intTypePromotion=1

Điện tử học : Mạch phân cực Transistor lưỡng cực nối part 4

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
9
download

Điện tử học : Mạch phân cực Transistor lưỡng cực nối part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5.Hệ số ổn định nhiệt S Khi nhiệt độ thay đổi, các thông số transistor thay đổi như sau:  ICBO tăng gaáp đôi khi nhiệt độ tăng lên 10oC.[ 8oC ( Si); 12oC(Ge)].   tăng gắp đôi khi nhiệt độ tăng 50oC ( Si) ; 80oC ( Ge).  VBE giảm theo – 2,2mV / oC [ -2,5mV / oC (Si); - 1,6mV / oC ( Ge) ]. Vậy dòng thu là hàm số: IC = f ( ICBO,  , VCE )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử học : Mạch phân cực Transistor lưỡng cực nối part 4

  1. 5.Hệ số ổn định nhiệt S Khi nhiệt độ thay đổi, các thông số transistor thay đổi như sau:  ICBO tăng gaáp đôi khi nhiệt độ tăng lên 10oC.[ 8oC ( Si); 12oC(Ge)].   tăng gắp đôi khi nhiệt độ tăng 50oC ( Si) ; 80oC ( Ge).  VBE giảm theo – 2,2mV / oC [ -2,5mV / oC (Si); - 1,6mV / oC ( Ge) ]. Vậy dòng thu là hàm số: IC = f ( ICBO,  , VCE )
  2. • Sự thay đổi dòng thu cho bởi: ,  ,V BE   I C dI CBO  I C d   I C d VBE dI C  I CBO I CBO V BE  • Các hệ số ổn định nhiệt: I C S I  I CBO I C S    I C S V  V BE
  3. Hệ số ổn định nhiệt trong mạch phân cực bằng cầu phân thế và RE. • Ta có: VBB = RBIB + VBE + REIE= RBIB + VBE + RE(IB+IC) = = VBE+ RBIB+REIC+REIB= VBE+ (RB+RI B B+R IC (1)  I CBO  E)I E   1 IC = + (2).  I C   1  Thay (2) vào (1): V BB   RB  RE    I CBO V BE  REI C         RB  RE I C  RB  RE   1 ICBO REIC  Hay:V BB V BE
  4. • Sắp xếp lại:  V BB  V BE    R B     1 R E  I C   R B  R E     1 I CBO Hay: V  V BE    1  R   R B E BB   I I C CBO    1  R E    1  R R R B B E Tính được:    1  R B  R E  I C SI    R B     1 R E I CBO   1 R Do : nên: ? R E B R B  R E   1  RB SI  RE RE SI càng nhoû mạch càng ổn định ( 1- 11), SI = 11 là trị số tối ưu.
  5. • Tương tự:  1   S V    1 R E R RE B  R B  R E  V B B  V B E   R B I C B O IC S   2    R B    1R E • Vì trong công thức vẫn còn chứa cả ICBO, VCE,  nên ta có thể tính theo cách sau:  RB    1 RE    V BB V BE    RB  RE    1 I CBO IC     Suy ra:  R B    2  1 R E   R B    1  1 R E    I C1  I C2   2 1     I C2  R B    2  1 R E   2    R B    1  1 R E   1  I C1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản