intTypePromotion=1

Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý tài sản cố định

Chia sẻ: Nhân Chi Sơ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
287
lượt xem
52
download

Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình Quản lý tài sản cố định gồm có những quy trình cụ thể sau: Quản lý mã tài sản cố định; quy trình nghiệp vụ tăng tài sản do mua mới, đi thuê, cấp trên cấp; quy trình nghiệp vụ tăng do xây dựng cơ bản hình thành tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý tài sản cố định

 1. CÔNG TY CP PHẦN MỀM MELIASOFT Meliasoft Joint Stock Company QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. MỤC ĐÍCH Đáp ứng nhu cầu quản lý Đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình được áp dụng cho  Công ty/Tập đoàn  là khách hàng của Meliasoft  và  sử  dụng  giải pháp Meliasoft 2010  3. ĐỊNH NGHĨA Viết tắt Ý nghĩa TSCĐ Tài sản cố định GĐ Giám đốc QLTS Quản lý tài sản NĐUQ Người được ủy quyền XDCBDD Xây dựng cơ bản dở dang 4. Ý NGHĨA TRÊN CÁC HÌNH VẼ Quy trình xử lý Quy trình xử lý trong hệ thống ngoài hệ thống Dữ liệu trong Tài liệu hệ thống chứng từ Điều kiện Bắt đầu rẽ nhánh Kết thúc Sự kiện phát sinh Sự kiện phát sinh giao dịch chứng từ Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 1
 2. 5. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT Quản lý tài sản cố định Quản lý mã tài Tăng tài sản Giảm tài sản Trích khấu hao sản Cập nhật mã Thanh lý , Mua mới Trích khấu hao tài sản nhượng bán Xây dựng cơ bản hình thành Điều chuyển đi TSCĐ Trả lại TSCĐ Thuê tài chính thuê tài chính Sửa chữa lớn Được điều chuyển đến , Cấp trên cấp Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 2
 3. 6. QUẢN LÝ MàTSCĐ 6.1 Sơ đồ xử lý Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 3
 4. 6.2 Mô tả chi tiết Mã  Chức năng và báo  Người  sự  Tên sự kiện cáo sử dụng trên  Nội dung thực hiện kiện P.Mềm Meliasoft Các bộ  phận có nhu cầu cập  Lập yêu cầu cập  Các bộ  nhật TSCĐ sẽ làm yêu cầu cập  (01) phận có  nhật TSCĐ gửi cho bộ phận  nhật TSCĐ nhu cầu chịu trách nhiệm quản lý TSCĐ  trong hệ thống. BP. Phụ trách quản lý TSCĐ  phân tích yêu cầu là thêm mới  BP. Phụ  hay sửa đổi. (2) Phân tích yêu cầu trách quản  + Đối với yêu cầu thêm mới thì  lý TSCĐ thực hiện bước (3). + Đối với nhu cầu sửa thì thực  hiện bước (6). BP. Phụ trách quản lý TSCĐ  dựa vào thông tin tài sản do  người yêu cầu cung cấp để  kiểm tra trên hệ thống đã tồn  BP. Phụ  Kiểm tra sự tồn  tại tài khoản hay chưa. (3) trách quản  ­ Quản lý tài sản tại + Nếu đã tồn tại thì thực hiện  lý TSCĐ bước (5). + Nếu chưa tồn tại thì thực  hiện bước (4). BP. Phụ trách quản lý TSCĐ  BP. Phụ  dựa vào thông tin tài sản do  (4) Tạo mới TSCĐ trách quản  ­ Quản lý tài sản người yêu cầu cung cấp để tạo  lý TSCĐ mới tài khoản trong hệ thống   Trả lời mã cho  BP. Phụ  Thông báo kết quả cho người  (5) phòng, ban yêu  trách quản  yêu cầu cầu lý TSCĐ Kiểm tra thông tin  BP. Phụ  Kiểm tra thông tin tài sản, dữ  (6) của tài sản trong  trách quản  ­ Quản lý tài sản liệu đã phát sinh với tài khoản. hệ thống lý TSCĐ Dựa vào những thông tin về tài  sản và dữ liệu đã phát sinh với  tài sản đó để tiến hành phân  tích xem sự sửa đổi với tài sản  BP. Phụ  có ảnh hưởng gì đến hệ thống,  Phân tích sự thay  (7) trách quản  ­ Quản lý tài sản có khả năng thực hiện sửa đổi  đổi khi cập nhật lý TSCĐ hay không. + Nếu có thì thực hiện bước  (8). + Nếu không thì thực hiện  bước (5). (8) Cập nhật vào hệ  BP. Phụ  ­ Quản lý tài sản Cập nhật thông tin tài sản trên  thống trách quản  hệ thống. Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 4
 5. lý TSCĐ Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 5
 6. 7. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TĂNG TÀI SẢN DO MUA MỚI, ĐI THUÊ, CẤP TRÊN  CẤP 7.1 Sơ đồ xử lý: Begin Bộ phận có nhu cầu 01 Lập yêu cầu ghi nhận tăng tài sản 02 Hóa đơn, hồ sơ Phê duyệt đề TSCĐ KTT \NĐUQ nghị Không duyệt Duyệt 03 Thông tin lại cho bộ phận, đơn vị đề nghị 04 Khai báo thông tin TSCĐ Kế toán TSCĐ 05 Quản lý khấu hao End Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 6
 7. 7.2 Mô tả chi tiết Mã  Chức năng và  sự  Người thực  báo cáo sử dụng  Tên sự kiện Nội dung kiệ hiện trên P.Mềm  n Meliasoft Sau khi kế  toán mua hàng hoàn tất  Lập đề nghị  thủ   tục   mua   TSCĐ,   hoặc   các   bộ  Bộ phận có  (1) ghi nhận tăng  phận khác liên quan lập yêu cầu kế  nhu cầu tài sản toán TSCĐ ghi tăng TSCĐ. KTT   hoặc   người   được   ủy   quyền  kiểm tra tài sản theo đề nghị xem tài  sản   có   đủ   điều   kiện   là   TSCĐ   hay  (2) Phê duyệt KTT/NĐUQ không để duyệt đề nghị. + Nếu duyệt thì thực hiện bước (4). +   Nếu   không   duyệt  thì  thực   hiện  bước (3). Kế   toán   TSCĐ   thông   báo   tình   hình  Thông báo cho  Kế toán  phê   duyệt   đề   nghị   ghi   nhận   TSCĐ  (3) đơn vị đề nghị TSCĐ cho đơn vị đề nghị. ­ Quản lý TSCĐ Căn cứ  vào đề  nghị  ghi nhậnTSCĐ,  kế  toán TSCĐ khai báo thông tin chi  Khai báo thông  Kế toán  tiết về  TSCĐ như  Ngày tăng, nguồn  (4) tin TSCĐ TSCĐ vốn, giá trị, ngày bắt đầu tính khấu  hao, thời hạn bảo hành…vv Căn cứ  vào quy định trích khấu hao  TSCĐ, căn cứ  vào hồ  sơ  TSCĐ, kế  Quản lý khấu  Kế toán  toán   TSCĐ   khai   báo   thời   gian   tính  (5) hao TSCĐ khấu hao cho từng tài sản, thực hiện   tính khấu hao hàng kỳ, kiểm tra kết  quả tính khấu hao từng kỳ. Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 7
 8. 8. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TĂNG DO XÂY DỰNG CƠ BẢN HÌNH THÀNH TSCĐ 8.1 Sơ đồ xử lý  Begin Bộ phận có nhu cầu 01 Biên bản nghiệm thu Lập yêu cầu ghi dự án, Hồ sơ dự án nhận tăng tài sản 02 Giám đốc \NĐUQ Phê duyệt đề nghị Không duyệt Duyệt 04 Lập giao dịch Phiếu kế toán chuyển từ TS XD CBDD sang TSCĐ 03 đưa vào sử dụng Thông tin lại cho bộ phận, đơn vị đề nghị Kế toán TSCĐ 05 Khai báo thông tin TSCĐ 06 Quản lý khấu hao End Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 8
 9. 8.2 Mô tả chi tiết Mã  Chức năng và  sự  Người thực  báo cáo sử dụng  Tên sự kiện Nội dung kiệ hiện trên P.Mềm  n Meliasoft Khi dự  án đã nghiệm thu hoàn thành  Lập đề nghị  các  bộ  phận liên  quan gửi   đề  nghị  Bộ phận có  (1) ghi nhận tăng  choh kế toán TSCĐ ghi nhận tăng tài  nhu cầu tài sản sản. GĐ   hoặc   người   được   ủy   quyền  kiểm tra hồ  sơ  dự  án, phê duyệt đề  Giám  nghị. (2) Phê duyệt đốc/NĐUQ + Nếu duyệt thì thực hiện bước (4). +   Nếu   không   duyệt  thì  thực   hiện  bước (3). Kế   toán   TSCĐ   thông   báo   tình   hình  Thông báo cho  Kế toán  phê   duyệt   đề   nghị   ghi   nhận   TSCĐ  (3) đơn vị đề nghị TSCĐ cho đơn vị đề nghị. Lập giao dịch  ­ Phiếu kế toán chuyển từ TS  Kế toán TSCĐ lập giao dịch trong hệ  XD CBDD  Kế toán  thống chuyển giá trị  từ  tài sản xây  (4) sang TSCĐ  TSCĐ dựng cơ bản dở dang sang TSCĐ. đưa vào sử  dụng ­ Quản lý TSCĐ Căn cứ  vào đề  nghị  ghi nhận TSCĐ,  kế  toán TSCĐ khai báo thông tin chi  Khai báo thông  Kế toán  tiết về  TSCĐ như  Ngày tăng, nguồn  (5) tin TSCĐ TSCĐ vốn, giá trị, ngày bắt đầu tính khấu  hao, thời hạn bảo hành…vv Căn cứ  vào quy định trích khấu hao  TSCĐ, căn cứ  vào hồ  sơ  TSCĐ, kế  Quản lý khấu  Kế toán  toán   TSCĐ   khai   báo   thời   gian   tính  (6) hao TSCĐ khấu hao cho từng tài sản, thực hiện   tính khấu hao hàng kỳ, kiểm tra kết  quả tính khấu hao từng kỳ. Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 9
 10. 9. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIẢM TSCĐ DO THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN 9.1 Sơ đồ xử lý Begin Bộ phận có nhu cầu 01 Lập đề nghị thanh lý TSCĐ 02 Phê duyệt đề KTT \NĐUQ nghị Không duyệt Duyệt 04 Xác nhận tình trạng chờ thanh lý cho TSCĐ 03 Thông tin lại cho bộ phận, đơn vị đề nghị 05 Thanh lý Kế toán TSCĐ 06 Xác nhận tình trạng đã thanh lý TSCĐ 07 Phiếu kế toán Lập giao dịch thanh lý TSCĐ End Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 10
 11. 9.2 Mô tả chi tiết Mã  Chức năng và báo  Người thực  sự  Tên sự kiện cáo sử dụng trên  Nội dung hiện kiện P.Mềm Meliasoft Bộ  phận có nhu cầu xác định  TSCĐ cần thanh lý và lập đề  Lập đề nghị thanh  Bộ phận có  (1) nghị   thanh   lý,   nhượng   bán  lý nhượng bán nhu cầu TSCĐ. KTT   hoặc   người   được   ủy  quyền   xác   minh   TSCĐ,   phê  duyệt đề nghị. (2) Phê duyệt KTT/NĐUQ +   Nếu   duyệt  thì  thực   hiện  bước (4). +   Nếu   không   duyệt  thì  thực  hiện bước (3). Kế  toán TSCĐ thông báo tình  hình phê duyệt đề  nghị  thanh  Thông báo cho  Kế toán  (3) lý TSCĐ cho bộ  phận, đơn vị  đơn vị đề nghị TSCĐ đề nghị. ­ Quản lý TSCĐ Kế  toán TSCĐ Xác nhận tình  Xác nhận tình  trạng chờ  thanh lý cho TSCĐ  Kế toán  (4) trạng chờ thanh lý  được đề  nghị  thanh lý trên hệ  TSCĐ cho TSCĐ thống. Kế   toán   TSCĐ   thực   hiện  Kế toán  (5) Thanh lý thanh lý TSCĐ TSCĐ ­ Quản lý TSCĐ Kế  toán TSCĐ xác nhận tình  trạng   đã   thanh   lý   cho   TSCĐ  Xác nhận tình  được đề  nghị  thanh lý trên hệ  Kế toán  (6) trạng đã thanh lý  thống để  hệ  thống dừng tính  TSCĐ tài sản cố định khấu hao tự  động cho tài sản  được thanh lý. ­ Phiếu kế toán Kế   toán   TSCĐ   lập   giao   dịch  Lập giao dịch  Kế toán  thanh   lý,   nhượng   bán   TSCĐ  (7) thanh lý TSCĐ TSCĐ vào hệ thống. Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 11
 12. 10. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐIỀU CHUYỂN TSCĐ 10.1 Sơ đồ xử lý Bộ phận có nhu cầu Begin 01 Lập yêu cầu điều chuyển TSCĐ Đi ều chuy ển trong n ội b ộ công ty KTT/GĐ/NĐUQ Điều chuy ển gi ữa các công ty thành viên 03 Duyệt và ra quyết định điều chuyển Không duyệt Kế toán TSCĐ đơn vị điều chuyển Duyệt 04 02 Lập giao dịch giảm Phiếu kế toán Điều chuyển giữa các tài sản, cập nhật phòng ban trạng thái vào QLTS Kế toán TSCĐ đơn vị 05 nhận Thực hiện nhập mới End tài sản Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 12
 13. 10.2 Mô tả chi tiết: Mã  Chức năng và báo  Người  sự  Tên sự kiện cáo sử dụng trên  Nội dung thực hiện kiện P.Mềm Meliasoft Các đơn vị, phòng ban liên quan  lập yêu cầu điều chuyển. Lập yêu cầu điều  Bộ phận  + Nếu điều chuyển nội bộ, thực  (1) chuyển TSCĐ có nhu cầu hiện bước (2). + Nếu điều chuyển bên ngoài,  thực hiện bước (3). ­ Quản lý TSCĐ. Trên hệ thống, thực hiện điều  Điều chuyển giữa  Kế toán  chuyển TS giữa các phòng ban,  (2) các phòng ban TSCĐ cập nhật bộ phận sử dụng  TSCĐ mới. ­ Xem xét yêu cầu điều chuyển  giữa các đơn vị và ra quyết định  điều chuyển. Duyệt yêu cầu và  Giám đốc,  ­ Nếu yêu cầu được duyệt và có  (3) ra quyết định điều  KTT hoặc  quyết định điều chuyển thì thực  chuyển NĐUQ hiện bước (4) ­ Nếu yêu cầu không được duyệt  thì kết thúc. Lập giao dịch  Kế toán  Kế toán TSCĐ thực hiện lập  giảm TSCĐ và  TSCĐ ở  ­ Quản lý TSCĐ. giao dịch ghi giảm TSCĐ vào hệ  (4) cập nhật trạng  đơn vị  ­ Phiếu kế toán thống đồng thời cập nhật trạng  thái vào quản lý  điều  thái vào phần QLTS. TSCĐ chuyển Kế toán  Kế toán TSCĐ thực hiện tạo  Ghi nhận tăng  TSCĐ ở  ­ Quản lý TSCĐ. mới thẻ TSCĐ trong QLTS đồng  (5) TSCĐ đơn vị  ­ Phiếu kế toán thời lập giao dịch tăng TSCĐ  nhận trong kế toán Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 13
 14. 11. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 11.1 Sơ đồ xử lý Begin Kế toán TSCĐ 01 Tính khấu hao 02 Kiểm tra mức khấu hao trong kỳ 03 Khai báo giá trị Sai khấu hao, thời gian, cách tính khấu hao... Đúng 04 Duyệt bảng tính KTT khấu hao Điều chỉnh 05 Điều chỉnh khấu hao Kế toán TSCĐ Không điều chỉnh 06 Phiếu kế toán Tạo giao dịch khấu hao TSCĐ End Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 14
 15. 11.2 Mô tả chi tiết Mã  Chức năng và báo  Người  sự  Tên sự kiện cáo sử dụng trên  Nội dung thực hiện kiện P.Mềm Meliasoft ­ Bảng tính khấu  Cuối kỳ kế toán TSCĐ thực hiện  Kế toán  (1) Tính khấu hao hao tính khấu hao trên hệ thống TSCĐ ­ Bảng tính khấu  Dựa vào bảng tính khấu hao và  hao. thông tin khai báo trong phần quản  ­ Quản lý TSCĐ lý TSCĐ thực hiện kiểm tra giá trị  Kiểm tra mức  tính khấu hao: Kế toán  (2) tính khấu hao  + Nếu đúng thì thực hiện bước  TSCĐ trong kỳ (4). + Nếu không thì thực hiện bước  (3). Khai báo giá trị  ­ Quản lý TSCĐ Dựa và hồ sơ TSCĐ thực hiện  khấu hao, thời  Kế toán  (3) khai báo lại trong hệ thống. gian, cách tính  TSCĐ khấu hao... ­ Bảng tính khấu  Kế toán trưởng dựa vào tình hình  hao SXKD thực tế tiến hành duyệt  bảng tính khấu hao. Duyệt bảng tính  (4) KTT + Nếu không cần điều chỉnh thì  khấu hao thực hiện bước (6). + Nếu phải điều chỉnh giá trị khấu  hao thì thực hiện bước (5). ­ Bảng tính khấu  Kế toán TSCĐ thực hiện điều  Điều chỉnh khấu  Kế toán  (5) hao chỉnh khấu hao như đã duyệt trên  hao TSCĐ hệ thống ­ Bảng tính khấu  Bảng tính khấu hao đã được  hao. duyệt, kế toán TSCĐ thực hiện  Tạo giao dịch  Kế toán  (6) bấm nút định khoản khấu hao, hệ  khấu hao TSCĐ TSCĐ thống sẽ tự động tạo giao dịch  khấu hao. Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Quản lý tài sản cố định 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản