intTypePromotion=1

Marketing Mix nhằm mở rộng thị trường chè tại Cty chè Kim Anh - 4

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
32
lượt xem
3
download

Marketing Mix nhằm mở rộng thị trường chè tại Cty chè Kim Anh - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hay ở một số thị trường như IRAQ, Pkistan..nhu cầu nhập khẩu chè rất lớn nhưng họ gặp khó khăn trong công tác thanh toán và mở L/C. Hiện nay, tiềm năng xuất khẩu sang thị trường IRAQ giảm rất lớn khi tình hình chiến sự nổ ra, nó không những ảnh hưởng đến giá của chè, mà có hàng loạt các yếu tố phát sinh như chi phí bảo hiểm hàng hoá, chi phí vân chuyển gia tăng . Qua hàng loạt những tác động trên, ta thấy chính trị là một yếu tố tác động không nhỏ đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing Mix nhằm mở rộng thị trường chè tại Cty chè Kim Anh - 4

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com sụp đổ làm cho th ị phần thị trường chè của Việt Nam giảm tới 60% , hay ở một số th ị trường như IRAQ, Pkistan..nhu cầu nhập khẩu ch è rất lớn nhưng họ gặp khó khăn trong công tác thanh toán và mở L/C. Hiện nay, tiềm năng xuất khẩu sang th ị trường IRAQ giảm rất lớn khi tình hình chiến sự nổ ra, nó không những ảnh hưởng đến giá của ch è, mà có hàng loạt các yếu tố phát sinh như chi phí bảo hiểm h àng hoá, chi phí vân chuyển gia tăng . Qua hàng loạt những tác động trên, ta thấy chính trị là một yếu tố tác động không nhỏ đ ến khối lượng chè xu ất khẩu .Đây là yếu tố môi trường không thể đ iều chỉnh được m à buộc ngành chè Việt Nam phải thích ứng cho phù hợp h ơn bằng cách nâng cao chất lượng chè, hình thành các vùng chè hữu cơ, vùng chè sạch đ áp ứng nhu cầu của người dân Châu âu, đ ồng thời giữ vững quan hệ tốt với các bạn hàng truyền thống, chính phủ có thể viện trợ cho IRAQ để cải thiện mối quan hệ ngày càng tốt đẹp. b.Yếu tố thuộc về công nghệ: Chất lượng của ch è phụ thuộc vào 4 yếu tố : Giống, kĩ thuật canh tác, năng su ất, công nghệ chế biến. Tuy nhiên nếu xét đ ến chè Việt Nam thì cả 4 mặt này còn yếu kém .Đây vẫn là yếu điểm lớn nhất của chè Việt Nam khi tham gia vào thị trường cạnh tranh. Về cơ cấu giống chè của Việt Nam, theo thống kê của Tổng công ty chè, thì hiện nay cả nước :Giống trung du 59%, giống chè Shan 27%, giống mới là 12%, giống chè khác là 2% .Nhìn chung giống không đ ược chọn lọc kĩ và chưa phù hợp với khu vực dẫn đ ến chất lượng chè búp tươi không đồng đều. Trước tình hình này mà ngành chè Việt Nam thực hiện một số giải pháp, ngoài các giống truyền thống A1, LP1, LP2 ngành còn nhập những giống chè từ Trung Quốc,
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đài Loan như Bát Tiên, Olong, Kim Tuyên, Ngọc Thuý trồng ở những vùng chè tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lâm Đồng.Ngành còn th ực hiện đồng bộ hướng dẫn b à con kĩ thuật canh tác, các qui định về thuốc trừ sâu, trồng cây bóng m át, hệ thống thuỷ lợi từng bươc nâng cao chất lượng chè. Một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ch è của Việt Nam đó là công nghệ chế biến ch è. Nhìn lại, ch è Việt Nam được đánh giá thấp về chất lượng là do đa phần các doanh nghiệp Việt Nam có công nhệ chế biến chè còn lạc hậu chủ yếu của Liên Xô, Công ngh ệ chắp vá không đồng bộ, các khâu của qui trình ch ế biến còn b ị ăn bớt. Do vậy để tăng khối lượng chè xuất khẩu th ì ngành chè thực hiện chủ trương đổi mới trang bị lại một cách đồng bộ hệ thống thiết bị công nghệ ở các công ty thành viên . Sử dụng công nghệ chế biến chè đ en CTC, OTD ,dây truyền chế biến chè xanh nh ật Bản, Đài Loan... Qua phân tích th ị trường chè xuất khẩu, ta thấy rằng tiềm năng về thị trường cho xuất khẩu chè là rất lớn, cho n ên ngành chè Việt Nam nên trú trọng hơn nữa nâng cao ch ất lư ợng ch è, n ăng động thích ứng với những biến đổi chung của thị trường xuất khẩu, hạn chế sự tác động tiêu cực của môi trương kinh doanh , đóng góp có hiệu quả vào ngân sách quốc gia. Dự kiến thị trường chè của ngành chè Việt Nam Đơn vị:Tấn Các th ị trường IRAQ 24.000 Nga & SNG 2.200 Pakistan 5.400 Nhật 1.200
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Balan 1.050 Syria 450 Singapore 2.100 Đài Loan 11.000 Anh 350 ả Rập 1.050 LiBan 550 Các nước khác 14.700 Cộng 64.05067.100 (Nguồn từ bảng kế hoạch phát triển của ngành chè Việt Nam năm 2010 của Tổng công ty chè Việt Nam ) 3.Mối quan hệ giữa thị trường nội tiêu và thị trư ờng ch è xuất khẩu : Chè được sản xuất phục vụ cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, vẫn biết kim ngạch xuất khẩu chè đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng và phát triển của ngành, tuy nhiên không nên quá chú trọng đến công tác xuất khẩu chè mà bỏ qu ên phát triển thị trường nội tiêu đầy tiềm n ăng. Thị trường nội tiêu sẽ là cở vững mạnh cho sự tăng trưởng và phát triển có hiệu quả thị trường n ước ngo ài, thực vậy một nh ãn hiệu sản phẩm m à có uy tín, trư ớc hết nó được ưa chuộng ở trong nước, từ đó qu ảng cáo tăng cường mở rộng thị trường dựa trên uy tín của nhãn hiệu. Mặc dù nhận thức rất rõ mối quan hệ của thị trư ờng nội tiêu và thị trường xuất khẩu nhưng phần lớn các doanh nghiệp còn trú trọng lớn đ ến thị trường xuất khẩu,do .
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -Đa số người Việt Nam ưa thích các sản phẩm chè truyền thống, chè sao ch ế dựa trên phương pháp thủ công, giá th ành rẻ , do vậy đòi hỏi của thị trường là những lo ại chè có ch ất lượng nh ưng giá cả ph ù hợp.Để cạnh tranh được các công ty phải tìm cách nào làm cho chè của mình có giá rẻ tương đối so với các sản phẩm cafe,và các loại nước giải khát ...tuy vậy phần lớn các doanh nghiệp chè đ ã phát triển đa dạng hoá sản phẩm nhưng giá cả còn tương đối cao. -Hiện nay kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, có nguồn lao động dồi dào, tập chung chủ yếu ở các vùng nông thôn, nông nghiệp phát triển rất thuận lợi, đ ể giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm của họ thì Chính phủ Việt Nam có chính sách khuyến khích các công ty thương m ại xuất khẩu sản phẩm nông sản: như chính sách thuế áp dụng thuế xuất khẩu là 0 trong khi tiêu thụ trên thị trường nội đ ịa sẽ chịu thuế GTGT 10%, Do đó khi đưa ra giá cho sản phẩm của mình ph ải tương ứng với giá của thị trường xuất khẩu, sản phẩm của các công ty chè khó có khả n ăng cạnh tranh với các h•ng tư nhân và các xư ởng thủ công. -Tỷ giá trao đổi cũng là m ột thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thâu tóm thị trường trong nư ớc, do VND luôn thấp nếu so sách với các đồng tiền mạnh nhất là USD .Thêm vào đó khi chè được xuất khẩu nó sẽ đ ảm bảo về giá trị thực. Ví dụ năm 1998 tỉ giá VND so với USD là 11000 đ/1USD (1kg chè =1,5 USD hay 16.500đ), năm 1999 tỉ giá VND so với USD là 14.000đ/1 USD(1 kg chè =21000đ ).Vì thế xuất khẩu có lợi hơn nhiều khi tiêu thụ ở trong n ước. Với một số lí do trên ta thấy khi tham gia xuất khẩu doanh ngh iệp Việt Nam sẽ đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó kh ăn như th ế n ào khi thị trường xuất khẩu không ổn đ ịnh, hay mất thị trường xuất khẩu ..một
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com doanh nghiệp mà không chú trọng đ ến phát triển thị trường nội tiêu sẽ gặp khó khăn rất lớn. Như vậy, thị trường nội tiêu có mối quan hệ phụ thuộc tương tác và hỗ trợ cho thị trường xuất khẩu vì thế các doanh nghiệp chè Việt Nam không nên qua tập trung phát triển một thị trường m à bỏ lỡ thị trường kia. II. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chè Kim Anh : 1.Quá trình ra đ ời và phát triển của công ty cổ phần chè Kim Anh: Công ty cổ phần chè Kim Anh có tên giao dịch quốc tế là Kim Anh Tea stock holding company là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty chè Việt Nam .Có trụ sở đóng tại xã Mai Đình -Sóc Sơn -Thành phố Hà Nội. Địa chỉ km số 2 đường Phủ Lỗ -Nội Bài . Công ty cổ phần ch è Kim Anh tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập trên cơ sở hai nhà máy chè sát nh ập : Nh à máy chè Kim Anh và Nhà máy chè Vĩnh Long trước đ ây . Nhà máy chè Vĩnh Long trước đ ây là xưởng chè Phà Đen –Hà Nội được thành lập năm 1959 chuyên sản xuất chè hương liệu nội địa. Trong những năm có chiến tranh phá ho ại của giặc mỹ, xưởng chè ph ải sơ tán lên Vĩnh Phú (Vĩnh phúc ) đổi tên thành nhà máy chè Vĩnh Long . Nhà máy chè Kim Anh tiền thân là trạm mây tre đan xuất khẩu thành lập n ăm 1960 ở Việt Trì -Vĩnh Phú (thuộc tỉnh Phú Thọ ) chuyên sản xuất khẩu và chè hương tiêu dùng nội đ ịa thuộc công ty lâm thổ sản bộ lương thực, thực phẩm ch è. Sau ngày miền Nam giải phóng 1975, trư ớc yêu cầu nhanh chóng khôi phục cơ sở sản xuất do chiến tranh tàn phá, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh nhịp độ sản xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành chè. Do yêu cầu sản xuất tập
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chung của ngành chè Nhà máy chè Kim Anh chuyển về địa điểm x• Mai Đình -Sóc Sơn -Hà Nội . Ngày 15 -5-1980 do yêu cầu quản lí của ngành chè, Bộ lương thực - thực phẩm ra quyết định sát nhập nhà máy chè Vĩnh Long và nhà máy chè Kim Anh thành nhà m áy chè xuất khẩu Kim Anh . Tháng 2-1990 nhà máy chè xuất khẩu Kim Anh đổi tên thành nhà máy chè Kim Anh . Đây là thời kì nhà máy chè Kim Anh phải đối mặt với nhiều khó khăn ,do sự thay đổi của cơ chế thị trường mang lại . Ngày 18-2-1995 đổi tên thành Công ty chè Kim Anh .Năm 1999 sau những tháng chuẩn bị các bước tiến hành , ngày 3-7 -1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định số 99 /QĐBNN-tccb chính thức chuyển chè kim Anh thành công ty cổ phần ch è Kim Anh. Công ty cổ phần chè Kim Anh thành lập với số vốn điều lệ là 9,2 tỷ đồng, được chia thành 9200 cổ phần .Trong đó cổ phần nh à nư ớc chiếm 30%, tỷ lệ cổ phần bán cho người trong công ty là 48% ,đối tượng ngo ài là 22% . Qua quá trình ho ạt động và phát triển hiện nay công ty đư a ra th ị trường trong nước và quốc tế 32 sản phẩm các loại.Nhiều sản phẩm được tặng huy chương vàng, bông lúa vàng tại hội chợ triển lãm Hà Nội, Cần Thơ và được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng với 40 đại lí trong nước, thị trư ờng quốc tế truyền thống và còn tiếp tục mở rộng thị trường các nước Pháp, Hồng Kông, Angreri ..sắp tới để đẩy mạnh tiêu thụ công ty còn hình thành củng cố lại hệ thống bao b ì mẫu m ã, chất lượng sản phẩm, đầu tư nâng cao dây chuyền sản xuất, trên phương thức công thức công đoạn sau kiểm tra
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chất lượng công đoạn trước làm ra. Đồng thời trên mỗi công đo ạn các cán bộ kĩ thuật kiểm tra gián tem chất lượng sản phẩm trư ớc khi đưa ra thị trư ờng . Một số chỉ tiêu quan trọng mà công ty cổ phần ch è Kim Anh đã đ ạt được trong những năm qua . 1 Doanh thu 33.376 Lợi nhuận(tr) 528,8 2 Nộp ngân sách(tr.đ) 1.240 3 Tổng số lao động 4 425 Thu nh ập bình quân một công nhân(đ) 5 550.000 Bổ sung - Doanh thu 2002 : 29.642(tr.đ) - Lợi nhuận 2002 : 1080 (tr.đ) Tình hình biến động doanh thu của công ty cổ phần chè Kim Anh Sau n ăm 1999 thực hiện cổ phần hóa ta thấy sự phấn đ ấu nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên toàn công ty, công ty từng bước khắc phục khó khăn của cơ chế cũ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực lao động , nhờ đó đ ã đ ạt được những th ành công rực rỡ . Cụ thể, Doanh thu của công ty năm 1999 là 33.376 triệu đồng, lợi nhuận đạt 528,8 triệu đồng, th ì đến n ăm 2000 doanh thu của toàn công ty là 34.917 triệu đồng (tăng 4,6% so với năm 1999), lợi nhuận đạt được là 1.178 triệu đồng (tăng h ơn gấp 2 lần so với năm 1999).Điều n ày chứng tỏ một khâu bức phá có hiệu quả, bởi vì nh ận thức rất rõ là khi tham gia kinh doanh trong cơ ch ế mới sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều phía.
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giám đốc công ty đ ã thực hiện chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ch è Kim Anh , b ằng việc tích cực đ ầu tư, cải tiến đổi mới dây truyền sản xuất chè đen và chè xanh, giám sát có hiệu quả các khâu của quá trình sản xuất, khâu thu mua nguyên liệu ở các xí nghiệp thành viên . Mặt khác, rất chú trọng phát triển tuyển chọn nguồn nhân lực có kĩ thuật, và có năng lực cao. Đồng thời đầu tư hợp lí cho việc xây dựng và quảng bá nhãn hiệu chè Kim Anh. Chính nh ờ những giải pháp này mà chất lượng ch è Kim Anh được đánh giá cao, sản phẩm rất đa dạng , ngo ài những sản phẩm truyền thống công ty còn phát triển được các sản phẩm mới như chè nhài túi nhúng, chè hoa quả, chè hoà tan, chè đen túi nhúng...Hình ảnh nh•n hiệu ch è Kim Anh dần khẳng định được uy tín trong công chúng người tiêu dùng. Tiếp bước những thành công n ăm 2000, năm 2001 doanh thu tăng 52.529 triệu đồng (tăng 1,7% so với năm 2000), lợi nhuận năm 2110 là 1600 triệu đồng (tăng 35,8% so với năm 2000). Tuy nhiên ta thấy tốc độ tăng của doanh thu và lợi nhuận đ iều giảm nguyên nhân của tình trạng n ày là công ty cổ phần chè Kim Anh bắt đ ầu chịu áp lức cạnh tranh của một số công ty tại đ ịa b àn hoạt động, như công ty chè Hoàng Long, công ty chè Thanh Long,...do họ có lợi thế trong chi phí quản lí, m ặt khác là các công ty tư nhân do đó dễ linh động hơn trong tình hình thị trường biến động phức tạp. Nhất là năm 2002, do khó kh ăn chung của toàn ngành, là chè không xu ất được sang một số thị trường lớn do bất ổn về chính trị do vậy m à ảnh hưởng đến khối lượng ch è tiêu thụ, mặt khác ngay cả trên thị trường nội địa các sản phẩm ch è Kim Anh bắt đầu chịu cạnh tranh từ những đối thủ chè rất mạnh như Lipton, Dilmah..do vậy doanh thu giảm tới 16,6%, lợi nhuận giảm 32,5% so với năm 2001 ,đây là một
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khó khăn rất lớn đò i hỏi phải khắc phục ngay, bằng cách phát hiện những khâu còn quản lí chư a tốt , từ đó tìm mọi biện pháp khắc phục những sai lầm khôi phục những kết quả trong năm tới , đưa chè Kim Anh phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo. 2.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần chè Kim Anh Sản lượng chè búp tươi 4 - Nhà máy chè Đại Từ - Nhà máy chè Định Hoá - Xưởng ch è Ngọc Thanh Sản lượng chè búp khô Nhà máy chè Đại Từ - Chè đ en - Chè xanh Nhà máy chè Định Hoá - Chè đ en - Chè xanh Xưởng chè Ngọc Thanh Sản lượng chè sản xuất - Chè xanh xuất khẩu - Chè đen xuất khẩu - Chè hương nội tiêu Sản lượng tiêu thụ - Chè xanh xuất khẩu - Chè đen xuất khẩu
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Chè hương nội tiêu (Số liệu từ Phòng Kế hoạch thị trường) Công ty cổ phần chè Kim Anh, do n ằm tại địa bàn huyện Sóc Sơn do vậy m à chè nguyên liệu tai khu vực là không có, đ ể có chè búp tươi sản xuất công ty thực hiện thu mua chè trên vùng đ ất Thái Nguyên thông qua hai xí nghiệp th ành viên chè Đại Từ, ch è Định Hoá và Xưởng Ngọc Thanh thực hiện sơ chế ch è bán thành ph ẩm ở các đơn vị này . Do công su ất lớn mà hàng năm nhu cầu chè búp tươi cũng khá lớn khoảng trên 4000 tấn, n ăm 2001 sản lư ợng ch è thu mua lên tới trên 5000 tấn, sau đó giảm trong năm 2002. Công ty thực hiện sản xuất 3 loại chè: +Chè đ en được sản xuất theo công nghệ OTD, +Chè xanh phục vụ cho xuất khẩu +Chè h ương nội tiêu. Dựa vào bảng số liệu ta thấy sản lượng chè tiêu thụ giảm dần từ năm 2000 so với năm 2002, như sản lượng tiêu thụ n ăm 2000 là 1738 tấn, thì đ ến năm 2001 mức tiêu thụ là 1668 tấn (giảm 3%), năm 2002 tiếp tục giảm 15% so với năm 2001, nguyên nhân của tình trạng này là trong năm 2001 mặc dù khối lượng chè xuất khẩu tăng nhưng chè hương tiêu thụ nội địa giảm 36%, điều đó chứng tỏ công ty đã bỏ qua thị trường nội tiêu, không chú ý đ ến việc phát triển thị trường nội tiêu, m ặc dù hiện nay công ty có hơn 40 đại lí nhưng tập trung ở khu vực thị trường rất hẹp chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận nh ư Hà Tây, Thanh Hoá, Qu ảng Bình..Sản phẩm đã có nhiều cải tiến về b ào bì, mẫu m•, chủng loại cũng khá đa dạng, như ng sản phẩm của công ty chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ các
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h•ng nước ngoài và các công ty trong nước ..trong những năm tới đ ể tăng được lượng tiêu thụ, thì công ty phải tìm ra những biện pháp hiệu quả nâng cao và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm ch è của Kim Anh. Thị trường xuất khẩu của công ty : Hàng n ăm hơn 80% sản lượng chè sản xuất của công ty giành cho xuất khẩu, hiện nay công ty th ực hiện hai h ình thức xuất khẩu chủ yếu : Một là xu ất khẩu qua Tổng công ty ch è Việt Nam, vì là một trong những thành viên của Tổng công ty chè Việt Nam hàng năm công ty ph ải giao hơn 1500 tấn chè về Tổng công ty, từ đó Tổng công ty sẽ xuất khẩu ra n ước ngoài. Mặt kh ác, công ty cổ phần chè Kim Anh cũng tự tìm th ị trường cho sản phẩm của m ình chủ yếu là xu ất khẩu chè hương sang một số thị trường Nhật Bản, Đài Loan, xuất khẩu ch è đ en sang Pháp , Angrêri..Các loại sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là chè nhài, chè sen ngọt Hồng Liên, chè Atiso , chè xanh đ ặc biệt, chè OP đóng hộp 100-200g , chè OPA đó ng hộp...tỉ trọng sản lư ợng m à công ty tự thực hiện còn th ấp tuy nhiên đây là nh ững bư ớc khởi đấu giúp các cán bộ của công ty, cán bộ thị trường có kinh nghiệm tốt ,hy vọng trong tương lai công ty cổ phần chè Kim Anh sẽ thu hút đ ược nhiều đối tác làm ăn h ơn nữa, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu của Tổng công ty . Như vậy, trước tình hình sản xuất và tiêu thụ trên thị trư ờng nội địa cũng như trên th ị trường xuất khẩu, tuy công ty cổ phần ch è Kim Anh đã đạt được những thành công đáng kể, nhưng để nâng cao được doanh thu công ty phải phát hiện ra những điểm yếu trong hoạt động của mình đ ể từ đó có biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao sức cạnh tranh trên th ị trường Chương II: Thực trạng hoạt động marketing của công ty cổ phần chè Kim Anh.
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong n ền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải thực hiện đ ịnh hướng theo thị trường. Do vậy, các hoạt động marketing ngày càng được coi trọng vì nó có chức năng là cầu nối giữa hàng hoá vơí thị trường. Hoạt động marketing là một trong 4 chức n ăng quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp . Là một đơn vị trong ngành chè sản xuất và cung ứng các sản phẩm ch è xuất khẩu, và chè nội tiêu, từ những năm cuối thập kỉ 50, trên 40 năm xây d ựng và trư ởng thành, Công ty cổ phần chè Kim Anh không ngừng đổi mới và phát triển. Nhất là khi doanh nghiệp chuyển sang cổ phần hoá. Công ty cổ phần chè Kim Anh không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, vận dụng và hoàn thiện tư duy kinh doanh mới, nhằm tạo dựng uy tín và hình ảnh của công ty trên th ị trường, tạo động lực giúp cho công ty th ực hiện mở rộng thị trường . 1.khách hàng mục tiêu: Chè là thực phẩm tiêu dùng hàng ngày của đa số người dân không phân biệt tuổi tác giới tính do đó khi tham gia kinh doanh chè công ty rất khó đ ể phân biệt được nhóm khách hàng cụ thể, công ty cổ phần chè Kim Anh đã chia khách hàng mục tiêu của m ình theo sở thích tiêu dùng chè . a.Nhóm khách hàng truyền thống của công t y : Đây là nhóm khách hàng có sở thích uống chè mộc, ch è ướp hương. Nhìn chung, nhóm khách hàng này thư ờng có độ tuổi trung và cao tuổi, có thu nhập khá ổn định, nhu cầu tiêu dùng chè lớn. Họ ưa thích hương vị đậm chát của ch è, có h ậu ngọt sau khi uống. Đôi khi muốn thưởng thức thêm hương vị mới họ lựa chọn chè ướp hương, thường là chè hương nhài, h ương sen..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản