intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:7

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 tổng hợp cho người học các nội dung chính của bài giảng gồm có: Cấu tạo vật chất; Vật liệu dẫn điện; Các quá trình vật lý trong điện môi; Chất cách điện; Sự phóng điện trong chất khí; Sự phóng điện trong chất lỏng; Sự phóng điện trong chất rắn; Tuổi thọ của chất cách điện; Vật liệu từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  1. Hoc ph ̣ ần Vật Liệu Điện  (KC116)  Giảng Viên:     ­ TS. Nguyễn Văn Dũng (LT) § ­ Tín chỉ: 03 (26 tiết lý thuyết + 04 tiết bài tập + 30 TH) §  Nội dung học phần: LT + Bài tập + Bài tập nhóm +TH §  Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình + Thảo luận nhóm  + Vấn đáp… §  Cấu trúc điểm học phần:  o  Hoạt động nhóm: 20%  o  Điểm thực hành: 30% o  Kiểm tra cuối kỳ: 50% (Tự luận) § Điều kiện dự thi cuối kỳ: nộp 04 bài tập + hoàn thành hoạt động nhóm  + tham dự đầy đủ các buổi thực hành và nộp báo cáo tổng kết.
  2. Nội dung lý thuyết của  học phần Chương I: Cấu tao vât châ ̣ ̣ ́t Chương II: Vât liêu dâ ̣ ̣ ̃n điêṇ Chương III: Các quá trình vât ly ̣ ́ trong điên môi ̣ Chương IV: Chất cách điện Chương V: Sự phóng điện trong chất khí Chương VI: Sự phóng điện trong chất lỏng Chương VII: Sự phóng điện trong chất rắn Chương VIII: Tuôi tho cua châ ̉ ̣ ̉ ̣ ́t cách điên Chương IX: Vât liêu t ̣ ̣ ừ
  3. Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng Vật liệu điện (PPT) 2. Vật liệu kỹ thuật điện ­ Nguyễn Đình Thắng 3. High voltage insulating materials­Erling Ildstad 4. Principles of electrical engineering materials and devices 5. Hướng dẫn thực hành (thí nghiệm) Vật liệu điện https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nvdung/giang-day
  4. Phương pháp kiến tạo kiến thức thông qua trải nghiệm Concrete experience (trải nghiệm mới) Active Reflective experimentation observation (áp dụng) (tìm hiểu, tự suy nghĩ) Abstract conceptualization (khái quát hóa, hình thành lý thuyết)
  5. Hoạt động nhóm 1. Mỗi buổi học  2. Brainstorming­th ảo lu ận  nhóm­thảo luận lớp­tổng  hợp kết quả 3. Hồ sơ nhóm 4. Thu phiếu chuẩn bị bài vào  đầu giờ và phiếu phản  hồi vào cuối giờ 5. …
  6. Vai trò các thành viên  1. trong nhóm Leader: keeps the group  on task  2. Note taker: takes notes 3. Speaker/reporter:  presents group ideas 4. Time keeper: makes sure  the group finishes on  time 5. Writer: completes group  record 
  7. Hồ sơ nhóm 1. Ngày, tháng, năm  2. Danh sách có mặt/vắng mặt 3. Chủ đề thảo luận 4. Ý kiến của các thành viên ­ Kết quả thảo luận 5. Các ý kiến hay 6. Thực hiện mỗi buổi, lưu trữ và nộp cho giảng viên vào cuối khóa học 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2