intTypePromotion=1
ADSENSE

Mã di truyền

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

350
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bộ ba mã di truyền. Mã di truyền là phần mật mã quy định thông tin về trình tự các amino acid đã được mã hoá dưới dạng trình tự các nucleotide trên gene. Hình thức mã hoá này thống nhất ở hầu hết các loài sinh vật, trong đó, ba nucleotide liên tiếp trên mạch mã gốc của gene, sẽ quy định một loại amino acid nhất định. Do đó, mã di truyền còn được gọi là mã bộ ba, và tổ hợp ba nucleotide được gọi là một bộ ba mã hoá, hay một codon. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mã di truyền

  1. Mã di truyền Các bộ ba mã di truyền. Mã di truyền là phần mật mã quy định thông tin về trình tự các amino acid đã được mã hoá dưới dạng trình tự các nucleotide trên gene. Hình thức mã hoá này thống nhất ở hầu hết các loài sinh vật, trong đó, ba nucleotide liên tiếp trên mạch mã gốc của gene, sẽ quy định một loại amino acid nhất định. Do đó, mã di truyền còn được gọi là mã bộ
  2. ba, và tổ hợp ba nucleotide được gọi là một bộ ba mã hoá, hay một codon. Đặc điểm của mã di truyền:  Mã di truyền là mã bộ ba  Mã di truyền có tính đặc hiệu: Một codon chỉ mã hoá cho 1 aminoacid  Mã di truyền có phổ biến: aminoacid giống nhau của các sinh vât khác đều được mã hoá bởi cùng codon  Mã di truyền có tính thoái hoá:1 aminoacid được mã hoá bởi nhiều codon khác nhau.Tính suy thoái của mã di truyền có ý nghĩa tích cực với sự sống còn của tế bào.
  3. (đổi hướng từ Codon)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2