intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

513
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI(Mẫu số 01/KH, ban hành kèm theo Quyết định số: 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

  1. (Mẫu số 01/KH, ban hành kèm theo Quyết định số: 323/QĐ-TCLN-KHTC, ngày 19/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp) TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc [TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ] ------- --------------- ……………., ngày ……… tháng ……... năm ………… Số: /KH-………. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI1 Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế)
  2. STT Nội dung Số lượng/ Dự kiến thời Dự trù kinh phí Địa điểm Thành phần gian nước đến Tổng số tiền Chia theo nguồn NSNN Tài trợ khác Tổng cộng
  3. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Người lập (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu) ____________ 1 Mẫu này được lập hàng năm vào tháng 6, cùng với việc lập dự toán chi ngân sách của đơn vị.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2