Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
412
lượt xem
31
download

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris – Thành tựu của Công xã – Công xã Paris – Nhà nước kiểu mới. 2. Tư tưởng – Lòng tin tưởng vào năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước của giai cấp vô sản – Chủ nghĩa anh hùng cách mạng – Lòng căm thù với giai cấp bóc lột tàn ác. 3. Kỹ năng – Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử. – Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871

 1. Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris – Thành tựu của Công xã – Công xã Paris – Nhà nước kiểu mới. 2. Tư tưởng – Lòng tin tưởng vào năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước của giai cấp vô sản – Chủ nghĩa anh hùng cách mạng – Lòng căm thù với giai cấp bóc lột tàn ác. 3. Kỹ năng – Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử. – Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan. – Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện nay. II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG – Bản đồ Paris – Sơ đồ bộ máy Hội đồng công xã – Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử 8 o Sách giáo viên Sử 8 o Lịch sử thế giới cận đại III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết 2 Câu hỏi: Trình bày phong trào công nhân từ 1848 đến 1870. Sự thành lập Quốc tế I?  Giáo viên nhận xét. 3. Giảng bài mới Vào bài: Đầu những năm 70 của thế kỷ XIX là thời kỳ chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới. Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và bắt đầu chuyển sang giai đoạn đế
 2. quốc chủ nghĩa. Phong trào công nhân cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mới được đánh dấu bằng cuộc cách mạng vô sản 1871 ở Pháp và sự thành lập Công xã Paris, Nhà nước vô sản đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới. Công xã Paris nổ ra trong điều kiện nào? Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871 diễn ra như thế nào? Tại sao nói Công xã Paris là một Nhà nước kiểu mới? Đó là nội dung bài học hôm nay. Tiết 9 I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Hoạt động 1: Nội dung chính Hoàn cảnh ra đời của – Hoàn cảnh ra đời của Công xã. Công xã – Sự thành lập Công xã. Giáo viên: Cùng sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành và phát triển về số lượng. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản càng gay gắt  các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản với các hình thức từ thất đến cao. 1848 ở Pháp, Đức, Anh diễn ra phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đòi quyền lợi cho mình. Giai cấp tư sản tiến hành khủng bố, đàn áp giai cấp vô sản. Tuy nhiên, phong trào vẫn tiếp tục phát triển. Tổ chức Quốc tế I của giai cấp công nhân ra đời khi phong trào công nhân diễn ra rầm rộ, mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Trong phong trào công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học được hình thành đánh dấu bằng việc ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nêu lên sứ mệnh lịch sử và sự đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản để đánh đổ chế độ tư bản xác lập chủ nghĩa xã hội. Đến 1870, tình hình quốc
 3. tế có nhiều chuyển biến, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ. Cuối tháng Mâu thuẫn giai cấp vô sản 6/1870 Đế chế II bước vào thời kỳ và tư sản gay gắt  cách khủng hoảng sâu sắc. mạng vô sản bùng nổ. Phỏng vấn: Sự trưởng thành của giai cấp vô sản làm cho giai cấp tư sản như thế nào? Và dẫn Cuộc chiến tranh Pháp – đến kết quả gì? Phổ  (Giai cấp tư sản rất lo sợ, giai cấp tư – 19/7/1870 bắt đầu sản đã nhận thức được rằng kẻ thù thực – 02/09/1870 thất bại Xơ-đăng. sự của họ chính là giai cấp vô sản  – 04/09/1870 nhân dân mâu thuẫn giữa hai giai cấp này không điều hoà được và ngày càng gay gắt) Paris khởi nghĩa  thiết lập chế độ cộng  Cách mạng vô sản bùng nổ 19/7/1870 chiến tranh Pháp – Phổ bắt đầu). hòa  chính phủ Mục đích của Napoleon III? lâm thời tư sản được thành lập: Chính phủ  (Nhằm ngăn cản quá trình thống nhất Vệ quốc. Đức và giảm nhẹ mâu thuẫn bên trong nước Pháp). Trình bày giáo viên: Khi chiến tranh Pháp – Phổ mới bắt đầu, Mác gửi lời kêu gọi công nhân toàn thế giới. Trong lời kêu gọi đó, Mác phân tích tính chất của chiến tranh và nêu rõ rằng về phía Đức, cuộc chiến tranh đó là tiến bộ bởi vì Napoleon III trong nhiều năm đã cản trở sự thống nhất nước Đức, kìm hãm sự phát triển kinh tế văn hóa của nước Đức. Mác đề ra nhiệm vụ cho giai cấp công nhân Đức là ngăn chặn không để cuộc chiến tranh này trở thành cuộc chiến tranh xâm lược, lật đổ Napoleon III, không để Phổ cướp phá nước Pháp và đi đến ký hòa ước danh dự
 4. giữa nhân dân Pháp và Đức. Vào cuộc chiến, quân đội Pháp thua hết trận này đến trận khác, bị vây hãm trong pháo đài Mítdơ và bị dồn về Xơ- đăng. Quân đội Pháp thất bại vì nguyên nhân nào?  (chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia cuộc chiến, quân đội chưa được huấn luyện, thiếu sự thống nhất,…). Giáo viên: Pháp thất bại trong cuộc chiến vì thiếu kế hoạch, tổ chức hỗn loạn, chỉ huy thiếu sự thống nhất, vũ khí trang thiết bị,…  nguyên nhân thất bại của quân đội Pháp. Ngày 02/09/1870, sau khi thất bại ở Xơ-đăng, Napoleon III kéo cờ trắng trên thành Xơ-đăng và cùng với toàn bộ quân chủ lực Pháp bị bắt làm tù binh. Phỏng vấn: Thái độ của giai cấp tư sản như thế nào?  (tư sản Pháp sợ nhân dân được vũ trang hơn sợ quân Đức xâm lược đã đầu hàng Đức để rảnh tay chống lại nhân dân).  Đây chính là nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa 04/09/1870 của nhân dân Pháp. Giáo viên: Sau khi nghe tin đầu hàng của giai cấp cầm quyền, nhân dân Paris đã căm phẫn nổi dậy khởi nghĩa với khẩu hiệu: “phế truất hoàng đế”, “nước Pháp muôn
 5. năm”, đòi thành lập chế độ cộng hòa và tổ chức bảo vệ tổ quốc, nền đế chế II bị Cuộc khởi nghĩa ngày sụp đổ. Một chính phủ lâm thời tư sản 18/3/1871. Sự thành lập được thành lập lấy tên là “Chính phủ vệ Công xã quốc”. Nguyên nhân Tên chính phủ vệ quốc nói lên điều gì? Mâu thuẫn giữa chính phủ Vì sao chính phủ lâm thời đầu hàng quân tư sản và nhân dân Paris Đức? ngày càng tăng. Diễn biến  Yêu cầu học sinh đọc lời trích trang Sáng 18/3/1871, Chie 38. Thái độ của chính phủ lâm thời Paris đanh úp đồi Mông-mác  trước tình hình nước Pháp sau ngày bị thất bại. Vệ quốc quân tiến vào trung tâm Paris 04/09/1870?  (Trước tình hình đất nước bị lâm  cuộc khởi nghĩa kết nguy, chính phủ lâm thời không lo chế thúc. tạo vũ khí, động viên nhân dân đấu Kết quả tranh, sợ quần chúng nhân dân hơn sợ Lật đổ chính quyền tư sản giặc. Ý nghĩa Là cuộc cách mạng vô sản  Chỉ lo thương lượng đầu hàng, ra sức đầu tiên. đàn áp, tiêu diệt cách mạng vô sản). Trình bày Giáo viên: Chính phủ tư sản Pháp ký hiệp ước đình chiến chấp nhận những điều khoản của Phổ 28/2/1871. Trước hành động phản quốc của chính phủ tư sản, quần chúng nhân dân và vệ quốc quân đã thành lập và bầu ra cơ quan lãnh đạo của nó đứng đầu là “ủy ban trung ương quân vệ quốc. Một cuộc chiến đấu có tính chất quyết định giữa chính phủ tư sản và nhân dân Paris bắt đầu và đó chính là nguyên nhân trực tiếp nổ ra cuộc cách mạng ngày 18/3/1871 Hoạt động 2: Nội dung – Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi
 6. nghĩa 18/3/1871. – Diễn biến, kết quả và ý nghĩa. – Công xã được thành lập Phỏng vấn: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa?  (Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản và nhân dân Paris ngày càng tăng). Tường thuật Giáo viên: 3 giờ đêm 17 rạng sáng 18/3/1871 chính phủ Chie cho quân đi chiếm các vị trí chiến lược thuộc tả ngạn sông Xen, bí Ngày 26/3/1871 bầu mật đánh úp đồi Môngmáctơrô ở phía Hội đồng Công xã. Bắc Paris để chiếm lấy trọng pháo của Ngày 28/3/1871 Hội quân vệ quốc được bố trí ở đây  nhân đồng Công xã làm lễ dân Paris đông đảo phụ nữ và vệ quốc ra mắt quốc dân. quân kéo đến tiến lên đồi và bao vây chặt. Binh lính trong đội quân của chính phủ ngã về nhân dân, tước vũ khí của các sĩ quan và quay súng bắn chết tại chỗ tên tướng chỉ huy. 9 giờ sáng, các lực lượng của chính phủ thất bại hoàn toàn. Trưa 18/3 UBTƯVQ ra lệnh tiểu đoàn tiến vào trung tâm thành phố Paris và chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã chiếm được các cơ Tổ chức bộ máy quan chính phủ, các trại lính và toà thị – Cơ quan cao nhất chính. Trước sự thất bại bất ngờ và của Nhà nước là Hội nhanh chóng. Chính phủ Pie hoảng sợ đồng Công xã. vội chạy về Vecxai và tập hợp lại lực + Ban bố luật lượng phản công. Đến 10 giờ đêm, cờ đỏ + Lập các ủy ban thi cách mạng tung bay trên toà thị chính và hành luật. trên khắp công sở ở Paris. – Thực hiện các chính Vai trò của quần chúng trong đấu tranh sách, biện pháp tiến cách mạng là gì? bộ cho nhân dân  (là lực lượng chủ yếu nòng cốt chống
 7. lại sự phản bội của giai cấp tư sản). (SGK trang 40). Kết quả – tính chất – ý nghĩa của cuộc  Công xã Paris là một khởi nghĩa? Nhà nước kiểu mới.  (Lật đổ chính quyền tư sản, là một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa). Giáo viên: Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới; lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân lật đổ chính quyền tư sản, Ủy ban trung ương Vệ quốc quân đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời, phá được âm mưu của chính phủ tư sản muốn tước vũ khí và giải tán Vệ quốc quân, giai cấp tư sản đầu hàng Đức muốn đàn áp, tiêu diệt lực lượng cách mạng, hoảng sợ rút chạy trước sức mạnh của quần chúng. Ngày 26/3/1871 nhân dân Paris tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã trong không khí tưng bừng nhộn nhịp. Ngày 28, Hội đồng Công xã long trọng tuyên bố thành lập trứơc quần chúng nhân dân Paris. Vì sao Hội đồng Công xã được nhân dân Paris nồng nhiệt chào mừng? Giáo viên: Công xã là một Nhà nước kiểu mới, một Nhà nước vô sản. Công xã Paris là biểu hiện đầu tiên về chuyên chính vô sản, thể hiện rõ tính chất vô sản quốc tế. II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PARIS Hoạt động 3: Nội dung Nội chiến ở Pháp
 8. – Những điểm chứng tỏ Công xã Ngày 20/5 – Paris là Nhà nước kiểu mới. 28/5/1871 cuộc chiến diễn – Những chính sách của Công xã ra ác liệt Paris.  “Tuần lễ đẫm máu”.--> Giáo viên: Cơ quan cao nhất là Hội đồng thất bại Công xã  ban bố pháp luật và lập các Ý nghĩa Công xã ủy ban thi hành pháp luật. Đứng đầu mỗi – Là một cuộc cách ủy ban là một ủy viên Công xã chịu mạng đầu tiên của trách nhiệm trước Công xã, nhân dân. giai cấp vô sản. Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước (SGK – Là một Nhà nước kiểu mới. trang 40). Phỏng vấn: Bài học kinh nghiệm Tổ chức bộ máy Nhà nước và chính sách – Phải tăng cường khối của công xã phục vụ quyền lợi cho ai? liên minh công – nông  (cho tầng lớp nhân dân). – Phải xây dựng một Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, ai nắm chính đảng tiên chính quyền? phong của giai cấp  (Giai cấp tư sản nắm chính quyền, công nhân. tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bị – Phải kiên quyết trấn bóc lột). áp kẻ thù, xây dựng Chính quyền tư sản có đại diện cho nhân nhà nước của dân, do dân? dân, vì dân.  (Bảo vệ quyền lợi giai cấp mình, ra sức bóc lột nhân dân lao động). Giáo viên: tổ chức bộ máy Công xã và những chính sách biện pháp của Công xã đã có tác động tích cực đối với nhân dân. Cụ thể: Kinh tế: Công xã giao cho công nhân quản lý tất cả những xí nghiệp và công xưởng mà bọn chủ đã chạy trốn; thành lập ủy ban lao động chăm lo việc tổ chức sản xuất và thu xếp công ăn việc làm cho những
 9. người thất nghiệp. Ra chế độ ngày làm 8 giờ, tăng lương cho công nhân, quy định giá bán bánh mì, loại thịt bò, thịt cừu. Chính trị: bảo đảm quyền công dân của phụ nữ, vạch kế hoạch xây dựng nhà giữa trẻ, vườn trẻ cho con em công nhân Văn hóa – giáo dục: tách nhà thờ khỏi hoạt động giáo dục, Nhà nước tăng lương cho giáo viên, thihành chế độ giáo dục bắt buộc và không mất tiền. Toàn bộ hoạt động trên chứng tỏ Công xã là một Nhà nước kiểu mới – Nhà nước vô sản. Những điểm nào chứng tỏ Công xã khác hẳn Nhà nước tư bản?  (Bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân lao động , phục vụ lợi ích của nhân dân lao động) II. NỘI CHIẾN Ở PHÁP – Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PARIS Hoạt động 4: Nội dung – Sự đàn áp của giai cấp tư sản. – Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân. – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm. Giáo viên: Sau ngày 18/3 Chính phủ Chie hầu như không có quân đội, trốn thoát về Vecxai, Chie tập hợp lại lực lượng và tận dụng thời gian rảnh không có sự tấn công của lực lượng cách mạng để chuẩn
 10. bị chiến tranh đánh Paris. 02/04 quân Vecxai bắt đầu tấn công Paris, các chiến sĩ Công xã nam nữ thủ đô chiến đấu dũng cảm, anh hùng hy sinh nhưng những cố gắng phản công của các chiến sĩ không tránh khỏi thất bại do tổ chức quân sự còn yếu, chính trị chưa đầy đủ, thiếu lãnh đạo quân sự,… Trong tháng 4-5 quân Vecxai chiếm được phần lớn pháo đài ở phía Tây và phía Nam Paris Trong khi chiến sự đang diễn ra ở Paris thì chính phủ Chi-e ký hòa ước với Đức ngày 10/5/1871, Pháp nhượng cho Đức vùng Andát và phần vùng Loren, bồi thường chiến tranh 5 tỷ frăng vàng. Ngày 20/5 quân Vecxai tổng tấn công vào thành phố, diễn ra một trận đấu ác liệt ở các đường phố, lịch sử gọi “Tuần lễ đẫm máu” kéo dài từ 20 – 28/5/1871. nhân dân Paris bao gồmngười già, trẻ em, phụ nữ đều kiên quyết chống lại kẻ thù. Tuy chỉ tồn tại 72 ngày nhưng Công xã Paris có ý nghĩa thực sự lớn lao, là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới. Phỏng vấn: Vì sao Công xã Paris thất bại?  (Giai cấp vô sản còn yếu, bị tư sản đàn áp khủng bố quyết liệt, thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa thực hiện được liên minh công nông…). Giáo viên: Khách quan: Chủ nghĩa tư bản trên đà phát triển, lực lượng đấu tranh của giai
 11. cấp công nhân ở các nước trên thế giới chưa trở thành mặt trận thống nhất. Chủ quan: Chưa có đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, chưa chú ý đến việc huấn luyện, tổ chức trang bị cho các lực lượng vũ trang, mắc một số sai lầm, chưa thực hiện liên minh giữa công nhân với nông dân. Công xã Paris đem lại ý nghĩa gì?  (Cổ vũ cho nhân dân lao động trên toàn thế giới đấu tranh, là một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, biểu hiện gắn bó chặt chẽ giữa tính dân tộc, tính giai cấp và tính quốc tế của công nhân và những người lao động Pháp). Công xã Paris để lại bài học kinh nghiệm gì?  (Sự cần thiết xây dựng một chính đảng tiên phong của giai cấp công nhân, tăng cường khối đoàn kết liên minh công – nông. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân). 4. Củng cố Bài tập: Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu của Công xã Paris?  Gồm 2 mục: niên đại và sự kiện. 5. Dặn dò – Xem lại bài + học bài – Làm bài tập trong sách giáo khoa trang 42. – Đọc trước bài 6 – phần I (Anh – Pháp – Đức).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản