intTypePromotion=4

ĐỀ ÔN TẬP PHẦN I LÝ THUYẾT-DAO ĐỘNG VÀ SÓNG MÔN VẬT LÍ- Mã đề 185

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
6
download

ĐỀ ÔN TẬP PHẦN I LÝ THUYẾT-DAO ĐỘNG VÀ SÓNG MÔN VẬT LÍ- Mã đề 185

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập phần i lý thuyết-dao động và sóng môn vật lí- mã đề 185', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÔN TẬP PHẦN I LÝ THUYẾT-DAO ĐỘNG VÀ SÓNG MÔN VẬT LÍ- Mã đề 185

  1. ĐỀ ÔN TẬP PHẦN I LÝ THUYẾT-DAO ĐỘNG VÀ SÓNG MÔN VẬT LÍ- Mã đề 185 C©u 1 : Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. giảm đi 2 lần. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 4 lần. D. tăng lên 4 lần. C©u 2 : Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện A. sớm pha hơn điện áp một góc π/4. B. trễ pha hơn điện áp một góc π/2. C. trễ pha hơn điện áp một góc π/4. D. sớm pha hơn điện áp một góc π/2. C©u 3 : Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều? A. tanφ B. sinφ. C. cotanφ. D. cosφ. C©u 4 : Nguồn kết hợp là hai nguồn dao động có A. cùng tần số. B. cùng pha. C. cùng tần số, cùng pha hoặc độ lệch pha không D. cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ dao đổi theo thời gian.. động. C©u 5 : Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có A. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau. B. hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp gặp nhau. C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ. D. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau. C©u 6 : Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, T là chu kì của sóng. Nếu d  nvT (n = 0,1,2,...), thì hai điểm đó sẽ: A. dao động cùng pha B. dao động ngược pha. C. dao động vuông pha. D. không xác định được. C©u 7 : Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ? Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường A. chất rắn. C. chất lỏng. D. chất khí B. chân không. C©u 8 : Tần số dao động của con lắc đơn là 1l g 1g 1g D. f  A. f  2 B. f  C. f  2 g 2 l 2 k l C©u 9 : Tốc độ âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất? A. Môi trường chân không. B. Môi trường chất rắn.. C. Môi trường nước nguyên chất. D. Môi trường không khí. C©u 10 : Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi  là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi: (Với n = 0, 1, 2, 3 ... v là tốc độ truyền sóng, f là tần số của sóng)  v B.   (2n  1) C.   2n A.   (2n  1) D. Δ =(2n+1) 2 2f C©u 11 : Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng : A. hai lần bước sóng. B. một nửa bước sóng. C. một bước sóng. D. một phần tư bước sóng. C©u 12 : Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có A. độ lớn không đổi.. B. hướng quay đều.. C. tần số quay bằng tần số dòng điện. D. phương không đổi. C©u 13 : Trong dao động điều hoà gia tốc biến đổi điều hoà A. sớm pha π/2 so với vận tốc. B. chậm pha π/2 so với vận tốc. ngược pha so với vận tốc D. cùng pha so với vận tốc. C. C©u 14 : Dao động của con lắc đơn trong không khí bị tắt dần là do A. lực cản của môi trường. B. dây treo có khối lượng đáng kể. C. trọng lực tác dụng lên vật. D. lực căng của dây treo. 1
  2. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng? C©u 15 : Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục. A. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang. B. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì. D. Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), phát biểu nào sau đây là không đúng? C©u 16 : Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. A. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên B. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. D. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự do C©u 17 : thì sóng tới và sóng phản xạ  D. lệch pha . B. ngược pha. vuông pha.. C. cùng pha.. A. 4 C©u 18 : Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là pha dao động. B. biên độ dao động. C. tần số dao động D. chu kì dao động. A. Phát biểu nào sau đây nói về dao động nhỏ của con lắc đơn là không đúng? C©u 19 : Năng lượng dao động của con lắc đơn luôn luôn bảo toàn A. 1 l B. Tần số dao động của con lắc đơn f  2 g C. Độ lệch s hoặc li độ góc  biến thiên theo quy luật dạng sin hoặc cosin theo thời gian. l D. Chu kì dao động của con lắc đơn T  2 g C©u 20 : Điều nào sau đây nói về năng lượng của sóng cơ là không đúng? A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. B. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng. C. Năng lượng sóng luôn luôn không đổi trong quá trình truyền sóng. D. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng. C©u 21 : Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thì dòng điện A. sớm pha hơn điện áp một góc π/2. B. trễ pha hơn điện áp một góc π/4. C. trễ pha hơn điện áp một góc π/2. D. sớm pha hơn điện áp một góc π/4. C©u 22 : Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: A. Dựa vào hiện tượng quang điện B. Dựa vào hiện tượng tự cảm C. Dựa vào hiện tượng giao thoa. D. Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. C©u 23 : Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thì cảm kháng có tác dụng :  A. làm cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm luôn trễ pha so với dòng điện góc . 2 B. làm cho điện áp cùng pha với dòng điện. C. làm thay đổi góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.  D. làm cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm luôn sớm pha hơn dòng điện góc 2 C©u 24 : Điều nào sau đây nói về sóng âm là không đúng? A. Sóng âm không truyền được trong chân không. B. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20000Hz. C. Sóng âm là sóng cơ truyền được trong môi trường vật chất kể cả chân không. D. Tốc độ truyền âm phụ thuộc nhiệt độ. C©u 25 : Trong dao động điều hoà của chất điểm , chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng A. có độ lớn cực đại. B. bằng không. C. thay đổi độ lớn. D. đổi chiều. C©u 26 : Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ 2
  3. thuộc vào cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch A. cách chọn gốc tính thời gian. D. tính chất của mạch điện. C. Phát biểu nào sau đây nói về cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng là đúng? C©u 27 : Dùng ampe kế có khung quay để đo cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. A. Điện áp hiệu dụng tính bởi công thức: U = 2U 0 B. Dùng vôn kế có khung quay để đo điện áp hiệu dụng.. C. Nguyên tắc cấu tạo của các máy đo cho dòng xoay chiều là dựa trên những tác dụng mà độ lớn tỷ lệ với D. bình phương cường độ dòng điện. Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì dung kháng có tác dụng: C©u 28 :  làm cho điện áp hai bản tụ điện luôn sớm pha hơn dòng điện góc . A. 2 làm cho điện áp cùng pha với dòng điện. C. làm thay đổi góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện. B.  làm cho điện áp hai bản tụ điện luôn trễ pha so với dòng điện góc . D. 2 Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi  là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động C©u 29 : tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi:P (Với n = 0, 1, 2, 3; v là tốc độ truyền sóng, f là tần số của sóng) v  D.   (2n  1) B.   2n C.   (2n  1)   (2n  1) A. 2f 2 Nhận xét nào sau đây là không đúng? C©u 30 : Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn. B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. C. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc D. C©u 31 : Nếu hai dao động điều hoà cùng tần số, ngược pha thì li độ của chúng: luôn luôn cùng dấu. B. đối nhau nếu hai dao động cùng biên độ. A. trái dấu khi biên độ bằng nhau, cùng dấu khi biên D. bằng nhau nếu hai dao động cùng biên độ. C. độ khác nhau Bước sóng là C©u 32 : khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng. A. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha B. quãng đường sóng truyền được trong một đơn vị thời gian. C. . khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động ngược pha. D. C©u 33 : Một sóng cơ có tần số f, bước sóng  lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, khi đó tốc độ sóng được tính theo công thức A. B. v = f. C. v = f/. D. v = 2f v =/f. Điều nào sau đây nói về năng lượng của sóng cơ là đúng? C©u 34 : Trong quá trình truyền sóng, năng lượng của sóng luôn luôn là đại lượng không đổi. A. Trong quá trình truyền sóng, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng. B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. C. Trong quá trình truyền sóng, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng. D. C©u 35 : Phát biểu nào sau đây là không đúng? Suất điện động biến thiên điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều. A. Dòng điện có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều. B. Dòng điện và điện áp xoay chiều luôn biến thiên điều hoà cùng pha với nhau. C. Điện áp biến thiên điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều. D. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, f là tần số của C©u 36 : sóng. Nếu d  (2n  1) v ; (n = 0, 1, 2,...), thì hai điểm đó sẽ 2f 3
  4. dao động cùng pha B. dao động ngược pha. A. dao động vuông pha. D. không xác định được. C. Một con lắc lò xo, nếu tần số tăng bốn lần và biên độ giảm hai lần thì năng lượng của nó C©u 37 : giảm 2 lần. B. tăng 4 lần C. giảm 4 lần. D. không đổi. A. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều ho à là không đúng? C©u 38 : Thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu A. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. B. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. D. Phát biểu nào sau đây nói về dòng điện xoay chiều là không đúng? C©u 39 : Dòng điện xoay chiều là dòng điện có trị số biến thiên theo quy luật dạng sin hoặc cosin. A. Dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi. B. Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động điện cưỡng bức. C. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế khung quay. D. Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? C©u 40 : Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L. A. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C. D. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2. C. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo C©u 41 : ra điện áp hiệu dụng giữa hai đầu : cuộn cảm lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. A. tụ điện bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm. B. tụ điện lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. C. điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. D. Một dao động điều hoà với chu kì T thì động năng của vật dao động điều ho à với chu kì là C©u 42 : B. 2T D. 1,5T T/2 C. T A. C©u 43 : Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ. B. cùng pha so với li độ. A. ngược pha so với li độ. D. chậm pha π/2 so với li độ. C. Khảo sát hiện tương sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố C©u 44 : định thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ  D. lệch pha . C. ngược pha. cùng pha.. B. vuông pha.. A. 4 Một sóng cơ có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó là C©u 45 : sóng siêu âm. B. sóng âm. A. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận. C. Chu kì dao động của con lắc lò xo là C©u 46 : 1m m k 1k A. B. T  2 C. T  D. T  T  2 2 m m k 2 k C©u 47 : 2 Nghiệm nào sau đây không phải là nghiệm của phương trình x” + ω x = 0? x = Atsin(ωt + φ). B. x = Acos(ωt + φ). A. x = Asin(ωt + φ). D. x = A1sinωt + A2cosωt. C. C©u 48 : Phát biểu nào sau đây là không đúng? Điều kiện để xảy ra hiện t ượng cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng. B. tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng. C. chu kì của lực cưỡng bức bằng chu kì dao động riêng.. D. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ là không đúng? C©u 49 : Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động. A. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động B. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.. C. 4
  5. D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì. C©u 50 : Cho mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm kháng. Chọn kết luận nào sau đây là không đúng? A. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau.  B. Điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp hai đầu điện trở góc . 2 Z ωL C. Góc lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện trong mạch tính bởi tg = L = . R R  D. Điện áp hai đầu cuộn dây trễ pha so với điện áp hai đầu điện trở góc . 2 Đáp án ĐA- ĐỀ 185 ĐA- ĐỀ 185 Cau Cau 1 A 26 D 2 D 27 D 3 D 28 D 4 C 29 C 5 B 30 A 6 A 31 B 7 B 32 B 8 B 33 B 9 B 34 C 10 C 35 C 11 B 36 B 12 D 37 B 13 A 38 A 14 A 39 D 15 B 40 D 16 A 41 D 17 C 42 A 18 A 43 A 19 B 44 C 20 C 45 B 21 C 46 A 22 D 47 A 23 D 48 A 24 C 49 B 25 A 50 D 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2