intTypePromotion=1

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Mái Tóc Màu Nước (phần 3)

Chia sẻ: Phuoc Hau Phuoc Hau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
28
download

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Mái Tóc Màu Nước (phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Mái Tóc Màu Nước (phần 3) Bước 9 Vào Layer Style Layer» Blending Options. Thiết lập Fill Options xuống 0. Sau đó, thêm một Color Overlay. Sử dụng Overlay cho Blend Mode , màu lam (# 002cec), và Opacity là 50%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Mái Tóc Màu Nước (phần 3)

  1. Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Mái Tóc Màu Nước (phần 3) Bước 9 Vào Layer Style Layer» Blending Options. Thiết lập Fill Options xuống 0. Sau đó, thêm một Color Overlay. Sử dụng Overlay cho Blend Mode , màu lam (# 002cec), và Opacity là 50%. Sau đó, chọn Satin. Sử dụng các cài đặt sau: màu lam hơi đ ậm hơn một chút (# 065795), Linear Burn cho Blend Mode, Opacity là 100%, Angle19 º, Distance 11px, và Size 14px.
  2. Bước 10 Chúng ta rẽ Brush nhiều tóc hơn. Lần này, chúng ta sẽ sử dụng màu lục. Tạo một layer mới, chọn Brush Tool(B). Sau đó, chọn một brush khác từ bộ màu nước. Chọn một Brush cuối cùng, giảm kích thước của nó xuống, và tô màu tóc. Sử dụng chỉ một lần nhấp chuột khi đang Brush. Sau đó, bạn có thể thay đổi kích thước va xoay nó. Bây giờ, vào Layer Style Layer» Blending Options. Một lần nữa, thiết lập Fill Options xuống 0. Sau đó, thêm một Color Overlay, sử dụng Multiply cho, Màu lục (# 18ff00) và Opacity 100%. Sau đó, chọn Satin. Sử dụng các cài đặt sau: màu lục sẫm hơn (# 0b9600), Darken cho Blend Mode, Opacity 100%, Angle 19 º, Distance là 4px, và Size 7 px.
  3. Bước 11 Tiếp theo, chúng ta lặp lại quá trình một lần nữa. Tạo một layer mới. Sau đó, chọn Brush Tool(B). Chọn Brush khác, giảm kích thước của nó xuống, và tô màu mái tóc. Điều chỉnh nó bằng cách thay đổi kích thước và xoay nó cho đến khi nó trông thật đ ẹp. Một lần nữa, vào Layer Style Layer» Blending Options. Thay đổi Fill Options xuống 0. Sau đó, thêm một Color Overlay, sử dụng Hard Light cho Blend Mode, màu vàng (# ffe400), và Opacity 100%. Sau đó chọn Satin. Sử dụng các cài đ ặt sau: màu vàng sẫm hơn (# a2a406), Color Burn cho Blend Mode Opacity 100%„ Angle 19 º, Distance17px, và Size 73px.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2