Lý thuyết bất đẳng thức cô si và bài tập ứng dụng

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

6
3.563
lượt xem
554
download

Lý thuyết bất đẳng thức cô si và bài tập ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC (CƠ BẢN) CÓ THỂ SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI CÁCH SỬ DỤNG BĐT CÔSI Bất dẳng thức Côsi 1/LÍ THUYẾT Với hai số không ama,b ta có: = (thường được viết là a+b=2 ) dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a=b Hệ quả 1: Nếu hai số dương thay đổi nhưng có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi hai số đó bằng nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết bất đẳng thức cô si và bài tập ứng dụng

  1. MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC (CƠ BẢN) CÓ THỂ SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI CÁCH SỬ DỤNG BĐT CÔSI Bất dẳng thức Côsi 1/LÍ THUYẾT Với hai số không ama,b ta có: >= (thường được viết là a+b>=2 ) dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a=b Hệ quả 1: Nếu hai số dương thay đổi nhưng có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi hai số đó bằng nhau Tức là,với hai số dưông a,b có a+b=S không đổi suy ra: 2 =< S Tưong đương ab=< /4 GTLN là /4 Dấu bằng xảy ra khi a=b Ý nghĩa hình học;Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi hình vuông có diện tích lớ Hệ quả 2:Nếu hai số dưong thay đổi nhưng có tích không đổi thì tổng của chúng nhỏ nhất khi hai số đó bằng nhau Tức là, với hai số dương a,b có ab=P không đổi suy ra: a+b>=2 GTNN là 2 khi a=b Ý nghĩa hình họcTrong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ nhất 2/Các dạng dùng bất đẳng thức Côsi(ở đây chỉ đua ra cách thực hiện và môttj số chú ý cho 1 số ví dụ) Sử dụng Côsi để tìm GTLN và GITNN Cách thực hiện: 1/Việc sử dụng bất đẳng thức Côsi để tìm GTLN cảu hàm số hoặc biểu thức kí hiệu chung là f(x,y) được hiểu theo nghĩa cần thực hiện hai công việc: a. CMR f(x,y) =< M với mọi x,y cho trước b. Tìm các giá trị của x,y để f(x,y) =M Từ đó đưa ra lời kết luận 2/Việc Việc sử dụng bất đẳng thức Côsi để tìm GTNN cảu hàm số hoặc biểu thức kí hiệu chung là f(x,y) được hiểu theo nghĩa cần thực hiện hai công việc: a. CMR f(x,y)>= M với mọi x,y cho trước b. Tìm các giá trị của x,y để f(x,y) =M
  2. Từ đó đưa ra lời kết luận Mọt số chú ý cho các ví dụ VD1: Tìm GTLN của hàm số Y=(2x+1)(2-3x) Trong trường hợp này chúng ta phải có thủ thuật để tạo ra tổng là hằng số Y=(2x+1)(2-3x)= (x+ )* ( -x) = (x+ ( -x) đến lúc này ta bất đầu dùng bdt Côsi,các bạn làm tiếp đoạn sau nhé VD2:Y=2x+1/ Ta cần viết lại hàm như sau Y=x+x+1/ sau đó tiếp tục dùng bdt Côsi cho 3 số Sử dụng bất dẳng thức Côsi giải phương trình,bất phương trinh và hệ đại số Phương pháp thực hiện: Bằng việc Sử dụng bất dẳng thức Côsi đêt tìm giá GTLN,GTNN hàm số chúng ta sẽ đánh giá được một vế
  3. Thật vậy, vì nên . Áp dụng BĐT (2) cho hai số này ta được: . . Thật vậy, vì nên . Áp dụng BĐT (2) cho hai số này ta được: . ———————————— MỘT SỐ BÀI TẬP Bài 1: Bài toán thuận. Chứng minh rằng với mọi ta có: . Dấu đẳng thức (dấu bằng) xảy ra khi nào ? Hướng dẫn: Trong bài toán này có chứa hai số hạng dạng nghịc đảo. Vì đã có số hạng nên phần còn lại phải biểu diễn thành thừa số của . Vậy ta phải viết lại vế trái như sau: (*) Vì nên . Áp dụng bất đẳng thức Côsi (2) cho 2 số dương , ta có:
  4. Hay . (**) Kết hợp với (*), suy ra: . Vậy (đpcm) Theo (**), dấu đẳng thức xảy ra (do ) . ——- Bài 2: Bài toán ngược của dạng Bài toán 1. Chứng minh rằng Hướng dẫn: Khác với bài 1, vế trái bài này có dạng tích, nên ta cần chú ý một dạng tương đường của BĐT (1) là . (3) Quay lại bài tập này, với mọi thì . Vậy áp dụng BĐT (3) cho hai số không âm này ta có: . (đpcm) Dấu “=” xảy ra . —————— BÀI TẬP TỰ GIẢI. Chứng minh rằng: 1. . 2.
  5. 3. Với mọi góc , ta có: . 4. . 5. .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản