các bóng đèn đều sáng ta đóng cả 2 khóa đảm bảo mạch kín, 1,0 đ b vẽ hình và chiều dòng điện đúng Khi: K1; K2 đóng; tháo Đ1và Đ3. Cả 2 bóng đèn còn lại không sáng 0.5đ C không. Vì mạch hở tại bóng đèn 1,3 a Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện ? (SGK) 1,0 đ 4 Chất nào là chất dẫn điện: bạc, dd đồng SunFat, thép, than chì. b 1,0 đ Chất cách điện: giấy, thủy tinh, không khí. A Nêu đúng 5 tác dụng của dòng điện 0.75 đ B Đèn dây tóc: Hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điên 5 Đèn LED, đèn bút thử điện hoạt động dựa vào tác dụng phát sáng 0.75 đ của dòng điện TỔNG 10 đ PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI - NĂM HỌC 2012 – 2013 TRƯỜNG THCS THỦY LƯƠNG MÔN: VẬT LÝ 7 – TIẾT 27 Mã đề: VL7T27KII Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể giao đề )
  3. ĐỀ CHÍNH THỨC ………………………………………………………………………………………………..................... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỨC ĐỘ Nhận Thông hiểu Vận dụng 1 Vận dụng 2 TỔNG NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ biết SỐ TL TL TL TL 1.Nhiễm 0.5 0.5 1 điện do cọ xát - Hai loại điện 0.5đ 1đ 1.5đ tích. 2.Dòng 0.5 0.5 0.5 0.5 2 điện-nguồn điện. Sơ đồ Chương III: mạch điện – Điện học chiều dòng 1.5đ 1.5đ 1đ 1đ 5đ điện 3. Vật dẫn 0.5 0.5 1 2 điện, vật cách điện.Tác dụng của dòng điện. 1đ 1đ 1.5đ 3.5đ Tổng 1.5 1.5 1.5 0.5 5 3đ 3.5 đ 2.5 đ 1đ 10đ - Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 19 đến tiết thứ 26 theo PPCT (sau khi học xong bài 19 đến hết bài 26). - Hình thức kiểm tra: (100% TL) a. Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận biết + 35 % thông hiểu + 25% vận dụng 1 + 10% vận dụng 2 b. Câu trúc bài : 5 câu c. Cấu trúc câu hỏi (ý) là : 10 ý
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2