intTypePromotion=1

KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
15
lượt xem
2
download

KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án gồm các chỉ số đánh giá KPI cho chức danh Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phát triển dự án, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án

KPI PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

1. Chức danh Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án

Chức danh: Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án
TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Tỷ lệ các báo cáo thực hiện đúng hạn? Tháng Cách tính= tổng báo cáo thực hiện đúng hạn/tổng báo cáo phải thực hiện *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
2 Tỷ lệ hoàn thành các kế hoạch đầu tư thêm, thoái vốn, các giải pháp hoàn thiện/tổng số đầu mục được phê duyệt? Tháng Cách tính = tổng thực hịên thực tế/tổng phê duyệt *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
3 Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh số về tự doanh chứng khoán/mục tiêu kế hoạch được phê duyệt? Tháng Cách tính = giá trị đạt được thực tế/giá trị mục tiêu đặt ra *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
4 Tỷ lệ các đề xuất được đưa vào áp dụng, hoặc được đánh giá tốt của ban lãnh đạo/tổng đề xuất thực hiện? Tháng Cách tính = đề xuất được áp dụng-đánh giá/tổng đề xuất thực hiện *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
5 Tỷ lệ các công việc phát sinh hoàn thành/tổng phát sinh được giao trong kỳ? Tháng Cách tính = tổng phát sinh hoàn thành/tổng phát sinh được giao *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
6 Tỷ lệ các khoản đầu tư (công ty con, công ty liên kết, góp vốn) đạt mục tiêu tài chính/tổng đầu tư duy trì trong kỳ? Năm Cách tính = tổng giá trị đạt mục tiêu/tổng giá trị đầu tư *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

2. Chức danh: Chuyên viên phân tích tài chính

Chức danh: Chuyên viên phân tích tài chính
TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Tỷ lệ báo cáo phân tích định kỳ nộp đúng hạn? Tháng Cách tính = tổng báo cáo đúng hạn/tổng báo cáo phải thực hiện *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
2 Tỷ lệ báo cáo đột xuất đúng hạn? Tháng Cách tính = tổng báo cáo đúng hạn/tổng báo cáo phải thực hiện *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
3 Tỷ lệ các đề xuất được đưa vào áp dụng (hoặc được HĐQT và BLĐ đánh giá tốt)/tổng đề xuất thực hiện trong kỳ? Tháng Cách tính = tổng đề xuất khả thi/tổng đề xuất thực hiện trong kỳ *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
4 Tỷ lệ các phương án đầu tư đề xuất đạt hiệu quả tốt (đạt từ …% theo kế hoạch)/tổng phương án đề xuất? Theo thời gian thực hiện dự án Cách tính = tổng phương án hiệu quả/tổng phương án đề xuất *100% 100% 95% 90% 80% < 80%
5 Tỷ lệ giảm thiểu rủi ro tài chính cho công ty? Quý Cách tính = hiệu quả tài chính (rủi ro trước khi áp dụng hoặc nếu không áp dụng - rủi ro sau khi áp dụng)/tổng rủi ro trước khi áp dụng tài chính*100% 100% 95% 90% 80% < 80%
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2