DOMAIN USER & DOMAIN GROUP

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
295
lượt xem
154
download

DOMAIN USER & DOMAIN GROUP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị - Khởi động máy Windows 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller - Tạo OU (Organizational Unit) B1 : Log on Administrator,Start, Programs, Administrative Tools, Active Directory Users and Computers, click phải chuột vào domx.com , click phải chuột vào domx.com, New, Organizational Unit , Trong cửa sổ New Object, Organizational Unit, trong ô Name : gõ THUCHANH, OK Như vậy OU THUCHANH đã được tạo trong domain domx.com II. Tạo Group trong OU THUCHANH B1 : Click phải chuột vào OU THUCHANH ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DOMAIN USER & DOMAIN GROUP

 1. DOMAIN USER & DOMAIN GROUP I. Chuẩn bị - Khởi động máy Windows 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller - Tạo OU (Organizational Unit) B1 : Log on Administrator  Start  Programs  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  click phải chuột vào domx.com  click phải chuột vào domx.com  New  Organizational Unit BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2.  Trong cửa sổ New Object  Organizational Unit  trong ô Name : gõ THUCHANH  OK Như vậy OU THUCHANH đã được tạo trong domain domx.com II. Tạo Group trong OU THUCHANH B1 : Click phải chuột vào OU THUCHANH  New  Group BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3. B2 : Nhập tên group vào ô Group Name : HOCVIEN - Group scope : mặc định là  Global - Group type : mặc định là  Security  ta vẫn giữ nguyên mặc định như vậy  OK III. Tạo các User trong OU B1 : click phải chuột vào OU THUCHANH  New  User BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4. B2 : Nhập tên user vào ô First Name : u1 và ô User logon name : u1  Next B3 : Nhập mật khẩu là 12345?a lần lượt vào 2 ô Password và Confirm Password  bỏ dấu check tại  User must change password at next logon  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5.  Finish B4 : Lặp lại các bước từ 1 đến 3 để tạo các user account sau đây : - user u2 : User name : u2 Password : 12345?a - user u3 : User name : u3 Password : 12345?a BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6. IV. Đưa các user vào trong Group B1 : Đưa u1 vào group HOCVIEN  click phải chuột vào user u1  Properties Trong cửa sổ u1 Properties chọn tab Member of  Add  cửa sổ Select Groups  nhập vào ô Enter the object names to select : HOC BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7.  bấm vào nút Check Names  ta thấy nó tìm cho ta tên đầy đủ là HOCVIEN  OK  Apply  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8. B2 : Đưa user u2,u3 vào group HOCVIEN  click phải chuột vào group HOCVIEN  Properties  cửa sổ HOCVIEN Properties  chọn tab Members  Add BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9.  nhập vào ô Enter the object names to select : u1;u2  bấm vào nút Check Name  xuất hiện tên đầy đủ của u2 và u3  OK  OK  Apply  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. V. Điều chỉnh Policy để các user thuộc Group HOCVIEN được phép log on locally vào máy Domain Controller B1: Logon Administrator  vào menu Start  Programs  Administrative Tools  Domain Controller Security Policy  cửa sổ Default Domain Controller Security Settings BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11.  chọn Security Settings  Local Policies  User Rights Assignment  Allow log on locally  click phải chuột vào Allow log on locally  Properties  cửa sổ Allow log on locally Properties  bấm vào nút Add User or Group  Browse BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12.  Advanced  tìm và chọn group HOCVIEN  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
 13.  OK  xuất hiện hộp thoại Add User or Group  OK  OK B2 : vào menu Start  Run  gpupdate /force B3 : Log on lần lượt bằng các users : u1,u2,u3 B4 : Tạo user u4, sau đó logon bằng user u4  Hãy nhận xét kết quả quan sát được ? giải thích tại sao ? BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản