intTypePromotion=1

Lịch sử lớp 10 Bài 7

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
659
lượt xem
52
download

Lịch sử lớp 10 Bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ấn Độ là quốc gia lớn trên thế giới có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời là nơi khởi nguồn của ấn Độ Hin đu giáo. Lịch sử phát triển của Ấn Độ có những bước thăng trầm với nhiều thời kỳ lịch sử và các vương triều khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 7

 1. Bài 7 SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu: 1. Kiến thức Nắm được sự phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống của Ấn Độ. Sự hình thành và phát triển, chính sách về chính trị, kinh tế, tôn giáo và sự phát triển của kiến trúc của các vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Môgôn. 2. Tư tưởng - Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa dạng của văn hoá Ấn Độ, qua đó giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hoá của nhân loại. 3. Kỹ năng - Rèn HS các kỹ năng phân tích tổng hợp các sự kiện lịch sử của Ấn Độ qua các thời kỳ lịch sử.
 2. - Kỹ năng khai thác tranh ảnh, lược đồ lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh về đất nước và con người Ấn Độ thời Phong kiến. - Lược đồ về Ấn Độ. - Các tài liệu có liên quan đến ấn Độ thời phong kiến. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: nêu chính sách về kinh tế, chính trị của Vương triều Môgôn. Câu hỏi 2: Vị trí vương triều Đêli và Môgôn trong lịch sử Ấn Độ ? Câu hỏi 3: Hãy cho biết sự hình thành và phát triển của các quốc gia đầu tiên ở Ấn Độ? Câu hỏi 4: Những yếu tố văn hoá truyền thống của Ấn Độ có ảnh hưởng bên ngoài như thế nào và những nơi nào chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ?
 3. 2. Dẫn dắt bài mới Ấn Độ là quốc gia lớn trên thế giới có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời là nơi khởi nguồn của ấn Độ Hin đu giáo. Lịch sử phát triển của Ấn Độ có những bước thăng trầm với nhiều thời kỳ lịch sử và các vương triều khác nhau. Để hiểu sự phát triển của lịch sử văn hoá truyền thống Ấn Độ như thế nào? Ấn Độ đả trải qua các Vương triều nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi nêu trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững Hoạt động 1: Hoạt động  Sự phát triển cá nhân của lịch sử và văn - GV nêu câu hỏi: Hãy hoá truyền thống cho biết tình hình Ấn Độ trên toàn lãnh thổ sau thời kỳ Gúpta và Ấn Độ. Hácsa? - HS đọc SGK trả lời câu - Đến thế kỷ VII, hỏi. Ấn Độ lại rơi vào - GV trình bày và phân tình trạng chia rẽ,
 4. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững tích: Đến thế kỷ VII, Ấn phân tán. Nổi lên vai Độ lại rơi vào tình trạng trò của Pala ở vùng chia rẽ, phân tán. Nguyên Đông Bắc và nước nhân là do chính quyền TW Palava ở Miền Nam. suy yếu, mặt khác trải qua 6 - 7 thế kỷ trên đất nước rộng lớn và ngăn cách nhau, mỗi vùng lãnh thổ lại có những điều kiện và sắc thái riêng của mình, đất nước lại chia thành hai miền, Bắc và Nam là có vai trò nổi trội hơn. - Tiếp đó GV nêu câu - Về văn hoá, mỗi hỏi: Việc đất nước bị phân nước lại tiếp tục chia như vậy thì văn hoá phát triển sâu rộng phát triển như thế nào? nền văn hoá riêng - HS dựa vào vốn kiến của mình trên cơ sở thức của mình và SGK trả văn hoá truyền lời câu hỏi. thống Ấn Độ - chữ - GV nhận xét, bổ sung viết văn học nghệ và chốt ý: Mỗi nước lại thuật Hinđu.
 5. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoá riêng của mình trên cơ sở văn hoá truyền thống Ấn Độ, chữ viết, văn học nghệ thuật Hinđu. - Đồng thời nhấn mạnh thêm sự phân biệt không nói lên tình trạng khủng hoảng, suy thoái mà lại phản ánh sự phát triển tự tường của các vùng, các địa phương. - Văn hoá Ấn Độ - Cuối cùng GV trình bày thế kỉ VII - XII phát nước Palava ở miền Nam triển sâu rộng trên có vai trò tích cực trong toàn lãnh thổ và có việc phổ biến văn hoá Ấn ảnh hưởng ra bên Độ. ngoài. - GV nêu câu hỏi: Tại sao nước palava đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hoá Ấn Độ? - HS dựa vào SGK trả lời
 6. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững câu hỏi. - GV chốt ý: Palava thuận lợi về bến cảng và đường biển. - GV sơ kết mục 1 khẳng định: Văn hoá Ấn Độ thế kỉ VII - XII phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài. Hoạt động 2: Hoạt động  Vương triều cá nhân Hồi giáo Đê li - GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh ra đời của Vương triều Hồi giáo Đêli? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung cho - Hoàn cảnh ra đời: bạn. Do sự phân tán đã - GV nhận xét và chốt ý: không đem lại sức Do sự phân tán đã không mạnh thống nhất để đem lại sức mạnh thống chồng lại cuộc tấn nhất để người Ấn Độ công bên ngoài của chống lại cuộc tấn công người Hồi giáo gốc
 7. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững bên ngoài của người Hồi Thổ. giáo gốc Thổ. - GV nêu câu hỏi: Quá trình người Thổ đánh chiếm Ấn Độ thiết lập vương triều Đêli diễn ra như thế nào? - HS nghiên cứu SGK trả lời. - GV trình bày và phân tích: + Năm 1055, người Thổ - Quá trình hình đánh chiếm Bátđa lập nên thành: 1206 người vương quốc Hồi Giáo ở Hồi giáo chiếm vào vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi đất Ấn Độ lập nên được truyền bá đến Iran và vương quốc Hồi Trung Á , lập nên vương giáo Ấn Độ gọi tên quốc Hồi giáo nữa trên là Đêli. vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ. + Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập
 8. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên là Đêli (đóng đô ở Đêli Bắc Ấn Độ) tồn tại hơn 300 năm từ 1206 - 1526. Hoạt động 3: Nhóm - GV chia lớp thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể của các nhóm như sau: Nhóm 1: nêu chính sách thống trị của vương quốc Hồi giáo Đê li. Nhóm 2: nêu chính sách về tôn giáo. Nhóm 3: nêu chính sách về văn hoá. - Chính sách thống Nhóm 4: Tìm hiểu thành trị: truyền bá, áp đặt tựu về kiến trúc. Hồi Giáo, tự dành - HS đọc SGK thảo luận cho mình quyền ưu và cử đại diện nhóm trình tiên ruộng đất, địa vị bày. HS khác có thể bổ trong bộ máy quan
 9. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững sung cho bạn. lại. - GV nhận xét bổ sung và chốt ý. + Nhóm 1: Vương quốc Hồi giáo Đê li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo trong cư - Về tôn giáo, thi dân đã có Phật giáo và đang hành chính sách theo Hinđu giáo, tự dành mềm mỏng, song cho mình quyền ưu tiên xuất hiện sự phân ruộng đất, địa vị trong bộ biệt tôn giáo. máy quan lại. Người không - Về văn hoá, văn theo đạo Hồi ngoài thuế hoá Hồi giáo được ruộng đất 1/5 thu hoạch du nhập vào Ấn Độ. còn phải nộp thuế ngoại - Về kiến trúc, xây đạo. dựng một ốs công + Nhóm 2: Về tôn giáo, trình mang dấu nấ thi hành chính sách mềm kiến trúc Hồi giáo, mỏng, song sự phân biệt xây dựng kinh đô Đê tôn giáo đã dẫn đến sự bất li trở thành một bình đẳng của nhân dân. thành phố lớn nhất + Nhóm 3: về văn hoá, thế giới. văn hoá Hồi giáo được du
 10. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững nhập vào Ấn Độ. + Nhóm 4: Về kiến trúc, xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê li trở thành một thành phí6 - Vị trí của Vương lớn nhất thế giới. triều Đê li: GV nêu câu hỏi: Vị trí + Bước đầu tạo ra của Vương triều Đê li sự giao lưu văn hoá trong lịch sử Ấn Độ? Đông - Tây. - GV gợi ý: Có sự giao lưu hai nền văn hoá hay là + Đạo Hồi được triệt tiêu; quan hệ giao lưu truyền bá đến một về buôn bán, truyền bá văn số nước trong khu hoá. vực Đông Nam Á - HS đọc SGK trả lời câu hỏi. - GV chốt ý: + Sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin đu giáo và Hồi giáo Aráp bước đầu
 11. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững tạo ra sự giao lưu văn hoá Đông - Tây. + Dưới thời Vương triều Hồi giáo Đêli đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Hoạt động 4: Cả lớp và  Vương triều cá nhân Môgôn - Trước hết GV trình bày và phân tích: Thế kỉ XV - Năm 1398 thủ lĩnh vương triều Hồi giáo Đê li - Vua Ti-mua Leng suy yếu, 1398 thủ lĩnh - theo dòng dõi Mông vua Ti-mua Leng theo dòng Cổ tấn công Ấn Độ, dõi Mông Cổ tấn công Ấn đến năm 1526 lập ra Độ, đến năm 1526 mới Vương triều Mô- chiếm được đêli, lập ra gôn. Vương triều Môgôn (gốc Mông cổ). - GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét gì về vương triều
 12. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững Môgôn? - GV gợi ý : Vương triều Môgôn có phải là chế độ phong kiến cuối cùng không? Chính sách củng cố đất nước theo hướng nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - Các ông vua đều ra - GV nhận xét và chốt ý: sức củng cố theo + Vương triều Môgôn là hướng Ấn Độ hoá thời kỳ cuối cùng của chế xây dựng đất nước, độ phong kiến Ấn Độ, đưa Ấn Độ bước song không phải đã suy phát triển mới dưới thoái và tan rã. thời vua Acơba + Các ông vua đều ra sức (1556 - 1605). củng cố theo hướng Ấn Độ hoá và xây dựng đất nước, dưa Ấn Độ lên bước phát triển mới dưới thời vua Acơba (1556 - 1605). - HS đọc nhanh những chính sách tích cực của vua
 13. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững Acơba trong SGK. - GV kết hợp với việc giới thiệu hình 17 "Cổng lăng Acơba ở Xicandra" trong SGK. - GV nêu câu hỏi: tác động của những chính sách của vua Acơba đối với sự phát triển của Ấn Độ? - HS dựa vào hiểu biết của mình và SGK trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. Hoạt động 5: Cả lớp và cá nhân - Giai đoạn cuối do - GV trình bày và phân những chính sách
 14. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững tích: Hầu hết các ông vua thống trị hà khắc còn lại của vương triều của giai cấp thống dùng quyền chuyên chế, trị, Ấn Độ lâm vào độc đoán để cai trị đất khủng hoảng. nước, một số còn dùng - Ấn Độ đứng trước những biện pháp đàn áp thách thức xâm lược quyết liệt, hình phạt khắc của thực dân nghiệt… phương Tây (Bồ - GV giới thiệu về hình Đào Nha và Anh). 18 "lăng Ta giơ Ma ban" trong SGK. - GV nêu câu hỏi: Hậu quả của những chính sách thống trị hà khắc đó? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ và khủng hoảng. - GV trình bày rõ: sự suy yếu đó, đặt Ấn Độ trước
 15. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững sự xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh). 4. Sơ kết bài học Kiểm tra nhận thức của HS bằng các câu hỏi:  Nêu sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ.  Những nét chính của Vương triều Hồi giáo Đê li và vương triều Môgôn?  Vị trí của vương triều Hồi giáo Đê li và vương triều Môgôn trong lịch sử Ấn Độ? 5. Bài tập - Dặn dò về nhà - Học bài cũ, làm bài tập trong SGK. - Bài tập:  Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của lịch sử Ấn Độ.  So sánh vương triều Hồi giáo Đê li với vương triều Môgôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản