intTypePromotion=3

Đề thi học sinh giỏi Sinh học lớp 8 năm 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương

Chia sẻ: Hà Văn Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
321
lượt xem
71
download

Đề thi học sinh giỏi Sinh học lớp 8 năm 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề thi học sinh giỏi Sinh học lớp 8 năm 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi Sinh học lớp 8 năm 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương

 1. UBND HUYỆN TAM DƯƠNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: SINH HỌC 8 NĂM HỌC 2013-2014 Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1 điểm)Phân tích những đặc điểm tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú? Câu 2: (2 điểm) 1. Phân tích những đặc điểm phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi loại mạch máu. 2. Phân biệt sự đông máu với ngưng máu về khái niệm, cơ chế và ý nghĩa? Câu 3(1,5điểm). Một học sinh độ tuổi THCS nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200 kcalo, trong số năng lượng đó prôtêin chiếm 19%, lipit chiếm 13% còn lại là gluxit. Tính tổng số gam prôtêin, lipit, gluxit cung cấp cho cơ thể trong một ngày. Biết rằng: 1gam prôtêin ô xi hóa hoàn toàn, giải phóng 4,1 kcal, 1 gam lipit 9,3 kcal, 1 gam gluxit 4,3 kcal. Câu 4: (1 điểm) Tính quảng đường mà vật đã di chuyển, biết một người kéo một vật nặng 3000g đã cần một công sinh ra là 30.000 J . Công của cơ sinh ra khi nào đạt giá trị lớn nhất. Câu 5 : (1 điểm) 1. Bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong là gì? 2. Giải thích cơ sở sinh lý của tiếng khóc chào đời? Câu 6 : (1 điểm)Chứng minh rằng đồng hoá và dị hoá là hai quá trình mâu thuẫn nhưng thống nhất trong cùng một cơ thể sống? Câu 7. a) Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Cho ví dụ? b) Vì sao nói: tuyến tuỵ là tuyến pha? Câu 8 ( 1,5 điểm) a) Em hãy nêu cấu tạo và chức năng sinh lý các thành phần của máu ? b) Sự khác nhau về trao đổi khí ở vòng tuần hoàn nhỏ và trao đổi khí ở vòng tuần hoàn lớn? c) Giải thích vì sao Tim đập liên tục suốt đời không mệt mỏi? --------------- HẾT ---------------
 2. UBND HUYỆN TAM DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: SINH HỌC 8 Câu Nội dung Điểm Những đặc điểm tiến hoá: Thể hiện qua sự phân hoá ở cơ chi trên và tập trung ở cơ chi dưới. - Cơ chi trên phân hoá thành các nhóm cơ phụ trách những cử 0,25 động linh hoạt của bàn tay, ngón tay, đặc biệt là cơ ngón cái rất phát triển. - Cơ chi dưới có xu hướng tập trung thành nhóm cơ lớn, khoẻ 1 0,25 như cơ mông, cơ đùi … giúp cho sự vận động di chuyển (chạy, (1đ) nhảy …) linh hoạt và giữ cho cơ thể có tư thế thăng bằng trong dáng đứng thẳng. - Ngoài ra ở người còn có cơ vận động lưỡi phát triển giúp cho 0,25 vận động có tiếng nói - Cơ nét mặt phân hoá giúp biểu hiện tình cảm qua nét mặt 0,25 1. Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của các loại mạch máu: a. Động mạch: lòng hẹp hơn tĩnh mạch, có thành dày nhất trong 3 loại mạch gồm 3 lớp (mô liên kết, cơ trơn, biểu bì), có khả năng đàn 2. 0,5 hồi => phù hợp với chức năng nhận một lượng lớn máu từ tâm thất (2đ) với vận tốc nhanh, áp lực lớn. b. Tĩnh mạch: có thành mỏng hơn ít đàn hồi hơn động mạch, có lòng rộng => phù hợp với chức năng nhận máu từ các cơ quan và 0,25 vận chuyển về tim với vận tốc chậm, áp lực nhỏ; có các van một chiều ở những nơi máu chảy ngược chiều trọng lực. c. Mao mạch: có thành rất mỏng, phân nhánh nhiều. Cấu tạo chỉ gồm 1 lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng vận chuyển máu chậm để 0,25 thực hiện sự trao đổi chất giữa máu và tế bào. 2. . Phân biệt đông máu với ngưng máu Đặc điểm Đông máu Khái niệm Là hiện tượng máu bị đông lại khi ra khỏi cơ thể 0,25 Ngưng máu Là hiện tượng hồng cầu của ngườicho bị kết dính trong máu người nhận Cơ chế 0,5 ĐÔNG:Tiểu cầu vỡ tiết enzim kết hợp với ion Ca++ có trong huyết tương biến chất sinh tơ máu trong huyết tương thành tơ máu, các tơ
 3. máu tạo thành mạng lưới ôm giữ các TB máu tạo thành khối máu đông. NGƯNG: Các kháng thể có trong huyết tương người nhận gây kết dính với các kháng nguyên trên hồng cầu người cho, làm cho hồng cầu của người cho bị kết dính thành cục trong máu người nhận 0,25 Ý nghĩa - Bảo vệ cơ thể chống mất máu khi các mạch máu bị đứt - Đây là một phản ứng miễn dịch của cơ thể, khi truyền máu cần thực hiện đúng nguyên tắc để tránh ngưng máu. 1. Tính được số năng lượng của mỗi chất - Số năng lượng prôtêin chiếm 19% là: 3 2200.19 0.25  418 Kcal 100 1,5đ - Số năng lượng lipit chiếm 13% là: 0.25 2200.13  286 Kcal 100 - Số năng lượng gluxit chiếm (100% - (19% + 13%) = 68%) là: 2200.68 0.25  1496 Kcal 100 2. Tính được số gam prôtêin, lipit, gluxit 0.25 418 - Lượng prôtêin là:  102 (gam) 4,1 0.25 286 - Lượng lipit là:  30,8 (gam) 9,3 1496 - Lượng gluxit là:  347,9 (gam ) 4,3 0.25 Áp dụng công thức: A= F.S suy ra S= A/F Đồi 3000g= 3kg tương ứng 30 N . thay số ta được. Quảng đường vật 4 di chuyển = 30000/ 30= 1000m= 1km 0,5 1đ - Trạng thái thần kinh thoãi mái - làm việc vừa sức - Nhịp độ co co phù hợp. 0,5 1. 0,25 - Hô hấp ngoài: + Sự thở ra và hít vào ( thông khí ở phổi) + Trao đổi khí ở phổi: O2 khuếch tán từ phế nang vào máu.
 4. 5 CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang. 0,25 - Hô hấp trong 1đ + Trao đổi khí ở tế bào: CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu. 0,25 O2 khuếch tán từ máu vào tế bào. 2. Cơ sở sinh lí của tiếng khóc chào đời. - Đứa trẻ khi chào đời bị cắt bỏ dây rốn lượng CO2 thừa ngày càng nhiều trong máu sẽ kết hợp với nước tạo thành H2CO3 => I on H+ 0,25 tăng => Kích thích trung khu hô hấp hoạt động, tạo ra động tác hít vào, thở ra. Không khí đi ra tràn qua thanh quản tạo nên tiếng khóc chào đời. 1. - Mâu thuẫn: + Đồng hoá tổng hợp chất hữu cơ, dị hoá phân huỷ chất hữu cơ 0,5 + Đồng hoá tích luỹ năng lượng, dị hoá giải phóng năng lượng. 6 - Thống nhất: + Đồng hoá cung cấp nguyên liệu cho dị hoá, dị hoá cung cấp 1đ 0,5 năng lượng cho đồng hóa. + Đồng hoá và dị hoá cùng tồn tại trong một cơ thể sống, nếu thiếu một trong hai quá trình thì sự sống không tồn tại. Phân biệt tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết: 7 - Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm( chất tiết) theo ống dẫn đến các cơ 0,25 quan xác định hoặc đưa ra ngoài.Ví dụ: tuyến mồ hôi, tuyến nước 1đ bọt... - Tuyến nội tiết: Sản phẩm là các chất tiết ( hoocmôn) tiết ra được ngấm thấm thẳng vào máu, đưa đến các tế bào hoặc các cơ quan làm 0,25 ảnh hưởng tới các quá trình sinh lí trong cơ quan hay cơ thể. Ví dụ: tuyến yên, tuyến giáp... b) Nói: tuyến tuỵ là tuyến pha vì tuyến này vừa đóng vai trò là tuyến 0,5 ngoại tiết, vừa đóng vai trò là tuyến nội tiết. - Tuyến tuỵ là tuyến ngoại tiết: Các sản phẩm tiết theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non. - Tuyến tuỵ là tuyến nội tiết: Ngoài ra, tuyến tuỵ còn có các tế bào (  tiết hoocmôn glucagôn và tế bào  tiết hoocmôn insulin) có chức năng điều hoà lượng đường trong máu. a) Cấu tạo và chức năng sinh lí của các thành phần máu : 1. Hồng cầu: 8 - Cấu tạo: Là những tế bào màu đỏ không có nhân, hình đĩa lõm hai 0.25đ mặt 1,5đ - Chức năng sinh lý: + Vận chuyển các chất khí : Vận chuyển O2 từ phổi đến các mô và CO2 từ các mô đến phổi để thải ra ngoài(do Hb đảm nhiệm). + Tham gia vào hệ đệm protein để điều hòa độ pH của máu
 5. 2. Bạch cầu: 0.25đ - Cấu tạo: + Tế bào bạch cầu có hình dạng và kích thước khác nhau, chia làm 2 nhóm Bạch cầu đơn nhân và Bạch cầu đa nhân. + Bạch cầu có số lượng ít hơn hồng cầu. - Chức năng sinh lý: + Thực bào là ăn các chất lạ hoặc vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. + Đáp ứng miễn dịch: Là khả năng sinh ra các kháng thể tương ứng đặc hiệu với kháng nguyên để bảo vệ cơ thể. + Tạo Interferon được sản sinh ra khi có có kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể, Interferon sẽ ức chế sự nhân lên của virut, hạn chế TB ung thư. 3. Tiểu cầu: 0.25đ - Cấu tạo: Kích thước nhỏ, hình dạng không ổn định, không nhân, không có khả năng phân chia. - Chức năng sinh lý: + Tham gia vào quá trình đông máu: Bằng cách giải phóng ra chất tham gia vào quá trình đông máu. + Làm co các mạch máu + Làm co cục máu. 4. Huyết tương: 0,25 - Cấu tạo: Là một dịch thể lỏng, trong, màu vàng nhạt, vị hơi mặn, 90% là nước, 10% là vật chất khô, chứa các hưu cơ và vô cơ ngoài ra còn có các loại enzim, hoocmon, vitamin… - Chức năng sinh lý: + Là môi trường diễn ra các hoạt động sinh lý của cơ thể + Cung cấp vật chất cho tế bào cơ thể 0.25 b)Sự khác nhau giữa trao đổi khí ở vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn: - Trao đổi khí ở vòng tuân hoàn nhỏ: Trao đổi khi ở phổi lấy O2 và thải CO2 ra ngoài - Trao đổi khí ở vòng tuần hoàn lớn: Trao đổi khi ở mô tế bào máu vận chuyển O2 đến cung cấp cho mô tế bào đồng thời nhận CO2 thải ra ngoài ở phổi. 0,25 c) Tim đập liên tục suốt đời không mệt mỏi là vì: Vì thời gian làm việc “Tim đập” và thời gian nghỉ ngơi là bằng nhau: + Thời gian nghỉ ngơi 0,4s: pha giãn chung 0,4s + Thời gian làm việc 0,4s bằng pha nhĩ co(0,1s) cộng pha thất co (0,3s) --------------- HẾT ---------------
 6. PHßNG GI¸O DôC HOA L¦ ®Ò thi häc sinh giái líp 8 TR­êng thcs ninh xu©n M«n sinh n¨m häc :2010-2011 (Thêi gian:120 phót ) PhÇn I:tr¾c nghiÖm (8 ®iÓm) C©u1: (4 ®iÓm) Khoanh trßn vµo c¸c ý ®óng trong 4 ph­¬ng ¸n cña c¸c c©u sau: 1/Thµnh phÇn cña tÕ bµo chÊt gåm: A.L­íi néi chÊt , Ri b« x«m, Bé m¸y g«n gi. B. Ri b« x«m, Ti thÓ , Trung thÓ ,L¹p thÓ. C.L­íi néi chÊt,Ri b« x«m,Ti thÓ,Trung thÓ, Bé m¸y g«n gi. D.Kh«ng cã ph­¬ng ¸n nµo ®óng. 2/ Sù gièng nhau gi÷a tiªu ho¸ ë miÖng vµ ë d¹ dµy: A. §Òu lµ biÕn ®æi lý häc do t¸c dông cña r¨ng ,l­ìi ,c¬ nhai. B. Cã sù biÕn ®æi lý häc m¹nh h¬n ho¸ häc. C. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi ho¸ häc chØ t¹o ra mét chÊt trung gian ch­a t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¬n gi¶n nhÊt . D. ý C vµ D. 3/ VËn chuyÓn thøc ¨n trong ruét lµ sù biÕn ®æi : A. Ho¸ häc. B. Lý häc C. Sinh häc. D. ý A,B,C ®óng. 4/ Trao ®æi chÊt ë møc ®é c¬ thÓ lµ : A. X¶y ra gi÷a c¬ thÓ víi m«i tr­êng. B. C¬ thÓ nhËn thøc ¨n ,khÝ « xy,n­íc ,muèi kho¸ng tõ m«i tr­êng ngoµi. C. C¬ thÓ th¶i ra m«i tr­êng ngoµi khÝ CO2 vµ chÊt b·. D. C¶ A,B,C ®Òu ®óng. 5/ Nhãm ®éng vËt nµo sau ®©y thuéc ®éng vËt ®¼ng nhiÖt: A.C¸ SÊu , £ch,Ngùa. B.Ch©u chÊu,D¬i. C. C¸ Heo, Tr©u,Cõu. D. Chã ,MÌo ,c¸ ChÐp. 6/ §Æc ®iÓm cña PhÕ qu¶n lµ: A. Mçi c¬ thÓ cã 2 PhÕ qu¶n ,cÊu t¹o bëi c¸c vßng sôn hoµn toµn. B. Cã ®­êng kÝnh nhá,khèng cã tuyÕn nhÇy vµ l«ng. C. Cã ®­êng kÝnh lín ,mÆt trong cã tuyÕn nhÇy vµ l«ng. D. ý A vµ B. 1
 7. 7/ CÊu t¹o cña N¬ ron gåm: A. Th©n N¬ ron vµ c¸c sîi cña N¬ ron. B. C¸c sîi N¬ ron,c¸c líp bao. C. Th©n N¬ ron ,c¸c líp bao,c¸c sîi N¬ ron. D. C¶ ý A vµ B. 8/ CÊu t¹o cña trung ­¬ng thÇnkinh bao gåm A.N·o vµ tuû sèng. B.C¸c d©y thÇn kinh vµ c¸c h¹ch thÇn kinh. C.N·o vµ c¸c d©y thÇn kinh. D.ý A,B,C ®Òu sai. 9/Chøc n¨ng cña ®éng m¹ch lµ : A. ChuyÓn m¸u tõ t©m thÊt cña tim ®Õn c¸c c¬ quan. B. ChuyÓn m¸u tõ c¸c c¬ quan vÒ t©m nhÜ cña tim. C. Lµ n¬i x¶y ra trao ®æi chÊt gi÷a m¸u vµ tÕ bµo. D. ý A vµ B. 10/ C¸c yÕu gióp tè m¸u vËn chuyÓn liªn tôc theo mét chiÒu trong m¹ch. A. Sù co gi·n cña tim ,®éng m¹ch ,sù co bãp cña c¸c thµnh tÜnh m¹ch. B. Sù thay ®æi thÓ tÝch vµ ¸p suÊt lång ngùc khi h« hÊp . C. C¸c van tÜnh m¹ch. D. ý A,B,C ®óng. 11/Trong ho¹t ®éng tiªu ho¸ ,c¬ quan thùc hiÖn t¹o ra Pr«tªin lµ : A. MiÖng. B. Thùc qu¶n C. D¹ dµy,ruét non. D. Ruét giµ. 12/ TÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu tróc v×: A. TÕ bµo cÊu tróc gåm mµng ,chÊt nguyªn sinh vµ nh©n. B. Mäi c¬ quan cña c¬ thÓ ®Òu cÊu t¹o tõ tÕ bµo. C. C¬ thÓ gåm nhiÒu tÕ bµo . D. ý A,C ®óng. 13/ Enzin lµm biÕn ®æi Pr«tªin phøc t¹p: A. A mi lot za. B. Cña dÞch tuþ. C. Cña dÞch ruét. D. Pep sin. 14/ HiÖn t­îng co rót cña c¬ v©n: A. ChËm vµ kh«ng tuú ý. B. Nhanh vµ kh«ng tuú ý. C. ChËm vµ tuú ý. D. Nhanh vµ tuú ý. 15/ §Æc ®iÓm cña Hång cÇu : A. KÝch th­íc nhá nhÊt trong tÕ bµo m¸u . 2
 8. B. H×nh ®Üa lâm 2 mÆt. C. Lµ tÕ bµo cã nh©n. D. ý A,C ®óng. 16/ T¸c nh©n g©y h¹i cho c¬ quan vµ ho¹t ®éng tiªu ho¸ : A. Vi sinh vËt ký sinh. B. Vi sinh vËt ho¹i sinh. C. Giun s¸n ký sinh. D. C¶ A,B,C ®óng. C©u17: Bµo quan kh«ng cã ë tÕ bµo cña ng­êi. A. L­íi néi chÊt. B. l¹p thÓ. C. Rib«x«m. D. Ti thÓ C©u18 :M« liªn kÕt bao gåm: A.M« biÓu b×, m« sîi. B. M« c¬ , m« mì. C. M« sîi, m« sôn, m« mì. D. M« c¬ , m« thÇn kinh. C©u 19:Chøc n¨ng cña n¬ ron h­íng t©m. A. TruyÒn xung thÇnkinh tíi c¸c c¬ quan ph¶n øng. B. TruyÒn xung thÇn kinh vÒ trung ­¬ng thÇn kinh. C. §¶m b¶o liªn l¹cgi÷a c¸c n¬ ron. D. C¶ A,B,C ®óng C©u20: Chøc n¨ng cña m« x­¬ng cøng: A. Gióp s­¬ng ph¸t triÓn to vÒ bÒ ngang. B. Sinh hång cÇu chøa mì ë ng­êi giµ. C. ChÞu lùc ®¶m b¶o sù v÷ng ch¾c cña x­¬ng. D. Ph©n t¸n lùc t¹o « chøa tuû. C©u 21: §Æc ®iÓm tÕ bµo b¹ch cÇu: A. KÝch th­íc lín, kh«ng cã nh©n. B. TÕ bµo kh¸ lín, h×nh d¹ng thay ®æi. C. KÝch th­íc nhá dÔ bÞ ph¸ huû. D. C¶ A,B,C. C©u22: Chu k× ho¹t ®éng cña tim: A. Pha nhÜ co, pha thÊt d·n. B. Pha nhÜ d·n, pha thÊ co. C. Pha nhÜ co, pha thÊt co, pha d·n chung. D. ChØ B,C ®óng C©u23: N¬i tæng hîp Pr«tªin t¹i bµo quan cña tÕ bµo: A. Bé m¸y g«n ghi. B. Rib«x«m. C. Ti thÓ. D. Trung thÓ. C©u 24: Mét cung ph¶n x¹ gåm c¸c yÕu tè: 3
 9. A. N¬ ron h­íng t©m, n¬ ron ly t©m. B. C¬ quan thô c¶m, n¬ ron h­íng t©m, n¬ ron ly t©m. C. C¬ quan ph¶n øng, n¬ ron trung gian . D. ChØ B,C ®óng. C©u 25: ChÊt dinh d­ìng hÊp thô x¶y ra t¹i: A. Thùc qu¶n. B. D¹ dµy. C. Ruét non. D. Ruét giµ. C©u 26:Trao ®æi khÝ ë phæi: A. KhuyÕch t¸n CO2 tõ m¸u vµo phÕ nang. B. KhuyÕch t¸n O2 tõ m¸u vµo phÕ nang. C. KhuyÕch t¸n O2 tõ phÕ nang vµo m¸u. D. ChØ A, C ®óng. C©u 27: Tiªu ho¸ ho¸ häc diÔn ra chñ yÕu: A. MiÖng. B. D¹ dµy. C. ruét non. D. Ruét giµ. C©u 28: C¬ quan quan quan träng nhÊt cña hÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu lµ: A. Bãng ®¸i. B. ThËn. C. èng dÉn n­íc tiÓu. D. èng ®¸i. C©u 29: Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo: A. KhuyÕch t¸n O2 tõ m¸u vµo tÕ bµo. B. KhuyÕch t¸n CO2 tõ tÕ bµo vµo m¸u. C. KhuyÕch t¸n O2 tõ tÕ bµo vµo m¸u. D. ChØ A,B ®óng. C©u 30: Mçi ®¬n vÞ chøc n¨ng cña thËn gåm: A. CÇu thËn, nang cÇu thËn. B. Nang cÇu thËn, èng thËn. C. nang cÇu thËn, èng thËn, cÇu thËn. D. CÇu thËn , èng thËn. C©u31: Chøc n¨ng cña hooc m«n In su lin: A. T¨ng ®­êng huyÕt. B. Gi¶m ®­êng huyÕt. C. Gióp ®­êng huyÕt æn ®Þnh. D. ChØ A, C ®óng C©u32: Nhãm ®éng vËt nµo sau ®©y thuéc ®éng vËt biÕn nhiÖt: A. Ch©u chÊu ,d¬i , có mÌo. B. C¸ heo, Õch, th»n l»n. C. Giun ®Êt, c¸ chÐp, r¾n. D. Dª, cõu , ngùa 4
 10. PhÇn II: Tù luËn (12 ®iÓm) C©u1: a) Gi¶i thÝch v× sao m¸u AB lµ m¸u chuyªn nhËn , M¸u O lµ m¸u chuyªn cho. b) B¹ch huyÕt lµ g× ? nªu ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a b¹ch huyÕt vµ :m¸u. C©u 2: Nªu c¸c thµnh phÇn ho¸ häc cña x­¬ng vµ chøc n¨ng cña nã ? C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña x­¬ng ? V× sao ng­êi giµ x­¬ng dÔ bÞ gÉy vµ khi bÞ gÉy th× chËm phôc håi ? 5
 11. ®¸p ¸n ®Ò häc sinh giái m«n sinh vËt 8 PhÇn I: Tr¾c nghiÖm Mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm 1-C 9-A 17-B 25-C 2-D 10-D 18-C 26-D 3-B 11-C 19-B 27-C 4-D 12-B 20-C 28-B 5-C 13-D 21-B 29-D 6-D 14-D 22-C 30-C 7-D 15-B 23-B 31-B 8-A 16-D 24-D 32-C PhÇn II: Tù luËn C©u 1( 7 ®iÓm): * Gi¶i thÝch v× sao m¸u AB lµ m¸u chuyªn nhËn ,m¸u O lµ m¸u chuyªn cho (4 ®iÓm): - Kh¸ng nguyªn cã trong hång cÇu gåm 2 lo¹i kÝ hiÖu lµ A vµ B (0,5 ®iÓm). -Kh¸ng thÓ cã trong huyÕt t­¬ng gåm 2 lo¹i  vµ  ,  g©y kÕt dÝnh A;  g©y kÕt dÝnh B (0,5 ®iÓm). -HiÖn t­îng kÕt dÝnh háng cña m¸u l¹ x¶y ra do khi vµo c¬ thÓ nhËn gÆp kh¸ng thÓ trong huyÕt t­¬ng cña m¸u nhËn g©y kÕt dÝnh (0,5 ®iÓm). - Khi truyÒn m¸u chó ý nguyªn t¾c hång cÇu cña m¸u cho cã bÞ huyÕt t­¬ng cña m¸u nhËn g©y kÕt dÝnh hay kh«ng (0,5 ®iÓm). - M¸u AB lµ m¸u chuyªn nhËn cã c¶ kh¸ng nguyªn A vµ B trong hång cÇu . Trong huyÕt t­¬ng kh«ng cã kh¸ng thÓ ( 0,5 ®iÓm). -M¸u AB kh«ng cã kh¶ n¨ng g©y kÕt dÝnh hång cÇu l¹ (0,5 ®iÓm). - M¸u O lµ m¸u chuyªn cho kh«ng chøa kh¸ng nguyªn trong hång cÇu ,®­îc truyÒn cho m¸u kh¸c (0,5 ®iÓm) . - Kh«ng bÞ kh¸ng thÓ trong huyÕt t­¬ng cña m¸u nhËn g©y kÕt dÝnh hång cÇu ,(0,5 ®iÓm). * B¹ch huyÕt lµ g× ? So s¸nh ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a m¸u vµ b¹ch huyÕt ? ( 3 ®iÓm): - B¹ch huyÕt lµ : Mét thÓ dÞch trong suèt mµu vµng nh¹t gåm huyÕt t­¬ng, huyÕt cÇu chñ yÕu lµ b¹ch cÇu .(0,5 ®iÓm). Gièng nhau: + Lµ thµnh phÇn cña m«i tr­êng trong c¬ thÓ (0,5 ®iÓm). + Tham gia vËn chuyÓn c¸c chÊt ( 0,25 ®iÓm). + Tham gia chøc n¨ng b¶o vÖ c¬ thÓ (0,25 ®iÓm). Kh¸c nhau: B¹ch huyÕt M¸u Mµu vµng nh¹t,trong suèt (0,25 ®iÓm) Mµu ®á (0,25 ®iÓm) Kh«ng cã h«ng cÇu chøa Ýt tiÓu cÇu Cã hång cÇu ,l­îng tiÓu cÇu 6
 12. (0,25 ®iÓ m) nhiÒu (0,25 ®iÓm) VËn chuyÓn trong m¹ch m¸u VËn chuyÓn trong m¹ch b¹ch huyÕt (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) C©u 2 : 5 ®iÓm *Thµnh phÇn ho¸ häc cña x­¬ng (2 ®iÓm): _ ChÊt h÷u c¬ chiÕm tû lÖ kho¶ng 1/3 thµnh phÇn ho¸ häc cña x­¬ng (0,5 ®iÓm). - T¹o tÝnh ®µn håi ,dÎo dai cho x­¬ng (0,5 ®iÓm). - ChÊt v« c¬ chiÕm tû lÖ 2/3 nhiÒu nhÊt lµ Can xi vµ Phèt Pho (0,5 ®iÓm). - T¹o tÝnh r¾n ch¾c cho x­¬ng (0,5 ®iÓm). * C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng (1 ®iÓm): - Thøc ¨n cÇn nhiÒu Protªin t¹o chÊt cèt giao vµ muèi kho¸ng . Ngoµi ra cÇn vi ta min A ,C ,D (0,5 ®iÓm) - Hoãc m«n do tuyÕn néi tiÕt tiÕt ra (0,25 ®iÓm). - Sù ho¹t ®éng cña c¬ thÓ : Lao ®éng ,thÓ dôc thÓ thao võa søc hîp lý (0,25 ®iÓm). * Gi¶i thÝch (2 ®iÓm): -Ng­êi giµ dÔ bÞ gÉy vµ chËm phôc håi x­¬ng v× tû lÖ chÊt h÷u c¬ gi¶m (0,5 ®iÓm). -X­¬ng gi¶m tÝnh dÎo dai vµ bÒn ch¾c , trë nªn xèp ,dßn dÔ gÉy khi cã va ch¹m m¹nh. - ChÊt h÷u c¬ tham gia vµo qu¸ tr×nh dinh d­ìng cña x­¬ng (0,5 ®iÓm). - Ng­êi giµ tû lÖ chÊt h÷u c¬ trong x­¬ng gi¶m nªn khi x­¬ng bÞ gÉy rÊt chËm phôc håi (0,5 ®iÓm) 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản