intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 4)

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

311
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp người học kiểm tra kiến thức hiệu quả trong quá trình học, tài liệu Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 4) trình bày hệ thống các câu hỏi lý thuyết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham mẫu đề thi. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích giúp bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 4)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 04 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Mỗi bước phát triển mới của khoa học lại đòi hỏi những khái quát m ới 1. về mặt triết học Tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử đều chỉ gi ải thích th ế gi ới 2. bằng nhiều cách khác nhau Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật với 3. phương pháp biện chứng; giữa lý luận nhận thức với lôgíc biện chứng Giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có 4. mối quan hệ phù hợp, không phù hợp Giá trị là thuộc tính của mọi sản phẩm lao động. 5. Tư bản cho vay là loại hỡnh tư bản đặc biệt được sùng bái nhất 6. Mọi sảm phẩm của người lao động đều là hàng hóa 7. Sự khác nhau căn bản nhất giữa hai giai đoạn phát triển c ủa hình thái 8. kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa là: Nguyên tắc phân phối sản phẩm lao động. Mục tiêu duy nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là giành chính 9. quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tác phẩm kinh điển được xem như là dấu mốc đánh dấu cho sự ra đời 10. của chủ nghĩa xã hội khoa học là “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Ba phát minh khoa học nào a. Phát minh ra điện tử trong số các phát minh sau b. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng được coi là có vai trò to lớn c. Phát hiện ra tia X 1 chuẩn bị cho sự ra đời của d. Thuyết tiến hóa về loài chủ nghĩa duy vật biện e. Thuyết cấu tạo tế bào của các cơ thể sống chứng: a . Sự tác động bên ngoài lên sự vật Nguyên nhân sự phát triển là … b . Sự tác động giữa các mặt đối lập trong sự vật c . Ý chí của một lực lượng siêu tự nhiên nào đó 2 d . Tác động giữa các mặt bên trong sự vật Nhà kinh điển nào sau đây a. C.Mác nghiên cứu sâu về CNTB độc b. Ph. Ăng ghen 3 quyền? c. C. Mác và Ph. Ăng ghen d. V.I.Lênin Địa tô tuyệt đối có ở loại a. Ruộng đất tốt ruộng đất nào? b. Ruộng đất trung bình 4 c. Ruộng có vị trí thuận lợi d. Cả a,b,c Nguyên nhân sâu xa của cách a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. mạng xã hội chủ nghĩa là: b. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất. c. Do sự phát triển của giai cấp công nhân. 5 d. Giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp phản động. Ai là người đưa ra tư tưởng a. V.I. Lênin 6 “độc lập dân tộc gắn liền với b. Đặng Tiểu Bình 2
  3. chủ nghĩa xã hội”? c. Hồ Chí Minh d. Phạm Văn Đồng Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của mọi triết học. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 2.2. Phát triển của sự vật, hiện tượng là sự phủ định sự vật, hiện tượng cũ và từ nền tảng đó xây dựng nên sự vật, hiện tượng mới ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….2 .3. 2.3.Trong chủ nghĩa tư bản, địa tô là một phần của lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải trả cho người chủ sở hữu đất. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.4. Trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chi phí thực tế của xã hội để sản xuất ra hàng hoá là toàn bộ chi phí về tư bản bao gồm chi phí tư bản bất biến và chi phí tư bản khả biến. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.5. Đảng cộng sản với giai cấp công nhân là đồng nhất. Tại sao? 3
  4. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.6. Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp công nhân. Liên hệ với điều kiện thực tiễn mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4
  5. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2