intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Trí Đức Phú Thọ

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
233
lượt xem
70
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Trí Đức Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty Trí Đức Phú Thọ, chương 3 - Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty Trí Đức Phú Thọ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Trí Đức Phú Thọ

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ QUẢN<br /> TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÍ ĐỨC<br /> PHÚ THỌ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : KHUẤT DIỆU LINH<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18446<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ QUẢN<br /> TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÍ ĐỨC<br /> PHÚ THỌ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Ths. Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Khuất Diệu Linh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> :18446<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, em xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo Ngô Thị Quyên<br /> là người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài khóa<br /> luận tốt nghiệp này. Nhờ có sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của cô, em đã nhận ra<br /> những hạn chế của mình trong quá trình viết khóa luận để có thể kịp thời sửa chữa<br /> nhằm hoàn thiện khóa luận một cách tốt nhất.<br /> Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn kinh tế, Trường Đại học<br /> Thăng Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong thời gian học tập tại trường. Với<br /> vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình<br /> nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để giúp em làm tốt công việc sau<br /> này.<br /> Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị công<br /> tác tại công ty Trí Đức Phú Thọ đã giúp đỡ em trong việc cung cấp số liệu, tài liệu để<br /> em có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Sinh viên<br /> Khuất Diệu Linh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Khuất Diệu Linh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ<br /> VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................1<br /> 1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp .......................................................................1<br /> 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh ....................................................................................1<br /> 1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh ............................................................................1<br /> 1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh .....................................................................................2<br /> 1.1.3.1. Vốn lưu động ......................................................................................................2<br /> 1.1.3.2. Vốn cố định .........................................................................................................4<br /> 1.2 Quản trị vốn kinh doanh và sự cần thiết tăng cƣờng quản trị vốn kinh doanh<br /> trong doanh nghiệp ........................................................................................................6<br /> 1.2.1 Khái niệm quản trị vốn kinh doanh......................................................................6<br /> 1.2.2 Sự cần thiết phải tăng cường quản trị vốn kinh doanh.......................................6<br /> 1.3 Nội dung quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp .........................................7<br /> 1.3.1. Nội dung quản trị vốn lưu động ..........................................................................7<br /> 1.3.1.1. Quản trị vốn bằng tiền ........................................................................................7<br /> 1.3.1.2. Quản trị khoản phải thu ...................................................................................11<br /> 1.3.1.3. Quản trị hàng tồn kho.......................................................................................13<br /> 1.3.2. Nội dung quản trị vốn cố định ...........................................................................16<br /> 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp .17<br /> 1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động .....................................17<br /> 1.4.1.1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán ........................................................................17<br /> 1.4.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động ....................................19<br /> 1.4.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn lưu động .....................................21<br /> 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định .......................................23<br /> 1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn ............................................24<br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng và biện pháp tăng cƣờng quản trị vốn kinh doanh<br /> của doanh nghiệp .........................................................................................................25<br /> 1.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp ......25<br /> 1.5.1.1. Những nhân tố khách quan...............................................................................25<br /> 1.5.1.2. Những nhân tố chủ quan ..................................................................................26<br /> 1.5.2. Một số biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh ...................................27<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TRÍ ĐỨC PHÚ THỌ ...................................................................................................29<br /> 2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Trí Đức Phú Thọ .29<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trí Đức Phú Thọ ..................29<br /> 2.1.2. Bộ máy quản lý của công ty ...............................................................................29<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2