intTypePromotion=1

Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Chia sẻ: Chu Thái Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
268
lượt xem
21
download

Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua những giáo án của bài Hai góc đối đỉnh môn Hình học 7 quý thầy cô giáo có thêm tư liệu để giảng dạy, và củng cố kiến thức Toán học cho học sinh. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập giáo án này để có những tiết học tốt nhất, đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong quá trình soạn bài, với những giáo án được soạn chi tiết, rõ ràng, nội dung bám sát chương trình học giúp học dễ dàng các kiến thức liên quan đến hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 1: Hai góc đối đỉnh

 1. Hình học 7 – Giáo án HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH A. MỤC TIÊU: - Kiến thức:+ HS giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh. + Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. - Kỹ năng:. + HS vẽ được góc đối đỉnh trong 1 hình. + Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình. - Thái độ : Bước đầu tập suy luận. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ. - Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc, giấy rời, bảng nhóm, SGK. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 . Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 2. 2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 - GV giới thiệu chương I hình học 7. 3. Bài mới : Hoạt động 2 1. THẾ NÀO LÀ HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH - GV đưa hình vẽ đầu SGV lên bảng phụ. x y' x' O y B b c A 1 2 a M d - Hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về
 3. cạnh của Ô1 và Ô3 ; M1 và M2 , A và B. (?1.). - GV giới thiệu Ô1 và Ô3 là hai góc - HS quan sát hình vẽ và trả lời. đối đỉnh. - Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh. - GV cho HS làm ?2 SGK. - Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. ?2. Ô2 và Ô4 cũng là hai góc đối đỉnh vì tia Oy' là tia đối của tia Ox' và tia Ox là - Hai đường thẳng cắt nhau sẽ tạo tia đối của tia Oy. thành mấy cặp góc đối đỉnh ? - Tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. - Vì sao hai góc M1 và M2 không phải là hai góc đối đỉnh. - Vì Mb và Mc không phải là hai tia đối nhau (hay không tạo thành một đường thẳng). - Cho xOy , hãy vẽ góc đối đỉnh với - Hai góc A và B không phải là đối đỉnh xOy ? vì hai cạnh của góc này không phải là tia đối của hai cạnh góc kia. - Trên hình vẽ còn cặp góc đối đỉnh - HS lên bảng vẽ và nêu cách vẽ: nào không ?
 4. - Hãy vẽ hai đường thẳng cắt nhau + Vẽ tia Ox' là tia đối của tia Ox. và đặt tên cho các cặp góc đối đỉnh + Vẽ tia Oy' là tia đối của tia Oy. được tạo thành. ⇒ x'Oy' là góc đối đỉnh với xOy. - xOy' đối đỉnh yOx'. Hoạt động 3 2. TÍNH CHẤT CỦA HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH - Quan sát hai góc đối đỉnh Ô1 và Ô3 ; Ô2 và Ô4. Hãy ước lượng bằng mắt Ô1 = Ô3 ; Ô2 = Ô4. và so sánh độ lớn của Ô1 và Ô3 ; Ô2 và Ô4. - Hãy dùng thước đo góc kiểm tra lại - HS thực hiện đo góc kiểm tra. kết quả vừa ước lượng. - Yêu cầu 1 HS lên bảng kiểm tra, các x O y' HS khác kiểm tra trong vở. y x' - Dựa vào tính chất hai góc kề bù đã học ở lớp 6. Giải thích vì sao Ô 1 = Ô3 bằng suy luận. Ô1 + Ô2 = 1800. - Có nhận xét gì về tổng Ô 1 + Ô2 ? Vì (Vì 2 góc kề bù) (1). sao ? Ô2 + Ô3 ? Ô2 + Ô3 = 1800.
 5. (Vì 2 góc kề bù) (2). Từ (1) và (2) ⇒ Ô1 + Ô2 = Ô2 + Ô3. ⇒ Ô1 = Ô3. - Cách lập luận như trên là giải thích Ô1 = Ô3 bằng cách suy luận. 4 Củng cố: Hoạt động 4:CỦNG CỐ - Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Vậy Bài 1 . hai góc bằng nhau có đối đỉnh không ? a) x'Oy' - Yêu cầu HS làm bài 1. tia đối. - Yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời. b) Hai góc đối đỉnh. - Yêu cầu HS làm bài 2. Oy' là tia đối của cạnh Oy. Bài 2:a) Đối đỉnh. b) Đối đỉnh. 5 HDVN: Hoạt động 5 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh. Học cách suy luận. - Biết vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước, vẽ hai góc đối đỉnh với nhau.
 6. - Làm bài tập 3 , 4, 5 ; 1, 2, 3 .
 7. LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm chắc được định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. - Kỹ năng:. + Nhận biết được các góc đối đỉnh trong 1 hình. + Vẽ được góc đối đỉnh với góc cho trước. - Thái độ : Bước đầu tập suy luận và biết cách trình bày 1 bài tập. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ. - Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 . Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động I: KIỂM TRA - CHỮA BÀI TẬP
 8. - HS1: Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Vẽ hình, đặt tên và chỉ ra các cặp - 3 HS lên bảng. góc đối đỉnh. - HS2: Nêu tính chất hai góc đối đỉnh ? Vẽ hình ? Bằng suy luận hãy giải thích vì sao 2 góc đối đỉnh lại bằng nhau ? - HS3: Chữa bài tập 5 . - HS3: a) Dùng thước đo góc vẽ ABC = 560. A 560 B C C' A' b) Vẽ tia đối BC' của tia BC. ABC' = 1800 - CBA (2 góc kề bù). ⇒ ABC' = 1800 - 560 = 1240. c) Vẽ tia BA' là tia đối của tia BA. C'BA' = 1800 - ABC' (2 góc kề bù). ⇒ C'BA' = 1800 - 1240 = 560.
 9. - HS cả lớp nhận xét, GV chốt lại , cho điểm. 3. Bài mới : Hoạt động 2 LUYỆN TẬP - Yêu cầu HS làm bài 6 . Bài 6: - Để vẽ 2 đường thẳng cắt nhau và - Vẽ xOy = 470. tạo thành góc 470 ta vẽ như thế - Vẽ tia đối Ox' của tia Ox. nào ? - Vẽ tia đối Oy' của tia Oy ta được đường thẳng xx' cắt yy' tại O. Có 1 góc bằng - Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình. 470. y' x O x' y Cho : xx' ∩ yy' = {O}. Ô1 = 470.
 10. Tìm : Ô2 = ? Ô3 = ? Ô4 = ? Giải: Ô1 = Ô3 = 470. (t/c hai góc đối đỉnh). Có Ô1 + Ô2 = 1800 (hai góc kề bù). Vậy Ô2 = 1800 - Ô1 = 1800 - 470 = 1330. Có Ô4 = Ô2 = 1330. (2 góc đối đỉnh). Bài 7: - GV cho Ha hoạt động nhóm bài HS hoạt động nhóm: tập 7 . y z' - Sau 3' yêu cầu đại diện một nhóm x đọc kết quả. 5 4 O 3 6 1 2 x' z y' Ô1 = Ô4 (đối đỉnh). Ô2 = Ô5 (đối đỉnh). Ô3 = Ô6 (đối đỉnh). xOz = x'Oz' (đối đỉnh). yOx' = y'Ox (đối đỉnh).
 11. zOy' = z'Oy (đối đỉnh). xOx' = yOy' = zOz' = 1800. Bài 8: - Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh. Bài 9: - Dùng ê ke vẽ tia Ay sao cho ᄋ xAy = 900. Bài 8: - Yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ. - Rút ra nhận xét gì ? Bài 9: . y x' x y' - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - Muốn vẽ góc vuông xAy ta làm thế nào ? - Vẽ tia đối (của) Ax' của tia Ax.
 12. - Vẽ tia Ay' là tia đối của tia Ay ta đựơc ᄋ ᄋ - Muốn vẽ x'Ay' đối đỉnh với góc x ' Ay ' đối đỉnh xAy. xAy ta làm thế nào ? ᄋ Có xAy = 900. ᄋ ᄋ xAy + yAx ' = 1800 (kề bù). ᄋ ᄋ ⇒ yAx ' = 1800 - xAy = 1800 - 900 = 900. ᄋ ᄋ x ' Ay ' = xAy = 900 ( vì đối đỉnh). ᄋ ᄋ y ' Ax = yAx ' = 900= ( vì đối đỉnh). - Hai góc vuông không đối đỉnh là hai góc vuông nào ? * 2 đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông thì các góc còn lại cũng bằng 1 - Như vậy hai đường thẳng cắt nhau vuông (hay 900 ). tạp thành một góc vuông thì các góc còn lại cũng bằng 1V. Hãy trình bày bằng suy luận ? - Yêu cầu HS nêu nhận xét. - Yêu cầu HS làm bài 10. 4 Củng cố: Hoạt động 3
 13. CỦNG CỐ - Thế nào là hai góc đối đỉnh ? - Tính chất của hai góc đối đỉnh ? - HS trả lời câu hỏi. - Bài 7 . Bài 7: a) Đúng. b) Sai. 5 HDVN: Hoạt động 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Làm lại bài 7 vào vở. - Làm bài tập 4, 5, 6 . - Đọc trước bài hai đường thẳng vuông góc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2