Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4

Chia sẻ: Abcdef_31 Abcdef_31 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
133
lượt xem
12
download

Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - HS tập trình bày bài hát Lí kéo chài Theo hình thức hát tốp ca có hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Hs nắm dược công thức giọng Dm, đọc nhạc và thể hiện lời ca chính xác.Thể hiện đúng chỗ đảo phách và dấu hoá bất thường trong bài TĐN số 4. B/ Chuẩn bị: - Đàn- Đệm hát thuần thục. - GVtập hát một số bài hát thiếu nhi chọn lọc viết ở giọng Dm như: Ai yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4

  1. Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4 A/ Mục tiêu: - HS tập trình bày bài hát Lí kéo chài Theo hình thức hát tốp ca có hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Hs nắm dược công thức giọng Dm, đọc nhạc và thể hiện lời ca chính xác.Thể hiện đúng chỗ đảo phách và dấu hoá bất thường trong bài TĐN số 4. B/ Chuẩn bị: - Đàn- Đệm hát thuần thục. - GVtập hát một số bài hát thiếu nhi chọn lọc viết ở giọng Dm như: Ai yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng”( Phong Nhã); Khi tóc thầy bạc (Trần Đức)... để minh họa - Chép trước bài TĐN số 4 ra bảng phụ C/ Tiến trình lên lớp Nội dung hoat động HĐ của HĐ của GV HS Ghi bảng Ghi bảng 1. Ôn tập bài hát :
  2. Trình bày - Hát theo nhạc ghi sẵn . Theo dõi Yêu cầu - cả lớp hát theo tay chỉ huy của GV Thực hiện Chỉ định - 1 HS hát lĩnh xướng- cả lớp hát xô. Trình bày Hướng - 1 số động tác phụ hoạ kéo chài, lưới Luyện tập dẫn Biểu diễn theo bài hát. Kiểm tra - 2-3 nhóm trình bày bài hát ở hình thức lĩnh xướng. Ghi bài Ghi bảng 2. Nhạc lí: Giọng Dm ? Hãy Viết công thức gam thứ, từ đó xây Trả lời Phát vấn dựng gam Dm? ? Từ gam Dm vừa xây dựng – Em hãy cho biết giọng Dm có đặc điểm gì?( Có âm chủ là D và hoá biểu có 1 dấu giáng) ? Từ 1 giọng thứ chuyển sang thứ hoà Nghe và Đàn g/đ thanh ta phải thay đổi âm nào? ( Âm bậc p/biệt Yêu cầu 7 tăng lên nửa cung) - Đàn giai điệu gam Dm và Dm hoà Thực hiện Hướng Trả lời thanh.
  3. dẫn - Đọc gam Dm 2-3 lần. Phát vấn 3. Tập đọc nhạc : TĐN số 4 * Tìm hiểu bản nhạc: ? Bài TĐN viết ở giọng gì? Tại sao ?( Giọng Dm hoà thanh vì hoá biểu có 1 dấu giáng ,có âm bậc 7 là C tăng lên 1/2 cung và âm chủ là D) ? Hãy nhận xét về số chỉ nhịp, cao độ, Đọc gam Hướng trường độ và các kí hiệu âm nhạc có và luyện dẫn trong bản nhạc? cao độ. Đàn giai ( Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, có hình nốt Trả lời điệu móc đơn, đen và trắng) Đäc tªn nèt Yêu cầu * Luyện cao độ: Phát vấn - Thang âm Dm hoà thanh 4-5 lần - Đọc cao độ của bài TĐN trên thang LuyÖn Yêu cầu ®äc tõng âm. ? Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?( c©u. điều khiển 4 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp)
  4. - 1 cá nhân đọc tên nốt, sau đó cả lớp Thùc hiÖn đọc lại 2 lần. Theo dâi * Tập đọc từng câu: - GVđàn từng câu khoảng 2-3 lần, HS Thùc hiÖn Yêu cầu nghe, nhẩm và đọc theo yêu cầu của Gv( ghÐp lêi đàn giai Gv lưu ý sửa sai triệt để) điệu - Tập tương tự đối với các câu còn lại Yêu cầu theo lối móc xích. * Đọc hoàn chỉnh cả bài: Hướng - Đàn hoàn chỉnh cả bài để Hs theo dõi. dẫn - Cả lớp đọc lại bài TĐN khoảng 2-3 lần cho thuần thục . GV sửa sai nếu có. * Ghép lời ca: Lớp chia thành 2 nhóm: - Nhóm 1 hát lời ca- nhóm 2 đọc nhạc. Sau đó đổi bên và thực hiện tương tự. - Cả lớp đọc nhạc 2 lần sau đó hát lời ca cho thuần thục. D/ Củng cố: 5’
  5. - Thùc hiÖn bµi h¸t LÝ kÐo chµi theo Tr×nh bµy Yêu cầu h×nh thøc lÜnh x­íng. - §äc l¹i bµi T§N sè 4 hoµn chØnh E/ Hướng dẫn về nhà: 2’ Hướng - Luyện đọc chính xác gam Dm và thuần Theo dõi dẫn thục bài TĐN số 4. và ghi - Sưu tầm 1 số bài hát mang âm hưởng nhớ dân ca để chuẩn bị cho phần ÂNTT của tiết học sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản