intTypePromotion=1

Kỹ thuật điện tử ( Nguyễn Duy Nhật Viễn ) - Chương 6

Chia sẻ: Đặng Hữu Tỵ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
153
lượt xem
38
download

Kỹ thuật điện tử ( Nguyễn Duy Nhật Viễn ) - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại số logic - Phương tiện toán học để phân tích và tổng hợp các thiết bị và mạch số. - Nghiên cứu các mối liên hệ (các phép tóan logic) giữa các biến logic (chỉ nhận 1 trong 2 giá trị là “0” hoặc “1”). Tối giản hàm logic bằng định lý - Sử dụng các luật, định lý để tối giản hóa hàm logic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điện tử ( Nguyễn Duy Nhật Viễn ) - Chương 6

 1. Kỹ thuật điện tử thu Nguyễn Duy Nhật Viễn
 2. Chương 6 Ch Kỹ thuật số cơ bản
 3. Nội dung Cơ sở   Các phần tử logic cơ bản  Tối giản hàm logic
 4. Cơ sở
 5. Đại số logic Phương tiện toán học để phân tích và  tổng hợp các thiết bị và mạch số.  Nghiên cứu các mối liên hệ (các phép tóan logic) giữa các biến logic (chỉ nhận 1 trong 2 giá trị là “0” hoặc “1”).
 6. Các phép toán logic Các Phép phủ định (đảo)   x=1, x=0 x=0, x=1 (x)=x (x)=x Phép cộng logic   0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1  x+0=x x+1=1 x+x=x x+x=1 Phép nhân logic   0.0=0 0.1=0 1.0=0 1.1=1  x.0=0 x.1=x x.x=x x.x=0
 7. Các luật và định lý Các Các luật Định lý Demorgan    Luật hoán vị:  F(x,y,z,…,+,.) x+y=y+x =F(x,y,z,…,.,+)  x.y=y.x  Ví dụ   Luật kết hợp  x+y+z=x.y.z x+y+z=(x+y)+z=x+(y+z)   x.y.z=x+y+z x.y.z=(x.y).z=x.(y.z)   Luật phân phối x.(y+z)=x.y+x.z  Chứng minh? x+(y.z)=(x+y)(x+z) 
 8. Bài tập Bài Chứng minh: 
 9. Các phần tử logic cơ Các bản
 10. Phần tử phủ định (NO) Ph x FNO Ký hiệu  FNO=x Phương trình  Bảng trạng thái  x FNO 0 1 1 0
 11. Phần tử hoặc (OR) Ph Ký hiệu  x FOR y Phương trình  FOR=x+y Bảng trạng thái  X Y FOR 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
 12. Phần tử và (AND) Ph Ký hiệu  x FAND y Phương trình  FAND=x.y Bảng trạng thái  X Y FAND 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
 13. Phần tử hoặc – phủ định (NOR) Ph Ký hiệu  x FNOR y FNOR=x+y Phương trình  Bảng trạng thái  X Y FNOR 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
 14. Phần tử và –phủ định (NAND) Ph Ký hiệu  x FNAND y FNAND=x.y Phương trình  Bảng trạng thái  X Y FNAND 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
 15. Phần tử EX-OR (XOR) Ph Ký hiệu  x FXOR y Phương trình FXOR=x+y=x.y+x.y  Bảng trạng thái  X Y FXOR 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
 16. Phần tử EX-NOR (XNOR) Ph x FXNOR y FXNOR=x+y=x.y+x.y X Y FXNOR 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
 17. Tối giản hàm logic
 18. Biiểu diễn hàm logic B Dạng tổng của các tích  Dạng tích của các tổng  Chú ý:   Dạng tổng của các tích thuận tiện hơn trong tính toán.
 19. Ví dụ: Ví Thiết kế mạch logic với hàm:  F ( x, y, z ) = x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z + x. y.z Mạch thực hiện   (slide sau) Nhận xét:   Mạch quá phức tạp, tốn kém linh kiện. Giải pháp:   Tối giản hóa hàm logic
 20. x.y.z x.y.z x.y.z F x.y.z x.y.z x.y.z x y z x y z
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2