intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Công Dân lớp 8: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

425
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức. HS hiểu tài sản của nhà nước là tài sản thuộc sỡ hữu của toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý. 2. Kĩ năng. Hình thành và nâng cao cho học sinh ý thức tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng 3. Thái độ. Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Dũng cảm đấu tranh, ngăn cản các hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên: Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

  1. NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG 1.Kiến thức. HS hiểu tài sản của nhà nước là tài sản thuộc sỡ hữu của toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý. 2. Kĩ năng. Hình thành và nâng cao cho học sinh ý thức tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng 3. Thái độ. Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Dũng cảm đấu tranh, ngăn cản các hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên: Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận, bút dạ, phiếu học tập. 2.Học sinh: Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Phương pháp kể chuyện về các tấm gương dũng cảm đấu tranh bảo vệ tài sản nhà nước. Phương pháp thảo luận, toạ đàm, tổ chức trò chơi. IV.Tiến trình: 1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS. 2.Kiểm tra bài cũ: * Quyền sở hữu là gì? là quyền của công dân đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình * Quyền sở hữu tài sản gồm những quyền nào? - Quyền chiềm hữu. - Quyền sử dụng. - Quyền định đoạt. * HS trường Trần Quốc Tỏan lao động đào mương giúp địa phương. Hai em Quí và Hùng đã đào được một hộp sắt, trong đó có
  2. những đồng tiền đúc bằng vàng. Quí và Hùng đã nộp toàn bộ cho trường trước sự chứng kiến của các bạn và cô giáo chủ nhiệm. Câu hỏi: a) Số tiền vàng đấy thuộc quyền sở hữu của ai? b) Số tiền vàng đó sẽ được sử dụng như thế nào? HS: trả lời. HS: Cà lớp nhận xét. GV: Nhận xét, cho điểm. 3.Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học Lê Thị Mỹ Quyên (SN: 1963) ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, đã đốt hết 1 hécta rừng để làm rẫy. Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên đã xử phạt bằng hình thức: Chị Quyên phải trồng lại 1ha rừng và phải chăm sóc, khi cơ quan chức năng nghiệm thu tốt thì thôi. Các em có suy nghĩ gì về hành vi của chị Quyên và biện pháp xử lý của toà án nhân dân tỉnh Phú Yên. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng I. Đặt vấn đề. ta học bài hôm nay. HS: Đọc tình huống trong mục đặt vấn đề. HS: Thảo luận câu hỏi. 1) Em hãy cho biết ý kiền của các bạn và ý kiến của Lan giải thích đúng hay sai? 2) Ở trường hợp Lan em sẽ
  3. xử lý như thế náo? HS: Làm việc cá nhân. HS: Trả lời. HS: Cả lớp nhận xét, thảo luận. II .Nội dung bài học. GV: Nhận xét, giải đáp, kết luận các ý chính. GV: Chuyển ý. GV: Đàm thoại giúp HS hiểu được khái niệm tài sản nhà 1. Khái niệm nước và lợi ích cộng đồng. *Tài sản nhà nước gồm: Tầm quan trọng của nó với - Đất đai, rừng núi. sự phát triển của đất nước.. - Sông hồ, nguồn nước, tài HS: Trả lời các câu hỏi sau: nguyên: Biển, Thềm lục địa, 1) Tài sản nhà nước bao gồm vùng trời. những loại gì? tài sản của - Vốn tài sản cố định do nhà nhànước thì thuộc quyền sở nước xây dựng. hữu của ai? * Tài sản nhà nước: thuộc 2) Khai thác quyền lợi từ các quền sở hữu toàn dân. tài sản đó phục vụ nhân dân * Lợi ích công cộng: Lợi ích thì được coi là gì? chung dành cho mọi người 3) Tài sản nhà nước và lợi và xã hội. ích cộng đồng có tầm quan 2 .Tầm quan trọng trọng như thế nào? Tài sản nhà nước và lợi ích HS: Suy nghĩ cá nhân. công cộng là cơ sở vật HS: Cả lớp trao đổi tranh chất để xã hội phát triển luận. nâng cao đời sống vật GV: Tổng hợp ý kiến, giải chất tinh thần của nhân đáp. dân. 3. Nghĩa vụ của công dân HS: Ghi bài. GV: Tổ chức HS thảo luận - Công dân có nghãi vụ tôn tìm hiểu nghĩa vụ tôn trọng trọng và bảo vệ tài sản và bảo vệ tài sản nhà nước. nhànước và lợi ích cộng HS: Thảo luận tình huống đồng. - Không được xâm phạm. sau:
  4. Bài tập 2 trang 49 SGK - Khi được nhànước giao Câu hỏi 1: Nhận xét việc làm quản lý, sử dụng tài sản nhà của ông tám. nước phải bảo quản giữ gìn, Câu hỏi 2: Việc làm của ông sử dụng tiết kiệm có hiệu tám đúng, sai chỗ nào? Vì quả, không tham ô lãng phí sao? Câu hỏi 3: Ông Tám có nghĩa vụ và trách nhiệm gì? HS: Trả lời. GV: Nhậnh xét, kết luận về nội dung bài học. HS: Ghi bài. GV: Giải thích cho HS 3 hình thức sở hữu: 4. Nhà nước quản lý tài sản - Cá nhân - Tập thể. như thế nào? - Toàn dân (Nhà nước) - Nhà nước ban hành và tổ GV: Chuyển ý bằng bài tập chức thực hiện các qui định pháp luật và quản lý về sử sau: Em đồng ý với ý kiến nào dụng tài sản thuộc sở hữu khi nói về trách nhiệm của tàon dân. HS. (Đánh dấu X vào ô - Tuyên truyền giáo dục mọi trồng). công dân thực hiện nghĩa vụ - Điện nước của nhà tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà trường thì không cần tiết nước và lợi ích cộng đồng. kiệm  - Họp lớp bàn về tài sản là  không cần thiết -Vứt rác sang lớp bạn, xuống sân trường là vi phạm  -Tham gia tốt hoạt động  bảo vệ môi trường - Đi tham quan phải biết bảo vệ di sản văn Hoá 
  5. - Giúp đỡ các chú kiểm lâm  bảo vệ rừng - Báo cáo thầy cô về hành vi vẽ, viết, ngồi lên bàn nghế  GV: Kết luận và chuyển ý. GV: Tổ chức cho HS trao đổi các câu hỏi sau: 1) Nhà nước quản lý tài sản và lợi ích công cộng theo phương thức nào? 2) Các tài sản của nhà nước giao cho cá nhân, tổ chức quản lý, sử dụng, thì nhà nước quản lý bằng cách nào? 3) Các công trình phúc lợi công cộng được quản lí như thế nào? HS: Làm việc độc lập. HS: Trả lời, lấy ví dụ minh III. Bài tập. hoạ. Đáp án: HS: Cả lớp thảo luận. - Hùng và các bạn nam lớp 8 GV: Giải đáp và đưa ra một không biết bảo vệ tài sản số ví dụ minh hoạ. của trường. GV: Chốt lại ý kiến của - Không chịu nhận sai lần để học sinh. đền bù cho trường mà bỏ chạy. HS: Ghi bài. GV: Tổ chức cho HS làm bài tập 1 SGK trang 49. GV: Tổ chức chia lớp thành 2 đội thi bấn chuông nhanh. HS: Hai đội suy nghĩ và trả lời.
  6. HS: Cả lớp nhận xét, thảo luận. GV: Giải đáp và đánh giá. * Bài tập 1 SGK trang 49. * Tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về tôn trọng nhà nước, tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. GV: Cho điểm đội bấm chuông nhanh. GV: Kết luận, chuyển ý. 4. Củng cố và luyện tập. Để rèn luyện ý thức thái độ đối với việc tôn trọng tài sản công dân và lợi ích công cộng: GV: Tổ chức cho học sinh liên hệ thực tiễn những việc làm cá nhân, công dân và các tổ chức hiện nay (tích cực và tiêu cực). GV: Nêu câu hỏi. 1) Nêu những tiêu cực hiện nay trong vần đề tôn trọng tài sản nhà nướcvà lợi ích công cộng. 2) Kể một số câu truyện về gương dũng cảm bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. HS: Trả lời ý kiến cá nhân. HS: Cả lớp tranh luận. GV: Giải đáp 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Bài cũ: -Học bài kết hợp SGK trang 48 . -Làm bài tập còn lại SGK trang 49 . Bài mới: Chuẩn bị bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Đọc phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK trang 50. - Xem nội dung bài học, tư liệu tham khảo SGK trang 50,51. - Xem bài tập SGK trang 52. Chú ý: so sánh sự khác và giống nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo. Chuẩn bị sắm vai tình huống bài tập 1 SGK trang 52
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2