Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
347
lượt xem
20
download

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : – Buổi đầu của phong trào công nhân: đập phá máy, bãi công trong buổi đầu thế kỷ XIX. – C. Mác và Anghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. – Phong trào công nhân vào những năm 1848 – 1870. 2. Tư tưởng : – Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. – Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân. 3. Kỹ năng :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

 1. BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : – Buổi đầu của phong trào công nhân: đập phá máy, bãi công trong buổi đầu thế kỷ XIX. – C. Mác và Anghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. – Phong trào công nhân vào những năm 1848 – 1870. 2. Tư tưởng : – Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. – Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân. 3. Kỹ năng : – Biết phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân vào thế kỷ XIX. – Bước đầu rèn luyện làm quen với văn kiện lịch sử – Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG : – Tìm hiểu tranh ảnh trong sách giáo khoa. – Ảnh chân dung C. Mác và Anghen. – Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. – Tài liệu tham khảo. o Sách giáo viên Sử 8 + SGK Sử. o Đại cương lịch sử thế giới. o Lịch sử thế giới cận đại. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 3 – tiết 2 : Câu hỏi: Vì sao các nước tư bản phát triển đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa? Kết quả?  Giáo viên nhận xét
 2. 3. Giảng bài mới : Vào bài: Cách mạng Công nghiệp Anh bắt đầu từ nửa sau thế kỷ XVIII đã gây nên những chuyển biến căn bản trong việc phát triển của sức sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong xã hội, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng nặng nề, vì vậy đã đưa tới những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản, giải phóng người lao động khỏi ách áp bức, bóc lột. Giai cấp công nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh, trong phong trào đấu tranh của công nhân, CNXHKH ra đời đã đưa phong trào công nhân là một bước mới. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu “Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác”. Các hoạt động của thầy – trò Tiết 7: I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Hoạt động 1: Nội dung 1. Phong trào đập phá – Nguyên nhân dẫn đến phong trào máy móc và bãi công đấu tranh của công nhân. – Các hình thức đấu tranh. Nguyên nhân – Kết quả. Lòng tham lợi nhuận Giáo viên: Cùng với sự phát triển của sự bóc lột càng tăng  công nghiệp, giai cấp công nhân hình đời sống công nhân khổ thành ở Anh và ngày một tăng nhanh ở cực. một số nước khác. Phỏng vấn: Vì sao ngay lúc mới ra đời giai cấp công nhân đã đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản?  (Bị bóc lột nặng nề, phải làm việc từ 14  16h mỗi ngày. Trong điều kiện lao động vất vả, tiền lương thấp, điều kiện ăn ở tồi tàn,…) Giáo viên: Cuộc cách mạng công nghiệp làm cho số công nhân ngày một đông
 3. đảo và tập trung nhưng không cải thiện đời sống cho họ. Tình cảnh họ tồi tệ và sa sút. Ngày lao động của công nhân kéo dài từ 14 16h và chỉ được lãnh đồng lương chết đói. Lao động trẻ em và phụ nữ được sử dụng rộng rãi trong những điều kiện khắc nghiệt: nơi sản xuất rất nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Không khí lao động nặng nề, môi trường bị ô nhiễm  người lao động mắc một số bệnh: đau xương sống, chân đi vòng kiềng, vẹo xương, nhiều bệnh hiểm nghèo khác, người lao động không thọ quá 40 tuổi. Họ còn bị nạn thất nghiệp đe dọa do những cuộc khủng hoảng kinh tế gây nên sẵn sàng hất họ ra hè phố  Trước tình cảnh trên mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản là điều không thể tránh khỏi và ngày càng trở nên gay gắt. Vì sao công nhân lại đập phá máy móc? Hành động này thể hiện sự nhận thức như thế nào của công nhân? Giáo viên: Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản càng gay gắt thì công nhân càng đứng dậy đấu tranh giành chính quyền lợi cho mình. Hình thức phản kháng sơ khai của người công nhân là những cuộc bạo động tự phát chống lại việc áp dụng máy móc, họ cho rằng nguồn gốc của nỗi khổ đau chính là máy móc. Vì vậy, phong trào phá máy móc, đập phá, đốt xưởng lan tràn rất nhanh trong các trung tâm công nghiệp. Nhưng dần họ thấy rằng máy móc không phải là kẻ thù thực Hình thức đấu tranh sự và hậu quả của những cuộc phá máy
 4. là sự trấn áp của giai cấp nắm chính – Đập phá máy móc. quyền. Họ tiến lên một bước cao hơn là – Đốt công xưởng. đấu tranh bãi công và xây dựng công – Bãi công. đoàn. Trong những năm 20 – 30 của thế kỷ XIX các ngành lao động ở Anh đều tổ Kết quả chức công đoàn với chủ trương là bảo vệ – Thất bại nhân công, chống những hoạt động bạo – Thành lập công đoàn ngược của giai cấp tư sản. Phỏng vấn: Phong trào đấu tranh của công nhân với những hình thức đấu tranh như 2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – thế nào?  (đập phá máy móc, đốt 1840. phân xưởng, bãi công). Mục đích của các công đoàn là gì? Nguyên nhân  (đòi tăng lương, giảm giờ làm, Giai cấp công nhân cải thiện điều kiện làm việc). phát triển  ý thức đấu Việc đấu tranh đập phá máy có đưa tranh càng cao. đến thành công trong cuộc đấu tranh chống tư sản hay không?  (đều bị thất bại, bị đàn áp của giai cấp tư sản  thành lập các công đoàn) Hoạt động 2: Nội dung – Nhận thức của giai cấp công nhân Phong trào đấu tranh phát triển dẫn đến những cuộc đấu – 1831 công nhân dệt tranh mới. phố Lion thành – Kết quả các cuộc đấu tranh. (Pháp) khởi nghĩa. Trình bày Giáo viên: Qua quá trình đấu – 1844 công nhân dệt tranh, giai cấp công nhân dần dần có ý vùng Sơ lê din thức và tổ chức hơn, họ tiến hành những (Đức). cuộc đấu tranh với quy mô lớn hơn – 1836 – 1847 Phong chống lại không riêng một chủ xưởng mà trào Hiến chương ở với toàn bộ giai cấp tư sản, đòi hỏi Anh. không riêng quyền lợi kinh tế mà còn có
 5. yêu cầu chính trị rõ rệt. Phỏng vấn: Từ những năm 30 của thế kỷ XIX giai cấp công nhân như thế nào?  (Trở thành một lực lượng xã hội độc lập)  trực tiếp chống lại giai cấp tư sản. Kết quả Trình bày Giáo viên: Một số công nhân – Đều thất bại dệt thành phố Lion Pháp – trung tâm công nghiệp lớn sau Paris với 30.300 công nhân dệt sống rất khổ cực, họ đã đòi tăng lương nhưng không được chủ chấp nhận nên đứng lên đấu tranh làm chủ thành phố trong 4 ngày. Em hiểu câu khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là như thế nào? Giáo viên: Câu khẩu hiệu có ý nghĩa quyền được lao động không bị bóc lột và quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền lao động của mình. Năm 1844 sự kiện gì xảy ra?  ( công nhân dệt vùng Sơ-đê-lin Đức Ý nghĩa khởi nghĩa). – Sự trưởng thành của Phỏng vấn: phong trào công Từ 1836 – 1847? nhân quốc tế.  (Phong trào hiến chương ở Anh) – Tạo tiền đề cho sự ra Kết quả phong trào đấu tranh của các đời lý luận cách nước Châu Âu trong nửa đầu thế kỷ mạng XIX?  (đều bị thất bại). Giáo viên: Cuộc khởi nghĩa Lion ở Pháp 1831, phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – 1847 và cuộc khởi nghĩa Sơ-lê- din ở Đức 1844 đánh dấu thời kỳ đấu tranh có tính chất độc lập của giai cấp
 6. công nhân. Vì sao những cuộc đấu tranh của công nhân mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi? Nguyên nhân? Trình bày Giáo viên: Những cuộc đấu tranh bị thất bại vì nó bộc lộ những hạn chế chưa có một đường lối đấu tranh khoa học chính xác, chưa có một tổ chức lãnh đạo sáng suốt của giai cấp công nhân. Sự ra đời của CNCSKH mà người sáng lập vĩ đại là C. Mác và Anghen đã đặt cơ sở lý luận cho việc giải quyết những yêu cầu của công nhân. Các cuộc đấu tranh của công nhân có ý nghĩa lịch sử như thế nào?  (đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng nhận thức của phong trào công nhân; tạo tiền đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng). 4. Củng cố Cho học sinh làm bài tập: Câu hỏi: Phong trào công nhân ở các nước Châu Á trong những năm 1830 – 1840 có những điểm gì khác phong trào công nhân nhận thức trước đó? Nêu các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840? 5. Dặn dò – Xem lại bài + học thuộc bài. – Trả lời câu hỏi bài tập. – Đọc trước phần II và trả lời câu hỏi. – Làm bài tập câu hỏi trang 36. Tiết 8
 7. II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC Chuẩn bị bài giảng o Tranh ảnh C. Mác và Anghen (SGK). o Tài liệu về Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. o Sách giáo viên Sử và SGK Sử 8. Các hoạt động dạy – học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết 1 Câu hỏi: – Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1830 – 1840? – Kết quả – ý nghĩa của phong trào công nhân thế kỷ XIX?  Giáo viên nhận xét. 3. Giảng bài mới Vào bài: Phong trào đấu tranh công nhân ngày càng phát triển không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Vì vậy sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ đưa phong trào của công nhân lên một bước, giải quyết những yêu cầu của giai cấp công nhân. Tiết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần II. a. Các hoạt động giảng dạy Hoạt động 1: Nội dung 1. Mác Và Enghen – Sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Tiểu Sử (SGK Trang – Nội dung Tuyên ngôn Đảng Cộng 32, 33) sản. – Mác (1818 – 1883) – Sự ra đời của Quốc tế I – Enghen (1820 – – Tiểu sử Mác và Anghen. 1855). Giáo viên: Đọc SGK. Trình bày: C. Mác 5/5/1818 ở thành phố Tơriô sinh trưởng trong một gia đình trí thức gốc Do Thái 1841 ông trình bày luận án tiến sĩ với đề tài “Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên Đêmôcrit với triết học tự nhiên
 8. Êpiquga”. Tháng 4/1842 làm cộng tác viêiệt nam với báo Sông Ranh. Tháng 1/1848 Mác sang Paris, ở đây ông thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhà hoạt động cách mạng của phong trào công nhân đồng thời nghiên cứu cách mạng Pháp và các tác phẩm duy vật Pháp và một số cuốn sách của Phuariê, Xanh Ximông,… đặc biệt là tác phẩm của nhà triết học Đức Lurich Phơbách. Tháng 2/1844 ông xuất bản tạp chí Pháp Đức niên giám và tiếp tục tham gia phong trào cách mạng ở Pháp. Anghen 28/11/1820 ở thành phố Bácmen thuộc trung tâm công nghiệp lớn ở Đức. Tháng 11/1842 sang Anh, ông tìm đọc tài liệu, báo cáo, thống kê, nhận định của người trước về giai cấp công nhân Anh, xây dựng tác phẩm “Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh”. Tháng 8/1844 Enghen sang Paris gặp Mác, cả 2 ông cùng nghiên cứu tạo ra những tiền đề lý luận cho chủ nghĩa xã hội 2. Đồng Minh Những khoa học. Người Cộng Sản và Những điểm giống nhau nổi bật trong tư Tuyên ngôn Đảng Cộng tưởng của Mác và Enghen? Sản.  (Xây dựng học thuyết CNCSKH, chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sự phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp  xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, chỉ rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản). Hoạt động 2: Nội dung
 9. – Sự ra đời Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. – Nội dung Tuyên ngôn. – Ý nghĩa lịch sử. Trình bày Giáo viên: Quá trình công tác cỉa 2 ông trong việc nghiên cứu đã tạo ra những tiền đề lý luận cho chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong khi xây dựng nền tảng đầu tiên cho học thuyết Mác và Enghen rất chú ý đến công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức phong trào công nhân. Trong thời gian ở Anh, Mác và Enghen đã liên hệ một tổ chức bí mật của công nhân Châu Âu, tổ chức “Đồng minh những người chính nghĩa” được thành lập ở Paris 1836. Để tạo điều kiện tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản và – 2/1848 cương lĩnh phong trào công nhân và đặt sợi dây liên của Đồng minh được lạc giữa những người hoạt động xã hội công bố  Tuyên chủ nghĩa, Mác và Enghen đã thành lập ngôn Đảng Cộng sản Ủy ban thông tấn cộng sản. Đầu tháng 6/1847, Đồng minh tiến hành đại hộ ở Luân Đôn và đổi tên là “Đồng minh những người Cộng sản”  đây chính là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. Nội dung (SGK)  Đại hội thứ nhất của Đồng minh những người Cộng sản đành dấu một Ý Nghĩa bước thắng lợi lớn về mặt tư tưởng và tổ – Là văn kiện quan chức. Chứng tỏ giai cấp công nhân đã trọng của chủ nghĩa bước đầu tiếp thu học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học. Mácxít, thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản  xây dựng nên một tổ chức độc lập của mình. Mác và Enghen được ủy nhiệm soạn
 10. thảo cương lĩnh của Đồng minh. Tháng 2/1848 bản tuyên ngôn Đảng Cộng sản lần đầu tiên được tuyên bố tại Luân Đôn. Phỏng vấn: Hoàn cảnh ra đời của tuyên ngôn Đảng Cộng sản? 3. Phong trào công nhân  (ra đời trong điều kiện: sự phát triển từ những năm 1848 đến của nền sản xuất và trong xã hội phân 1870: Quốc tế thứ nhất. chia thành các giai cấp đối kháng, đấu Hoàn cảnh tranh giai cấp là động lực phát triển xã – Phong trào công hội). nhân phát triển. Nội dung chủ yếu của Tuyên ngôn Đảng – Đòi hỏi thành lập Cộng sản? một tổ chức của giai  SGK trang 34 cấp vô sản. Em nào cho biết ý nghĩa của câu kết thúc Thành lập Tuyên ngôn là gì?  (nêu cao tinh thần Ngày 28/9/1864 ở đoàn kết vô sản quốc tế vô sản). Luân Đôn – “Hội liên Tuyên ngôn Đảng Cộng sản có ý nghĩa hiệp quốc tế của những như thế nào? người lao động”  Quốc  (Là văn kiện quan trọng của chủ tế 1. nghĩa xã hội khoa học, gồm những luận Hoạt động điểm cơ bản về sự phát triển xã hội và – Chống tư tưởng lệch cách mạng xã hội chủ nghĩa, phản ánh lạc phi vô sản. quyền lợi của giai cấp công nhân và là – Thúc đẩy phong trào vũ khí lý luận trong cuộc đấu tranh công nhân quốc tế. chống giai cấp tư sản). Vai trò của Mác Giáo viên: CNXHKH và Tuyên ngôn Soạn thảo các văn kiện, Đảng Cộng sản ra đời có ý nghĩa to lớn hoạt động của Quốc tế I. nhằm giác ngộ giai cấp công nhân và nhân dân lao động đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột và bất công, do vậy đã góp phần thúc đẩy lịch sử phát triển nhanh chóng. Hoạt động 3: Nội dung
 11. – Hoàn cảnh ra đời Quốc tế 1. – Vai trò của Mác trong Quốc tế 1. Giáo viên: Cùng với sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành ở nước Anh và tăng nhanh ở các nước khác. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng gay gắt thì công nhân càng đứng dậy đấu tranh giành quyền lợi cho mình. Hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra chống lại giai cấp tư sản như: cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt thành phố Lion (Pháp) 1831, phong trào Hiến chương ở Anh (1836 – 1847), và cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt vùng Sơ-lê-đin (Đức) 1844 đánh dấu thời kỳ đấu tranh có tính chất độc lập của giai cấp công nhân. Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nổ ra mạnh mẽ với hình thức: đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công,… tuy nhiên đều bị thất bại, nó bộc lộ những nhược điểm: chưa có đường lối đấu tranh khoa học chính xác, chưa có một tổ chức lãnh đạo sáng suốt của giai cấp công nhân. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác và Enghen đặt cơ sở lý luận cho việc giải quyết những yêu cầu của công nhân, trang bị cho giai cấp vô sản vũ khí tư tưởng trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, giải phóng con người lao động thoát khỏi ách bóc lột, áp bức, giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa Cộng sản. Trước tình hình phong trào giai cấp công nhân ngày một trưởng thành và
 12. phát triển. Ngày 23/6/1848 công nhân và nhân dân lao động Paris lại tiến hành một cuộc khởi nghĩa. * Tường thuật: Từ sáng sớm ngày 23/6 công nhân bắt đầu xây dựng những ụ chiến đấu, trên ụ chiến đấu những lá cờ đỏ tung bay với khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”, “Nền cộng hòa dân chủ và xã hội chủ nghĩa muôn năm”. Trong 2 ngày đầu 23 và 24/06 quân khởi nghĩa tấn công vào Toà Thị chính. Đến chiều, quân chính phủ tăng viện. Ngày 25/06 cuộc chiến diễn ra ác liệt trên từng ụ chiến và trên từng đường phố. Ngày 26/06 quân khởi nghĩa rút khỏi thành phố, giai cấp tư sản điên cuồng khủng bố, giết hết những nghĩa quân bị thương, bắt giam 25.000 người, nhiều người bị kết án tử hình. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu. Phỏng vấn: Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc tế?  ( Có chung một kẻ thù, đoàn kết tọa ra sức mạnh chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản). Giáo viên: 1848 ở Pháp, Đức, Anh diễn ra phong trào đấu tranh rầm rộ của giai cấp công nhân đòi quyền lợi cho mình, giai cấp tư sản tiến hành khủng bố, đàn áp giai cấp vô sản. Tuy nhiên phong trào đấu tranh vẫn tiếp tục phát triển. Tổ chức Quốc tế thứ nhất của giai cấp công nhân ra đời khi phong trào công nhân diễn ra
 13. rầm rộ, mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Ngày 28/9/1864 tại Luân Đôn, Hội Liên hiệp quốc tế những người lao động – Quốc tế I được thành lập, Mác là người đứng đầu. Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?  (phong trào công nhân diễn ra rầm rộ, quyết liệt, mậu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt  nhu cầu đòi hỏi cần có một tổ chức để lãnh đạo phong trào công nhân chiến đấu  Quốc tế I ra đời đáp ứng những yêu cầu trên). Mác có vai trò như thế nào trong Quốc tế I?  (là người đứng đầu lãnh đạo, chuẩn bị về tổ chức, soạn thảo văn kiện và các hoạt động lãnh đạo Đại hội thành lập Quốc tế I). Vai trò của Quốc tế I đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?  (đấu tranh chống tư tưởng sai lệch và tổ chức, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển). TỔNG KẾT BÀI – Giai cấp vô sản ra đời cùng giai cấp tư sản hình thành xã hội tư bản chủ nghĩa. Ngay từ đầu hai giai cấp này đối lập với nhau, mâu thuẫn gay gắt. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản với các hình thức phát triển dần lên cao. – Trong Phong trào công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học được hình thành đánh dấu bằng việc ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nêu lên sứ mạng lịch sử và sự đoàn kết quốc tế của
 14. giai cấp vô sản để đánh đổ chế độ tư bản, xác lập xã hội xã hội chủ nghĩa. 4. Củng cố Làm bài tập câu 01/03 trang 36  Giáo viên nhận xét 5. Dặn dò: – Xem lại bài + học bài – Làm bài tập – Đọc và trả lời các câu hỏi bài 5: “Công xã Paris 1871”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản