intTypePromotion=1

Giáo án 1 Tin học 11 Chương III: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
272
lượt xem
31
download

Giáo án 1 Tin học 11 Chương III: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Về kiến thức - Học sinh hiểu được cấu trúc rẽ nhánh. - Nắm chắc cú pháp, cấu trúc, hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ. 2. Về kĩ năng. - Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản. - Biết sử dụng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và đầy đủ vào những ví dụ đơn giản. - Biết nhận dạng và thể hiện câu lệnh ghép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án 1 Tin học 11 Chương III: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

  1. Giáo án 1 (Tin học 11) Chương III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP §9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (tiết 1) PPCT: Tiết 11 Ngày soạn: 08/09/2012 Ngày dạy:18/09/2012 Người dạy: Nguyễn Thị Thu Trang GV hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải I. Mục đích, yêu cầu 1. Về kiến thức - Học sinh hiểu được cấu trúc rẽ nhánh. - Nắm chắc cú pháp, cấu trúc, hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ. 2. Về kĩ năng. - Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản. - Biết sử dụng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và đầy đủ vào những ví dụ đơn giản. - Biết nhận dạng và thể hiện câu lệnh ghép. 3. Về thái độ. - Học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của cấu trúc rẽ nhánh qua đó yêu thích môn học. - Luôn có ý thức tìm hiểu ứng dụng của cấu trúc rẽ nhánh trong thực tiễn. II. Chuẩn bị của thầy và trò -Giáo viên: Chuẩn bị bảng phụ, đồ dùng học tập... - Học sinh: Ôn tập kiến thức cũ có liên quan: kiến thức toán học, kỹ năng xây dựng thuật toán, vẽ sơ đồ khối… III. Hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp (1’) Lớp:…..Sĩ số:….Vắng:…. 1
  2. 2. Gợi động cơ (3’) - Trong cuộc sống hàng ngày, một số việc chỉ được thực hiện khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Trong ngôn ngữ lập trình cũng vậy. 3. Nội dung bài học (27’) 3.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu cú pháp và ý nghĩa của cấu trúc rẽ nhánh (5’) Nội dung Hoạt động của GV và HS 1. Rẽ nhánh - Ví dụ 1:+ Nếu trời mưa thì ở nhà. - GV: Viết bảng, nêu ví dụ và yêu cầu + Nếu trời mưa thì ở nhà nếu không thì học sinh đưa ra ví dụ tương tự. đi chơi. - HS: Đưa ra ví dụ. => Cấu trúc chung: - GV: Đưa ra kết luận về cấu trúc rẽ - Nếu…thì…. nhánh. - Nếu…thì….nếu không thì… - HS: ghi bài - Ví dụ 2: Kết luận nghiệm của phương trình bậc - GV: Yêu cầu học sinh quan sát ví dụ 2 (SGK trang 38 + 39) và đưa ra kết luận 2: ax2 + bx + c =0 + Nếu D >=0 thì phương trình có nghiệm nghiệm. +Nếu D =0 thì phương trình có nghiệm dạng cấu trúc rẽ nhánh nếu không thì phương trình vô nghiệm 2
  3. 3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu cú pháp và ý nghĩa câu lệnh rẽ nhánh if – then trong lập trình Pascal (15’) Nội dung Hoạt động của GV và HS - GV: Cụ thể ngôn ngữ Pascal sẽ dùng câu lệnh nào để thực hiện việc rẽ nhánh trên? Chúng ta chuyển sang 2. Câu lệnh if - then phần 2. -GV: Viết bảng - Cú pháp: + Dạng thiếu: If then ; + Dạng đầy đủ: If then Else ; - Trong đó: + if, then, else là các từ khóa; - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại + điều kiện là biểu thức logic; biểu thức logic là gì? + câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là 1 câu - HS: Một học sinh trả lời, cả lớp ghi lệnh của Pascal. bài. - Ý nghĩa câu lệnh: + Dạng thiếu: Kiểm tra điều kiện, nếu - GV : Các em nghiên cứu SGK và điều kiện đúng thì câu lệnh được thực quan sát sơ đồ khối trên bảng phụ hiện còn nếu điều kiện sai thì câu lệnh bị nêu hoạt động của câu lệnh if – then bỏ qua. dạng thiếu và dạng đủ? - HS: Nghiên cứu SGK và trả lời. - GV: Bám sát sơ đồ khối phân tích ý nghĩa câu lệnh if – then dạng thiếu và dạng đủ. - HS: Lắng nghe và ghi bài. + Dạng đầy đủ: Kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, 3
  4. nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2. - GV: Đưa ra một số ví dụ về câu - Ví dụ 1: Một số câu lệnh if – then: lệnh if – then. If x mod 2 = 0 then writeln(‘La so chan’); - GV: Các em hãy cho biết trong ví If x mod 2 = 0 then writeln (‘La so chan’) dụ thì đâu là biểu thức điều kiện, câu else writeln (‘La so le’); lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2? - HS: Trả lời, viết bài. - Ví dụ 2: Viết câu lệnh if – then dạng - GV: Các em hãy dựa vào kết quả thiếu và dạng đủ đưa ra kết luận nghiệm của ví dụ 2 mục 1, chuyển từ ngôn của phương trinh bậc 2: ax2 + bx + c = 0. ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ lập trình - Dạng thiếu: Pascal để đưa ra câu lệnh if – then if d=0 then writeln (‘Phuong trinh co - HS: suy nghĩ sau đó 2 học sinh lên nghiem’); bảng viết câu trả lời. - Dạng đủ: If d
  5. if x>y then x:= x-y else x:= y-x; 3.3. Hoạt động 3: Hoạt động giới thiệu câu lệnh ghép (7’) GV: Bây giờ chúng ta xét ví dụ giải phương trình bậc 2 nhưng có yêu cầu là: tính nghiệm x1, x2 của phương trình khi delta>=0? Vậy làm thế nào để làm được điều này? Nội dung Hoạt động của GV và HS 3. Câu lệnh ghép - Khi mà một nhóm lệnh nào đó muốn thực - GV: Thuyết trình, viết bảng. hiện cùng nhau ta cần dùng đến câu lệnh - HS: Lắng nghe, viết bài. ghép. - Theo cú pháp câu lệnh if – then thì sau một số từ khóa (như Then, Else) phải là một câu lệnh nhưng trong nhiều trường hợp, các thao tác phức tạp đòi hỏi có nhiều câu lệnh để mô tả. Trong trường hợp như vậy NNLT cho phép gộp nhiều câu lệnh thành một câu lệnh ghép (câu lệnh hợp thành). - Trong Pascal, câu lệnh ghép có dạng: - GV: Lưu ý học sinh phân biệt phần thân chương trình và cấu trúc của câu Begin ; lệnh ghép End; - Trong cấu trúc if – then thì câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 ở trên có thể là câu lệnh ghép. - Ví dụ 1: Đổi chỗ 2 số nguyên dương a, - GV: Đưa ra ví dụ về câu lệnh ghép b sao cho số lớn đứng trước, số bé đứng - HS: Ghi bài. sau. 5
  6. If a>b then Begin Tg:=a; A:=b; B:=tg; End; - Ví dụ 2: - GV: Yêu cầu viết câu lệnh ghép tìm 2 nghiệm của phương trình bậc 2? If D1) and (y>1) then v= x+y; B. iff (x>1) and (y>1) then v := x+y; C. if (x>1) and (y>1) then v := x+y D. if (x:=1) and (y:=1) then v:= x+y; E. if (x>1) and (y>1) then v:=x+y; Đáp án đúng: E 6
  7. Bài 2: Dùng câu lệnh if – then để viết đoạn chương trình tính thương a/b ? Đáp án: If b0 then begin T:= a/b; write(‘ Thuong so la: ‘, T); end else write(‘Khong chia duoc’); 4. Củng cố, dặn dò, bài tập về nhà (2’). - Nhắc lại nội dung chính của bài học. - Giao bài tập về nhà cho học sinh: bài 4 – SGK trang 51. - Nhắc học sinh đọc thêm mục 2: hệ thống quản lý tệp - Đọc trước bài 12 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 7
  8. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2