Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino- Đề số 27

Chia sẻ: Phan Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
53
lượt xem
5
download

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino- Đề số 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi và đáp án môn toán kì thi giải toán trên máy tính cầm tay của Sơ giáo dục thừa thiên Huế giúp các bạn học sinh có thêm kênh tham khảo bổ ích, chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casino- Đề số 27

  1. www.vnmath.com ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỀ SỐ 27 • Quy ước: Khi tính gần đúng nếu không có yêu cầu khác thì lấy kết quả với 4 chữ số thập phân. Câu 1(5 điểm): Cho tam giác ABC có 90o
  2. www.vnmath.com Câu 3( 5 điểm): Hai vectơ v1 ; v2 có v1 = 12,5; v 2 = 8 v1 + v 2 và v + v = . 1 2 2 Tính góc giữa hai vectơ v1 ; v2 (độ và phút) Cách giải Kết quả Câu 4( 5 điểm): Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình : x3 - cosx = 0 Cách giải Kết quả 3 5 log 3 x + 2(log 5 x) 2 + 3 log 2 2 x Câu 5( 5 điểm): Cho x= . Tính A = . 5 12 (log 4 2 x) 2 + 4 log 5 2 x Cách giải Kết quả
  3. www.vnmath.com Câu 6( 5 điểm): Tìm a để x4 + 7x3 + 2x2 + 13x + a chia hết cho x + 6 Cách giải Kết quả Câu 7( 5 điểm): Tìm số dư trong phép chia x 14 − x 9 − x 5 + x 4 + x 2 + x − 723 x − 1,624 Cách giải Kết quả Câu 8( 5 điểm) : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, biết trung đoạn d = 3,415cm, góc giữa cạnh bên và đáy bằng 42o17’. Tính thể tích. Cách giải Kết quả
  4. www.vnmath.com Câu 9( 5 điểm): Cho f(x) = ln(e2x - 4ex + 3). Tính giá trị gần đúng của f(1,22), f(1,23), f’(1,23). Cách giải Kết quả Câu 10( 5 điểm): Cho một cấp số nhân có số hạn đầu tiên u1 = 1,678, công bội q = 9/8.Tính tổng S17 của 17 số hạng đầu tiên. Cách giải Kết quả
  5. www.vnmath.com CÁCH GIẢI, ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM Bài Cách giải Đáp số Điể m A’ = 180o - A tgA ≈ -0,7805 1.0 BC = AB 2 + AC 2 − 2 AB. AC. cos A BC ≈ 30,0818 1.0 S = 0,5.AB.AC.sinA S ≈ 77,2571 1.0 1 1 AB 2 + AC 2 − BC 2 AA’ = 2 2 AA’≈ 5,3171 1.0 BA + BC − AC 2 2 2 cosB = 1.0 2 BA.BC B ≈ 17o22’ 2 Sử dụng cách giải gài trong máy X1 ≈ 1,19662 2,5 x2 ≈ -4,71737 2,5 3 Kí hiệu F 1 = AB; F2 = AC Hợp lực của chúng Góc cần tìm là : là (12,5+8)/2 = 10,25 N 125o9’55’’ AB 2 + AC 2 − AD 2 5 A = 180o - B. CosB = 2, AB. AC 4 Sử dung cách tính trong máy x ≈ 0,8655 5 Chuyển các log đã cho về log thập phân thay vào A ta được A ≈ 8,4666 5 5 Giả sử P(x) +a = x + 7x + 2x + 13x + a 4 3 2 chia hết cho x +6, t ức là : 6 P(x) + a = Q(x)(x + 6)Suy ra a = - P(-6) a = 222 5 Áp dụng thuật toán Euclid . Số dư r cần tìm 7 là : r = p(1,624) r ≈ 85,9214 5 Gọi cạch đáy của hình chóp là a, trung đoạn 8 là d, h là chiều cao, ϕ là góc giữa cạch bên và đáy Tính được a = 2d d 2 ;h = tgϕ 1 + 2tg 2ϕ 1 + 2tg 2ϕ V ≈ 15,7952 5
  6. www.vnmath.com 1 2 V= a h 3 9 Sử dụng máy tính f(1,22) ≈ -0,0787 2 f(1,23) ≈ 0,0197 1 f’(1,23) ≈ 9,5350 2 10 u1 (q 17 − 1) S17 ≈ 85.9962 5 S17 = q −1 Tổng 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản