intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
70
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức; đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và ề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức

GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN 1: MỞ ĐẦU<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài<br /> Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập WTO, môi trường cạnh tranh ngày<br /> càng gay gắt. Những năm trở lại đây kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng và Việt<br /> Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Để có thể tồn tại và phát triển trong giai<br /> đoạn khó khăn này thì doanh nghiệp cần phải nắm vững những điểm mạnh yếu của<br /> bản thân cũng như nắm vững được thị trường, xu thế phát triển. Doanh nghiệp có thể<br /> áp dụng đồng thời nhiều nhiều biện pháp quản lý. Quản lý chi phí sản xuất, giá thành<br /> <br /> uế<br /> <br /> sản phẩm là một trong những biện pháp được các doanh nghiệp quan tâm vì chi phí giá<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thành gắn liền với kết quả kinh doanh, lãi lỗ của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí sản<br /> xuất, hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn đối với việc tích lũy nguồn lực và góp<br /> phần cãi thiện đời sống cho người lao động. Vì vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> phí, giá thành sản phẩm có tác dụng lớn trong công tác quản lý và là phần quan trọng<br /> trong công tác kế toán của doanh nghiệp.<br /> <br /> K<br /> <br /> “Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm” khẩu hiệu ấy là một trong những tiêu<br /> <br /> ọc<br /> <br /> chí hàng đầu mà các doanh nghiệp cần hướng tới. Có như vậy mới có thể cạnh tranh<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> và chiếm lĩnh được thị phần so với các đối thủ cùng lĩnh vực trên thị trường. Để làm<br /> được điều ấy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải hạch toán sao cho đầy đủ, chính xác,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả các nguồn chi phí; có phương pháp tính giá thành<br /> phù hợp với đặc thù công việc. Tài liệu về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> là một trong những căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các<br /> định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản, tình hình lao động, tiền vốn,… Đó là<br /> những thông tin thiết yếu mà nhà quản lý cần để từ đó đưa ra những biện pháp , những<br /> quyết định kịp thời phù hợp với sự phát triển, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.<br /> Thấy được vai trò quan trọng của công tác kế toán chi phí, giá thành sản phẩm<br /> trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong doanh nghiệp xây lắp; cùng với vốn kiến thức<br /> đã học ở trường tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng kế toán tập hợp chi phí, và<br /> tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức”<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thanh Thúy<br /> <br /> 1<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> - Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và<br /> tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.<br /> - Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm<br /> xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức.<br /> - Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và<br /> tính giá thành tại công ty TNHH Việt Đức.<br /> 1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá<br /> <br /> uế<br /> <br /> thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề khái quát về kế toán chi phí, tính giá thành<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức, số liệu thu thập ở công ty từ năm 2011<br /> đến năm 2013, đi vào tìm hiểu chi tiết phần hành kế toán chi phí và tính giá thành công<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> h<br /> <br /> trình Xây dựng hệ thống xử lý nước sạch cơ sở 2 trường Cao đẳng công nghiệp Huế.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Phương pháp thu thập tài liệu:<br /> <br /> ọc<br /> <br /> + Phương pháp quan sát, phương pháp nghiên cứu tài liệu: Trên các sách báo,<br /> luận văn, internet… để trang bị những lý luận cơ bản, để có những hướng đi đúng đắn<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> cũng như có thêm nhiều thông tin góp phần làm phong phú thêm nội dung của khóa<br /> luận tốt nghiệp. Ngoài ra còn thu thập các số liệu sẵn có về tình hình chi phí của công<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ty từ các chứng từ, Tờ kê chi tiết, Bảng tổng hợp chi phí giá thành công trình, Sổ chi<br /> tiết giá thành, các Sổ cái, vv ; thu thập từ các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế<br /> toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính để từ đó có các số liệu<br /> thông tin cần thiết nhằm hoàn thành các mục tiêu đặt ra của khoá luận.<br /> + Tìm hiểu, sưu tầm các tài liệu, sách báo, thông tư, văn bản pháp luật, chế độ kế<br /> toán ban hành, quy chế của công ty,..<br /> - Phương pháp hệ thống kế toán:<br /> + Phương pháp chứng từ: là phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát<br /> sinh bằng giấy tờ theo mẫu quy định, theo thời gian và địa điểm phát sinh nghiệp vụ<br /> đó. Mọi sự biến động của tài sản, nguồn vốn đều phải lập chứng từ kế toán làm căn cứ<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thanh Thúy<br /> <br /> 2<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> ghi sổ kế toán.<br /> <br /> + Phương pháp tài khoản: là phương pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát<br /> sinh vào tài khoản kế toán theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ và mối quan hệ<br /> khách quan giữa các đối tượng kế toán.<br /> + Phương pháp tổng hợp- cân đối: là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế<br /> toán theo các chỉ tiêu kinh tế và tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của<br /> đơn vị trong thời gian nhất định.<br /> - Phương pháp phân tích số liệu:<br /> + Phương pháp so sánh, tổng hợp: Là phương pháp sử dụng lâu đời và phổ biến<br /> <br /> uế<br /> <br /> nhất. Nó cho phép tổng hợp được những nét chung, tách ra những nét riêng của các<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> hiện tượng được so sánh. Trên cơ sở đó đánh giá được các mặt phát triển hay kém phát<br /> triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm các giải pháp quản lý tối ưu trong mỗi trường<br /> hợp cụ thể. Trong bài khóa luận tôt nghiệp này tôi đã sử dụng phương pháp so sánh để<br /> <br /> h<br /> <br /> phân tích tình hình nguồn lực của công ty về con người, tình hình kinh doanh, tình<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.5. Kết cấu của đề tài<br /> <br /> in<br /> <br /> hình tài chính, từ đó so sánh và rút ra nhận xét.<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại<br /> công ty TNHH Việt Đức" gồm ba phần:<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> Phần I: Đặt vấn đề<br /> <br /> Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu gồm có 3 chương<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm tại<br /> doanh nghiệp xây lắp<br /> Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm xây lắp tại<br /> công ty TNHH Việt Đức<br /> Chương 3: Một số giải pháp góp phần cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí,<br /> tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Việt Đức<br /> Phần III: Kết luận<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thanh Thúy<br /> <br /> 3<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI<br /> PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH<br /> NGHIỆP XÂY LẮP<br /> <br /> 1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất<br /> 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất<br /> Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ các khoản hao phí vật chất<br /> <br /> uế<br /> <br /> mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện công tác xây lắp nhằm tạo ra sản phẩm khác nhau<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> theo mục đích kinh doanh cũng như theo hợp đồng nhận thầu đã kí kết. Chi phí sản<br /> xuất còn được hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống và lao<br /> động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất, cấu thành nên sản phẩm xây lắp. 1<br /> <br /> h<br /> <br /> Nhận thức chi phí có thể khác nhau về quan điểm, góc độ,... nhưng đều thể hiện<br /> <br /> in<br /> <br /> chung một vấn đề : chi phí là phí tổn tài nguyên, vật chất, lao động và phải phát sinh<br /> <br /> K<br /> <br /> gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2<br /> <br /> Phân loại chi phí là cách sắp xếp chi phí theo các tiêu thức khác nhau nhằm quản<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> lý tốt chi phí, bảo đảm hiệu quả kinh doanh tối ưu:<br /> 1.1.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Chi phí nhân công: gồm các khoản tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp phải trả<br /> theo lương và các khoản trích theo lương của người lao động<br /> - Chi phí nguyên vật liệu: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu<br /> phụ, chi phí phụ tùng thay thế, chi phí nguyên vật liệu khác.<br /> - Chi phí công cụ dụng cụ<br /> - Chi phí khấu hao TSCĐ: khấu hao của tất cả TSCĐ, tài sản dài hạn dung vào<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.<br /> - Chi phí dịch vụ thuê ngoài: bao gồm toàn bộ chi phí dịch vụ mua từ bên ngoài<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư, PGS.TS. Võ Văn Nhị, Nhà xuất bản tài chính, năm 2010 trang 56<br /> Kế toán chi phí, ThS. Huỳnh Lợi, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, năm 2009, trang 23<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thanh Thúy<br /> <br /> 4<br /> <br /> GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như giá dịch vụ điện nước,...<br /> Chi phí bằng tiền khác: là chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh<br /> không thuộc các yếu tố trên như; chi phí tiếp khách, chi phí hội nghị,..<br /> 1.1.2.2. Phân loại theo công dụng kinh tế<br /> - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: gồm tất cả chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp<br /> dùng cho thi công xây lắp như:<br /> + Vật liệu xây dựng: là giá thực tế của cát, sỏi, đá, thép,xi măng,..<br /> + Vật liệu khác: bột màu, đinh, dây,...<br /> + Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa rải đường,..<br /> <br /> uế<br /> <br /> + Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn,..<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> + Thiết bị gắn liền với vật kiến trúc: thiết bị vệ sinh, thông gió, ánh sáng,..<br /> - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương, phụ cấp công nhân trực tiếp tham<br /> gia công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, bao gồm:<br /> <br /> h<br /> <br /> + Tiền lương chính của công nhân trực tiếp thi công xây lắp kể cả công nhân phụ.<br /> <br /> in<br /> <br /> + Các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp làm đêm, làm them giờ, phụ cấp<br /> <br /> K<br /> <br /> trách nhiệm, chức vụ, phụ trách công trường, khu vực, độc hại,...<br /> <br /> ọc<br /> <br /> + Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp thi công xây lắp.<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> + Ngoài ra chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm khoản phải trả cho lao động<br /> thuê ngoài theo từng loại công việc.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lương của công nhân khi vận<br /> chuyển vật liệu ngoài phạm vi công trường, lương nhân viên thu mua, bảo quản bốc dỡ<br /> nguyên vật liệu trước khi đến kho công trường, lương nhân công tát nước, vét bùn khi<br /> thi công gặp trời mưa hay mạch nước ngầm, tiền lương của các bộ phận khác.<br /> Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm các khoản trích BHXH, BHYT,<br /> BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính trên tiền lương của công nhân trực tiếp thi công<br /> xây lắp; không bao gồm tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp xây lắp.<br /> - Chi phí sử dụng máy thi công: đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện thi<br /> công xây lắp hỗn hợp vừa bằng thủ công vừa bằng máy thì có khoản mục chi phí sử<br /> dụng máy thi công.<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thanh Thúy<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản