intTypePromotion=1

Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
732
lượt xem
47
download

Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội" nhằm xem xét tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng. Mời các bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu của bạn đọc. Tailieu.vn xin chia sẻ "Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội", mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích của tài liệu dưới đây:                

  Mẫu số 2 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            VÀ XÃ HỘI                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

Số :            /QLLĐNN- XN                                                            Hà Nội, ngày ....  tháng.... năm...... 

                                                   

                                                          GIẤY XÁC NHẬN  

 

               Về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 

                        ( Đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, 

                       kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng) 

Căn cứ hồ sơ do người lao động xuất trình (nếu có) và Sổ gốc lưu trữ, Cục Quản lý lao động 

ngoài nước xác nhận : 

Ông (bà) : ………………………………………………..………………..................……….. 

Đi hợp tác lao động tại ………………….từ………………….đến………….…… 

Thời điểm về nước : ngày.......tháng ...... năm........... 

Về nước với lý do :……………………………………….....................……………….…….. 

Được chuyển trả vềđơn vị: ....................................................................................................... 

Ông (bà)   …………………………….………….(có hoặc không) ………….…….tên trong danh sách đã 

được Cục Quản lý lao động ngoài nước duyệt hồ sơ để nhận trợ cấp cấp thôi việc theo quy định 

tại Thông tư số 12/ TT-LB ngày 3/8/1992 và Thông tư số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Liên 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính . 

         Xác nhận này có giá trị thay thế Giấy chứng nhận của Ban quản lý lao động Việt Nam tại 

…………………….. và Thông báo chuyển trả của Cục Quản lý lao động ngoài nước để xem xét 

tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội theo quy  định tại Thông tư số 24/2007/TT - 

BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Nơi nhận :                                                                         CỤC TRƯỞNG 

- Ông (bà)  .......... 

- Lưu VT Cục QLLĐNN. 

Để tiện hơn trong việc tham khảo tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải "Mẫu giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội" về máy. Ngoài ra, có một số mẫu giấy xác nhận mà các bạn có thể quan tâm như: Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trườngMẫu giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệuMẫu giấy xác nhận chất lượng.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2