Lịch sử lớp 10 Bài 6

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
507
lượt xem
31
download

Lịch sử lớp 10 Bài 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Đạo Ấn Độ hay đạo Hinđu ra đời và phát triển, thờ 3 vị thần chính: Thần Sáng tạo, Thần Thiện, Thần Ac. Các công trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 6

  1. CHƯƠNG IV ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Bài 6 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Qua bài học giúp Hs nhận thức được: - Ấn Độ là quốc gia có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng Trung quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở Châu Á và trên thế giới. - Thời Gúp-ta định hình văn hoá truyền thống Ấn Độ. - Nội dung của văn hoá truyền thống. 2. Tư tưởng - Văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế và văn hoá mật thiết giữa hai nước. Đó là cơ sở để tăng cường hiểu biết, quan hệ thân tình, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước. 3. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng phân tich, tổng hợp. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ Ấn Độ trong SGK phóng to.
  2. - Bản đồ Ấn Độ ngày nay. - Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật của Ấn Độ. - Chuẩn bị đoạn băng video về văn hoá Ấn Độ (đã phát trên VTV2 vào tháng 6-2003). III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Câu 1: Hãy nêu những nét cơ bản trong bộ máy Nhà nước phong kiến Thời Tần - Hán và Đường? - Câu 2: Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện ở Trung Quốc khi nào? Biểu hiện? Tại sao nó không được tiếp tục phát triển? 2. Dẫn dắt bài mới GV khái quát phần kiểm tra bài cũ và dẫn dắt HS vào bài mới, nêu nhiệm vụ nhận thức bài mới như sau: Ấn Độ là một trong những quốc gia cổ đại phương Đông có nền văn minh lâu đời khoảng 3000 năm đến 1500 năm, nền văn minh ở phía Tây Bắc Ấn Độ nằm ở vùng sống Ấn. Khoảng 1500 năm TCN là khởi đầu cho nền văn minh sông Hằng, bài học của chúng ta chỉ nghiên cứu từ nền văn minh sông Hằng nằm ở vùng Đông Bắc, là đồng bằng rộng lớn màu mỡ, quê hương, nơi sinh trưởng của nền văn hoá truyền thống và văn
  3. minh Ấn Độ. Để hiểu được văn hoá truyền thống Ấn Độ là gì? Nó phát triển ra sao? Nó ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững Hoạt động 1: Làm việc cá  Thời kỳ các quốc nhân gia đầu tiên GV đặt câu hỏi: Vì sao một số Nhà nước đầu tiên lại hình thành bên lưu vực sông Hằng? HS đọc SGK trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung. - Khoảng 1500 năm GV nhận xét và chốt ý: TCN ở đồng bằng sông Khoảng 1500 năm TCN, vùng Hnằg đã hình thành lưu vực sông Hằng ở phía một số nước, thường Đông Bắc có điều kiện tự xảy ra tranh giành ảnh nhiên thuận lợi, các bộ lạc đã hưởng nhưng mạnh đến đây sinh sống và hình nhất là nước Magađa. thành các Nhà nước, đứng đầu là các tiểu vương quốc. Các tiểu vương quốc lớn mạnh và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau.
  4. Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững GV đặt câu hỏi: Quá trình hình thành và phát triển của nước Magađa? - GV đặt câu hỏi gợi mở: - Vua mở nước là Vai trò của vua Asôca? Bimbisara, nhưng kiết - GV gọi một HS trả lời, các xuất nhất (vua thứ 11) HS khác bổ sung, sau đó GV là Asôca (thế kỷ III chốt ý: TCN). - Asôca là vua thứ 11 của + Đánh dẹp các nước nước Magađa, lên ngôi vào nhỏ thống nhất lãnh đầu thế kỷ III TCN. Ông đã thổ. xây dựng đất nước hùng + Theo đạo Phật và có cường, đem quân đi đánh các công tạo điều kiện cho nước nhỏ, thống nhất Ấn Độ đạo Phật truyền bá (thống nhất gần hết bán đảo rộng khắp. Ông cho Ấn Độ, chỉ trừ cực Nam dựng nhiều "cột (Panđia). GV chỉ trên lược đồ Asôca". trong SGK phóng to treo trên bảng, đồng thời cho HS thấy lãnh thổ Ấn Độ cổ đại rộng lớn hơn so với Ấn Độ ngày nay (chỉ trên bản đồ thế giới Ấn Độ ngày nay). - Sau khi thống nhất Ấn Độ, chán cảnh binh đao, ông một lòng theo đạo Phật đến tận
  5. Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững Xrilanca. Ông còn cho khắc chữ lên cột sắt "cột Asôca" nói lên chiến công và lòng sùng kính của ông. Asôca qua đời vào cuối thế kỷ III TCN, Ấn Độ lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Hoạt động 2: Hoạt động  Thời kỳ vương theo nhóm triều Gúpta và sự - GV nêu câu hỏi cho từng phát triển của văn nhóm: hoá truyền thống Ấn + Nhóm 1: Quá trình hình Độ thành vương triều Gúpta? Thời gian tồn tại? Vai trò về mặt chính trị của vương triều này? + Nhóm 2: Điểm nổi bật trong văn hoá Ấn Độ dưới thời Gúp ta? Nội dung cụ thể? + Nhóm 3: Văn hoá Ấn Độ thời Gúp ta đã ảnh hưởng như thế nào đến Ấn Độ giai đoạn sau và ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ ở những lĩnh vực nào? Quá trình hình thành và - GV gọi đại diện các nhóm vai trò về mặt chính
  6. Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững lên trình bày và các nhóm khác trị: bổ sung cho bạn, sau đó GV - Đầu công nguyên, nhận xét và chốt ý: miền Bắc Ấn Độ được + Nhóm 1: Đầu Công thống nhất - nổi bật nguyên, miền Bắc Ấn Độ vương triều Gúpta được thống nhất - nổi bật (319 -467), Gúpta đã vương triều Gúp - ta (319- thống nhất miền Bắc 467), vương triều này chứng Ấn Độ, làm chủ gần tỏ sức kháng cự không cho như toàn bộ miền trung người Tây Á xâm lấn từ phía Ấn Độ. Tây Bắc, thống nhất Miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần như - Về văn hoá dưới thời toàn bộ miền Trung Ấn Độ. Sự Gúpta. phát triển và nét đặc sắc của vương triều gúp ta còn giữ được ở thời Hácsa giai đoạn sau (606 - 647). + Đạo Phật: Tiếp tục + Nhóm 2: Điểm nổi bật được phát triển truyền của thời kỳ Gúpta là sự định bá khắp Ấn Độ và hình và phát triển của văn hoá truyền ra nhiều nơi. truyền thống Ấn Độ. Kiến trúc Phật giáo Cụ thể: phát triển (Chuà Hang, + Đạo Phật tiếp tục được tượng phật bằng đá). phát triển sau hàng năm ra đời ở Ấn Độ đến thời Gúpta được truyền bá khắp Ấn Độ và + Đạo Ấn Độ hay đạo
  7. Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững truyền nhiều nơi. Cùng với Hinđu ra đời và phát đạo Phật phát triển kiến trúc triển, thờ 3 vị thần ảnh hưởng của đạo, như chùa chính: Thần Sáng tạo, Hang mọc ở nhiều nơi và Thần Thiện, Thần Ac. những pho tượng phật điêu Các công trình kiến khắc bằng đá, trên đá (giới trúc thờ thần cũng thiệu chùa Hang Atgianta…). được xây dựng. + Đạo Ấn Độ hay đạo Hinđu vốn là đạo cổ xưa của người Ấn cũng ra đời và phát triển, thờ 3 vị thần chính: Thần Sáng Tạo, Thần Thiện, Thần Ac và nhiều vị thần khác. Cùng với đạo Hinđu phát triển thì các + Chữ viết: từ chữ viết công trình kiến trúc thờ thần cổ Brahmi đã nâng lên, cũng được xây dựng. Các ngôi sáng tạo và hoàn chỉnh đền được xây dựng bằng đá hệ chữ sanskrit Văn cao đồ sộ, hình chóp núi, là nơi học cổ điển Ấn Độ - ngự trị của các thần và nơi tạc văn học Hinđu, mang nhiều tượng thần thánh bằng tinh thần và triết lý đá, (giới thiệu cho HS xem đền Hinđu giáo rất phát tháp hình núi Mênu, lăng mộ triển. hình bán cầu, hình bát úp …). Tóm lại, thời Gúp ta đã + Chữ viết: từ chữ viết cổ định hình văn hoá Brahmi đã nâng lên, sáng tạo truyền thống Ấn Độ và hoàn chỉnh hệ chữ sanskrit với những tôn giáo lớn
  8. Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững (chữ Phạn) là chữ viết phổ và những công trình biến ở Ấn Độ thời bấy giờ và kiến trúc, tượng, là cơ sở hình thành chữ viết ấn những tác phẩm văn Độ ngày nay. Chữ viết hoàn học tuyệt vời, làm nền chỉnh đã tạo điều kiện rực rỡ cho văn hoá truyền với các tác giả và tác phẩm thống Ấn Độ có giá trị tiêu biểu như Sơkuntala của văn hoá vĩnh cửu. Kaliđasa. - Người Ấn Độ đã + Nhóm 3: Văn hoá thời mang văn hoá, đặc biệt Gúpta đã phát triển khắp Ấn là văn hoá truyền thống Độ, nó còn rực rỡ sang cả thời truyền bá ra bên ngoài Hácsa. Ngày nay, dân số Ấn mà Đông Nam Á là ảnh Độ đa số theo đạo Ấn Độ, chữ hưởng rõ nét nhất. viết ngày nay của Ấn Độ dựa Việt Nam củng ảnh trên chữ sanskrit. Trong quá hưởng của văn hoá Ấn trình buôn bán với các quốc gia Độ (tháp Chàm, đạo Đông Nam Á, văn hoá Ấn Độ Phật, đạo Hinđu). đả ảnh hưởng sang các nước này chủ yếu là tôn giáo đạo Phật, đạo Hinđu và chữ sankrit, đạo Bà la môn của người Chăm và kiến trúc tháp Chàm, đạo Phật và các công trình chùa mang kiến trúc ảnh hưởng của Phật giáo của Ấn Độ …).
  9. Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS trò cần nắm vững 4. Sơ kết bài học 5. Bài tập - Dặn dò về nhà
Đồng bộ tài khoản