intTypePromotion=1

Đề thi môn Kinh tế lượng: Đề số 2

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
241
lượt xem
25
download

Đề thi môn Kinh tế lượng: Đề số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Kinh tế lượng: Đề số 2 gồm 2 câu hỏi và bài tập dưới đây là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Kinh tế lượng: Đề số 2

  1. TRƯỜNG ĐAI HOC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH ̣ ̣ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TAI NGUYÊN ̀ ĐỀ THI HOC KỲ 2- NĂM HOC 2013-2014 ̣ ̣ MÔN KINH TẾ LƯỢNG- DH12QMGL ĐỀ SỐ 2 Thời gian: 90 phut ́ (Sinh viên được tham khao tai liêu ̉ ̀ ̣ Không được sử dung laptop và cac thiêt bị kêt nôi internet khac). ̣ ́ ́ ́ ́ ́ Câu 1: (4 đ) Số liêu về buôi tham dự lớp cua 2 nhom hoc viên tai môt khoa hoc ngăn han như sau: ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ Nhom ́ Số buôi tham dự ̉ Nhom A ́ 19 14 13 16 14 12 17 18 Nhom B ́ 16 16 18 19 20 17 16 15 a) Phân biêt loai biên và thang đo cho biên số số buôi tham dự. ̣ ̣ ́ ́ ̉ b) Dựa vao đinh nghia và công thức, hay tinh cac giá tri ̣ trung binh, trung vi ̣ va ̀ yêu vi ̣ ̀ ̣ ̃ ̃ ́ ́ ̀ ́ cua số buôi tham dự cua môi nhom. ̉ ̉ ̉ ̃ ́ c) Dựa vao đinh nghia và công thức, hay tinh cac giá trị Min, Max, Range, ph ương ̀ ̣ ̃ ̃ ́ ́ sai và độ lêch chuân cua số buôi tham dự trong môi nhom. ̣ ̉ ̉ ̉ ̃ ́ d) Anh/chị có nhân xet gì về số buôi tham dự cua 2 nhom hoc viên nay. ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ Câu 2: (6 đ) Dữ liêu về số lượng khach du lich đên tinh G tương ứng với sô ́ lượng hoat đông giai tri ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́/chương trinh lễ hôi tổ chức hang năm và số lượng doanh nghiêp đia ph ương hoat đông ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ trong linh vực du lich trong giai đoan 2006-2013 như sau: ̃ ̣ ̣ STT Năm Số lượng du Số lượng hoat đông ̣ ̣ Số lượng doanh nghiêp điạ ̣ ́ khach giai tri/chương trinh lễ ̉ ́ ̀ phương hoat đông trong ̣ ̣ (ngan ̀ hôị linh vực du lich. ̃ ̣ người). 1 2006 26 8 6 2 2007 28 8 7 3 2008 29 9 7 4 2009 27 8 8 5 2010 30 10 9 6 2011 32 12 9 7 2012 38 14 10 8 2013 36 14 8 a) Với biên phụ thuôc là Số lượng du khach, hay nghiên c ứu sự phụ thuôc cua biên ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ́ nay vao Số lượng hoat đông giai tri/chương trinh lễ hôi và biên Số lượng doanh ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ nghiêp đia phương hoat đông trong linh vực du lich. ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ b) Phat biêu ý nghia cua cac hệ số ước lượng cua mô hinh. Nhân xet kêt quả thu ́ ̉ ̃ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ được.
  2. Trưởng bộ môn GV ra đề Ths. Vũ Thị Hông Thuy ̀ ̉ Ths. Nguyên Kim Huệ ̃ ́ Hêt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2