Mẫu biên bản bàn giao đất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Cúc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
1.468
lượt xem
99
download

Mẫu biên bản bàn giao đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biết cách lập một biên bản bàn giao đất đúng quy cách và đầy đủ các nội dung cần thiết, các bạn nên tham khảo "Mẫu biên bản bàn giao đất" sau. Biên bản bàn giao đất được viết nhằm mục đích xác nhận việc việc chuyển đổi sở hữu tài sản đất của hai bên sau khi đã thỏa thuận. Trong biên bản này, chúng ta cần chú ý đến các mục cần thiết phải có như thông tin của hai bên giao nhận, bên chứng kiến và quan trọng nhất là thông tin tài sản gắn liền với nhà đất đang bàn giao. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản bàn giao đất

"Biên bản bàn giao đất" là biên bản được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao hay bàn giao tài sản đất giữa hai bên. Để có một biểu mẫu hợp lý mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Biên bản bàn giao đất". Dưới đây là một phần nội dung của biên bản:  

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẤT 

Thực hiện Quyết định (công văn) số …. ngày….. của…… về việc……
Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm:
A- Đại diện Bên giao:
1. Ông (bà) ……………………..
Chức vụ:…………………….
2. Ông (bà) ……………………..
Chức vụ:…………………….
B- Đại diện bên nhận:
1. Ông (bà) ……………………..
Chức vụ:…………………….
2. Ông (bà) ……………………..
Chức vụ:…………………….
C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:
1. Ông (bà) ……………………..
Chức vụ:…………………….
2. Ông (bà) ……………………..
Chức vụ:…………………….
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:
Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại.......... (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)
I/ Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất
1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:
1.1.Tổng số ngôi nhà: .......... cái

- Diện tích xây dựng: ............ m2 Diện tích sàn: .............. m2
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ........................................ Ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .......................................Ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:..................Ngàn đồng
1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:
- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ..........................................Ngàn đồng
- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .......................................Ngàn đồng
- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: .................Ngàn đồng

 Trên đây chỉ là trích dẫn một phần nội dung của mẫu biên bản. Để có biểu mẫu: "Mẫu biên bản bàn giao đất" đầy đủ mời các bạn dowload tại TaiLieu.VN

 

Đồng bộ tài khoản