intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

222
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An là tài liệu tham khảo và ôn thi học kì 2 lớp 9 hữu ích dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kì 2. Đề thi được biên soạn bám sát với chương trình học của môn Lịch Sử lớp 9 sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 9 đạt kết quả cao nhất. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN: LỊCH SỬ 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. Câu 2: (4 điểm) Vì sao thực dân Pháp tiến công Căn cứ địa Việt Bắc của ta vào năm 1947 ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc năm 1947. Câu 3: (2 điểm) Nêu và đánh giá ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn. Câu 4: (1 điểm) (Lịch sử địa phương) Trình bày ngắn gọn và nhận xét phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn trong giai đoạn 1954 - 1975. ----- Hết ----- ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN : LỊCH SỬ 9 Câu 1: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 Học sinh cần trình bày được những ý sau: a. Ý nghĩa lịch sử (1.5 đ) - Lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và chế độ phong kiến, Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, … - Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do. - Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới… b. Nguyên nhân thành công (1.5 đ) - Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc. - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh… - Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức – Nhật. Câu 2: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 1. Pháp tiến công lên Việt Bắc vì: - Để giải quyết khó khăn khi phạm vi chiếm đóng mở rộng (0.5 đ) - Thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. (0.75 đ) - Thực hiện âm mưu tập hợp những phần tử Việt gian phản động, tiến tới thành lập một chính phủ bù nhìn. (0.5 đ) - Nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta. (0.75 đ) 2. Ý nghĩa: - Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc. Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn. (0.5 đ) - Bội đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành. (0.5 đ)  Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. (0.5 đ) Câu 3: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) a. Ý nghĩa: (1.5 đ) - Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay chính quyền Sài Gòn. - Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. - 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. b. Đánh giá: Đây là bước nhảy vọt thứ nhất của cách mạng miền Nam… (0.5 đ) Câu 4: Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn HS nêu được từ 3 phong trào trở lên (Có thể nêu các phong trào khác nhưng phải đúng thời gian và sự kiện) : 0.75 đ - 1956, hơn 70% nhân dân Sài Gòn bãi công, bãi thị. - 1956 – 1958, hơn 1 triệu người tham gia biểu tình, bãi công. - 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách khủng bố tôn giáo. - Các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên; phong trào hát sử ca, đấu tranh chống kiểm soát báo chí… Nhận xét: Phong trào nổ ra liên tục, nhiều hình thức, nhiều tầng lớp tham gia…(0.25 đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII I. Hình thức: Tự luận II. Thiết lập ma trận Chủ đề/Bài Nhận biết Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Nguyên nhân thành công ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945 Thông hiểu Số câu: 1 Số điểm: 3 Những năm đầu Ý nghĩa của chiến Vì sao Pháp của cuộc kháng thắng Việt Bắc năm tiến công chiến toàn quốc 1947 căn cứ địa chống thực dân Việt Bắc ? Pháp (1946– 1950) Số câu: ½ Số câu:1/2 Số điểm:1.5 Số điểm: 2.5 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) Sài Gòn trong giai đoạn chống Mĩ (1954 – 1975) Số câu: 1+ ½ + 1 Số điểm: 4.5 Số câu: ½ Số điểm: 2.5 Vận dụng Cộng Số câu: 1 Số điểm: 3 Số câu: 1 Số điểm: 4 Ý nghĩa của phong trào Đồng khởi Số câu: 1 Số câu: 1 Số điểm: 2 Số điểm:2 Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn Số câu: 1 Số điểm:1 Số câu: 1 Số điểm:3 Số câu: 1 Số điểm:1 Số câu: 4 Số điểm: 10

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2