intTypePromotion=1

Đề thi kỹ thuật lập trình

Chia sẻ: Nguyen Huu Huu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
185
lượt xem
20
download

Đề thi kỹ thuật lập trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dữ liệu đã được nhập và được sắp xếp theo theo lớp , trong 1 lớp theo thứ tự ABC của tên, họ và tên đệm. Hãy viết hàm Search với các tham số truyền vào là MaLop và HoVaTen và các hàm cần thiết khác để tìm kiếm và nhanh chóng xác định có tồn tại hồ sơ tương ứng hay không, nếu có thì in ra sohieusv và kqht, ngược lại in thông báo không tìm thấy. (Yêu cầu : Tuân thủ các yêu cầu về phong cách lập trình, thiết kế topdown và các kỹ thuật Lt hiệu quả)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kỹ thuật lập trình

  1. Vu Duc Vuong - SOICT-HUT: De Thi KTLT K53 - 2010 http://vuducvuong-soict-hut.blogspot.com/2010/12/de-thi-ktlt-k53-2010... Chia sẻ Báo cáo Lạm dụng Blog Tiếp theo» Tạo Blog Đăng nhập Vu Duc Vuong - SOICT-HUT Tìm kiếm THỨ SÁU, NGÀY 17 THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2010 De Thi KTLT K53 - 2010 Đề thi So 1 Môn : Kỹ thuật lập trình (IT3040) Thời gian: 90 phút SV được phép sử dụng tài liệu , nhưng cấm tuyệt đối : trao đổi tài liệu, dùng máy tính, điện thoại dđ Câu 6: (1đ) Tinh chỉnh để nâng cao hiệu năng của Câu 1 : (0.75đ) Cho biết hàm sau đây làm gì : chương trình sau void bitchange(int &x, int n) { x &= ~(1
  2. Vu Duc Vuong - SOICT-HUT: De Thi KTLT K53 - 2010 http://vuducvuong-soict-hut.blogspot.com/2010/12/de-thi-ktlt-k53-2010... các yêu cầu về phong cách lập trình, thiết kế topdown b = c /* set b to 3 */; và các kỹ thuật Lt hiệu quả) printf("a=%d, b=%d\n", a,b); Câu 8: (1.5đ) Viế t la ̣i đoa ̣n chương trı̀nh sau để có kết quả tương đương mà không dùng RETURN MainProgram ( thưc chấ t là ̣ } lệnh Goto ) với hàm swap đã chuẩn : typedef int mang[MAX]; Khi thực hiện , kết quả không như ý muốn(a=1 void Sort1(mang &A, int n) { b=3).Hãy tiến hành test và gỡ rối CT. int i,j; a- câu 4 : (0.75đ) Tối ưu đoạn code sau : int doicho; float f(float *a, float *b, int n) { for (i=0;i0;j--) if (A[j] < A[j-1]) { ta = a[i]; tb = b[i]; swap (A[j], A[j-1]); for (i = 1; i < n; i++) { doicho++; } sum += ta + tb; if (doicho == 0) RETURN MainProgram; ta = a[i]; } tb = b[i]; } } sum += ta + tb; return sum; } Câu 5 : (0.75đ) Cho biết ý nghĩa của hàm sau : void sw(int *a, int *b) { *a ^=*b; *b ^=*a; *a ^=*b; } Đề thi so 2 Môn : Kỹ thuật lập trình (IT3040) Thời gian: 90 phút SV được phép sử dụng tài liệu , nhưng cấm tuyệt đối : trao đổi tài liệu, dùng máy tính, điện thoại dđ Câu 6 : (1đ) Tinh chỉnh để nâng cao hiệu năng của Câu 1: (1đ) Một LTV viết CT như sau : chương trình sau #include void F1(float b, float *a, int n) { void main(){ int i=0, found = 0; while ((!found) && (i
  3. Vu Duc Vuong - SOICT-HUT: De Thi KTLT K53 - 2010 http://vuducvuong-soict-hut.blogspot.com/2010/12/de-thi-ktlt-k53-2010... char malop[6]; } char hovaten[35]; long sohieusv; Khi dịch có lỗi cú pháp, LTV đã sửa = cách thêm float kqht; } data; dấu ; vào trước lệnh printf, nhưng run thì kết quả struct sinhvien *next; không như ý .Hãy chỉ ra lỗi cú pháp, sau đó tiến } *ds; hành test và gỡ rối CT đã sửa lỗi cú pháp của LTV Dữ liệu đã được nhập và được sắp xếp theo theo lớp , để được kq là a= 2 và b=6. trong 1 lớp theo thứ tự ABC của tên, họ và tên đệm. Câu 2 : (0.75đ) Cho biết kết quả hiện ra trên màn hình khi thực Hãy viết hàm Search với các tham số truyền vào là hiện chương trình dưới đây. Hãy giải thích chi �ết vì sao lại có MaLop và HoVaTen và các hàm cần thiết khác để tìm kết quả như vậy? #include kiếm và nhanh chóng xác định có tồn tại hồ sơ int F(int *x) { tương ứng hay không, nếu có thì in ra sohieusv và *x +=1; return *x; kqht, ngược lại in thông báo không tìm thấy. (Yêu cầu : Tuân thủ các yêu cầu về phong cách lập trình, thiết } kế topdown và các kỹ thuật Lt hiệu quả) void main(void) { Câu 8 : (1.5đ) Một chương trình viết trên một ngôn ngữ mô int a =5; phỏng như sau: printf("F(a) +F(a) = %d\n",F(&a)+F(&a)); void Bidon(){ a=5; 1- Khởi tạo Stack S với con trỏ T printf("2*F(a) = %d\n",2*F(&a)); Duyệt mảng V và lưu vào Stack S nếu V[i] =0 for (i=1;i
  4. Vu Duc Vuong - SOICT-HUT: De Thi KTLT K53 - 2010 http://vuducvuong-soict-hut.blogspot.com/2010/12/de-thi-ktlt-k53-2010... 0 nhận xét: Đăng một Nhận xét Nhập nhận xét của bạn... Chọn hồ sơ... Nhận xét với tư cách: Xuất bản Xem trước Bài đăng Mới hơn Trang chủ Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom) NGƯỜI THEO DÕI Tham gia trang web này với Kết nối Bạn bè của Google Thành viên (37) Bạn đã là thành viên rồi? Đăng nhập GIỚI THIỆU BẢN THÂN LƯU TRỮ BLOG VuongVd ► 2011 (2) Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi ▼ 2010 (6) ▼ tháng mười hai (6) Bai thi KTLT K53 BKHN - de so 2 Ve Ket qua bai thi KTLT K53 2010 - tiep 2 Ve bai thi KTLT k53 BKHN - Tiep Vai nhan xet ve ket qua bai thi KTLT k53 de thi Tin Dai cuong 2010 4 of 5 05/09/2012 09:49 AM
  5. Vu Duc Vuong - SOICT-HUT: De Thi KTLT K53 - 2010 http://vuducvuong-soict-hut.blogspot.com/2010/12/de-thi-ktlt-k53-2010... De Thi KTLT K53 - 2010 Mẫu Simple. Cung cấp bởi Blogger. 5 of 5 05/09/2012 09:49 AM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2