intTypePromotion=1

Mẫu Biên bản cuộc họp an toàn lao động

Chia sẻ: Lan Qi Ren | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
45
lượt xem
0
download

Mẫu Biên bản cuộc họp an toàn lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Dưới đây là Mẫu Biên bản cuộc họp an toàn lao động, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản cuộc họp an toàn lao động

  1.                                   CÔNG  ̣ HOA XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣ Đôc lâp – T ̣ ̣ ự do – Hanh Phuc ̣ ́                                                                                                  TP. HCM, ngày        tháng      năm BIÊN BẢN CUỘC HỌP AN TOÀN LAO ĐỘNG ­ Dự án :…………………………………………………………………………………. ­ Địa chỉ:………………………………………………………………………………… ­ Ban quản lý Dự án:……………………………………………………………………. ­ Nhà thầu:………………………………………………………………………………. 1) Thời gian cuộc họp: ……………………………………………………………………...  2) Địa điểm cuộc họp: ……………………………………………………………………...  3) Chủ trì cuộc họp: ………………………………………………………………………..  4) Thành phần chính tham dự cuộc họp:( Ghi rõ Họ tên/Chức vụ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………  5) Những nội dung cơ bản của cuộc họp: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………  6)Ý kiến đưa ra và phương hướng cho tình hình an toàn lao động trong thời gian tới …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………............................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...................... BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG                                                 NHÂN VIÊN ATLĐ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2