intTypePromotion=3

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2)

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
235
lượt xem
10
download

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918 – 1923 QUỐC TẾ CỘNG SẢN THÀNH LẬP Mục tiêu : - Cách mạng tháng 11 ở Đức. Sự thành lập Quốc tế cộng sản. Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi Thảo luận : nguyên Các nhóm thảo nhân nào đã làm bùng luận. nổ cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu? - GV nhận xét. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. Tác động của Cách mạng tháng 10 Nga. - GV : một cao trào cách Mâu thuẫn xã hội mạng bùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2)

  1. Bài 17 (tiết 2)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918 – 1923 QUỐC TẾ CỘNG SẢN THÀNH LẬP Mục tiêu : - Cách mạng tháng 11 ở Đức. Sự thành lập Quốc tế cộng sản. Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi Thảo luận : nguyên Các nhóm thảo nhân nào đã làm bùng luận. nổ cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu? - GV nhận xét. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. Tác động của Cách mạng tháng 10 Nga. - GV : một cao trào cách Mâu thuẫn xã hội mạng bùng nổ ở hầu gay gắt ở các nước khắp các nước châu Âu châu Âu. đặc biệt lên cao ở Đức. - Tại sao cách mạng bùng nổ ở Đức? - GV tường thuật cuộc Bại trận khủng cách mạng tháng 11 ở hoảng nghiêm trọng, Đức : tác động của cách Cách mạng bắt đầu mạng tháng 10 Nga. nổ ngày bùng 3/11/1918 bằng cuộc khởi nghĩa của thủy thủ ở Kien, công nhân đã ủng hộ cuộc
  2. khởi nghĩa, họ tuyên bố tổng bãi công, lập ra các Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính. Xô Viết này bắt đầu vũ trang cho quần chúng. Chỉ trong vòng một tuần lễ cuộc khởi nghĩa lan rộng nhiều thành phố lật đổ chính phủ phản động thành lập các Xô Viết. Ngày 9/11/1918 công nhân binh lính Beclin đã tổng bãi công, chuyển thành khởi nghĩa vũ trang họa hình (minh 61/88). Quần chúng nhân dân đã đập tan sự kháng cự của bọn sĩ quan quân đội thành với trung chính phủ, chiếm được thành phố. Vua Đức Vinhem II bắt mạng - Cách buộc phải thoái vị và tháng 11/1918 rời đất nước. Nền nổ ra ở Đức, quân chủ bị lật đổ. lật đổ chế độ “Xô Viết đại biểu chủ, quân toàn quyền của nhân Lật đổ chế độ thành lập nền dân” được thành lập quân chủ. cộng hòa tư ở Beclin. Thiết lập nền sản.
  3. Nhưng cuối cùng cộng hòa tư sản. - 12/1918 Đảng mọi thành quả cách Thành quả rơi cộng sản Đức mạng lại rơi vào tay vào tay giai cấp tư thành lập. giai cấp tư sản. sản. - Phát vấn : kết quả của cách mạng 11/1918 ở Đức? - Điểm hạn chế của cách mạng tháng 11/1918? - GV : nền cộng hòa đã được thành lập, các cụoc đấu tranh của công nhân vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ  30/12/1918 Đảng cộng sản Đức được thành lập. Với nhiệm vụ lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và địa chủ thiết lập nền chuyên chính vô sản  đánh dấu bước phát triển của CM. - Trong những năm 1919 – 1923 phong trào cách mạng vẫn tiếp tục diễn ra ở Đức. - GV : phong trào cách mạng dâng cao mạnh mẽ ở Hunggari và các nước châu Âu khác  nhiều Đảng cộng sản đã Mác lãnh đạo, được thành lập : Đảng thời gian 1864 –
  4. cộng sản Hunggari, 1870. Đảng cộng sản Pháp, Đảng cộng sản Anh, Enghen, thời gian Đảng cộng sản Italia … từ 1889 – 1914.  Sự phát triển của phong trào cách mạng châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đòi hỏi có một tổ chức quốc tế lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn. - Phát vấn : quốc tế thứ nhất do ai lãnh đạo? Thời gian hoạt động? - Quốc tế thứ hai do ai lãnh đạo? Thời gian hoạt động? - Ngày - GV : với những hoạt 2/3/1919 Đại động tích cực của hội thành lập Lênin và Đảng Quốc tế cộng sản, khai mạc Bônsêvich Nga. Ngày 2/3/1919 Đại hội thành ở Matxcơva. lập Quốc tế cộng sản Tồn tại từ 1919 – (Quốc tế thứ III)  tổ chức còn gọi là Quốc tế thứ 1943 tiến hành 7 lần ba đã khai mạc ở đại hội, đề ra đường mạng cách Matxcơva. Trong đại lối cách mạng đúng của giai cấp hội có đại biểu 19 đắn cho từng thời kỳ vô sản và các Đảng, quan sát viên 15 phát triển của cách dân tộc bị áp nước. Đặc biệt, lần đầu mạng thế giới. bức trên toàn tiên trong sinh hoạt Thông qua luận thế giới. chính trị quốc tế có sự cương về vấn đề dân tham gia của đại biểu tộc và thuộc địa do phương Đông như Lênin dự thảo Trung Quốc, Triều Tiên Con đường cứu
  5.  chứng tỏ Quốc tế nuớc, giải phóng dân cộng sản không những tộc cho nhân dân là tổ chức của CN các Việt Nam. Kết quả nước tư bản mà còn là CMGPDT Việt Nam tổ chức của quần chúng thắng lợi hoàn toàn. lao động bị áp bức ở các nước thuộc địa phụ thuộc. - Phát vấn : qua phần chuẩn bị ở nhà, hãy cho biết hoạt động của Quốc tế cộng sản? - Nguyễn Ai Quốc đã tìm thấy ở Luận cương vấn đề gì? Kết quả? - GV : 1943 do sự thay đổi của tình hình thế giới Quốc tế cộng sản tuyên bố giải tán. Quốc tế cộng sản có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới. 2. Củng cố : - Làm bài tập thực hành : 5/73. 3. Dặn dò :
  6. - Học bài + làm bài tập. - Xem, trả lời câu 3, 4/92 trong SGK.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản