intTypePromotion=1

Mô hình chăn nuôi gà sinh sản an toàn sinh học

Chia sẻ: Nguyen UYEN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
216
lượt xem
64
download

Mô hình chăn nuôi gà sinh sản an toàn sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà theo hướng an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi, tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo. - Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, lao động; mô hình là nơi cho bà con nông dân trong vùng tham quan học tập và nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình chăn nuôi gà sinh sản an toàn sinh học

  1. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CHĂN NUÔI GÀ SINH SẢN 1. Tên hợp đồng khuyến nông: Mô hình chăn nuôi gà sinh sản an toàn sinh học 2. Mục tiêu của hợp đồng: - Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà theo hướng an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi, tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo. - Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, lao động; mô hình là nơi cho bà con nông dân trong vùng tham quan học tập và nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân. - Biên soạn tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân. - Tổ chức cho nông dân đến tham quan và học tập mô hình. 1
  2. - Dịch các tài liệu kỹ thuật có liên quan (tài liệu cho hộ nông dân thực hiện mô hình và tài liệu thông tin tuyên truyền cho hộ nông dân) sang tiếng dân tộc thiểu số (nếu mô hình thực hiện trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số). - Tổ chức thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Kiểm tra giám sát. - Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng. - Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. - Tổ chức nghiệm thu, thanh lý và quyết toán tài chính. 4. Thời gian, địa điểm triển khai thực hiện hợp đồng: - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 9 tháng, từ tháng 3 đến tháng 11/2009. - Địa điểm: thực hiện tại: xã Mậu Lâm huyện Như Thanh. 5. Yêu cầu kỹ thuật và mức hỗ trợ a) Yêu cầu kỹ thuật: 2
  3. Chỉ tiêu Đ Yêu Ghi chú T VT cầu - Các giống đã được Giống gà (gà con 1 ngày công nhận tuổi) - Cấp giống bố mẹ Quy mô: Số con /điểm c ≥ 1.000 trình diễn on c Mức hỗ trợ tối đa/hộ 100 on Tỷ lệ nuôi sống đến 25 % ≥ 80 tuần tuổi Khối lượng gà mái ở tuổi đẻ 5%: k 1,5- 1,8 - Gà hướng trứng (lúc g/con 3
  4. 22 tuần tuổi) k 1,3- 1,5 g/con - Gà nội (lúc 20 tuần tuổi) Năng suất trứng/mái - Gà hướng trứng (52 Q ≥220 tuần tuổi) uả ≥130 - Gà nội (40 tuần đẻ) Q uả Tỷ lệ trứng có phôi % ≥ 90 b) Mức hỗ trợ giống, vật tư (tính cho 100 con): Yêu Chỉ Mức Ghi TT ĐVT cầu chương tiêu hỗ trợ chú trình 1 Giống con 100 100 (gà 01 ngày 4
  5. tuổi) 2 TĂHH Tỷ lệ gà 0- 6 tuần đạm 21- kg 180 180 tuổi: 22% kg 180 180 - Gà hướng trứng - Gà nội 3 TĂHH Tỷ lệ gà hậu bị (7- đạm 17- kg 800 540 20 tuần tuổi 19% ): kg 800 540 - Gà hướng trứng - Gà nội 4 Vắc liều 1.300 1.300 4 liều New, 4 liều 5
  6. xin Gum, 1 liều đậu, 4 liều IB 5 Hoá lít 125 125 Phun chất sát trùng tiêu độc khử trùng (đã mỗi tuần 1 pha loãng) lần. Lượng phun = 1 lít/2m2/lần c) Mức hỗ trợ triển khai (tính cho 01 điểm mô hình): Định Thời TT Chỉ tiêu ĐVT mức gian 1 Hội thảo triển lần 1 1 ngày khai 2 Tập huấn lần 3 1 ngày/lần 6
  7. 3 Tham quan lần 3 1 ngày 4 Tổng kết lần 1 1 ngày 5 Cán bộ chỉ đạo/mô người 1 hình 5. Kết quả đầu ra yêu cầu: - Số hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình tối thiểu: 15 hộ; - Số nông dân đến tham quan mô hình: tối thiểu 75 lượt người; - Số nông dân được tập huấn về kỹ thuật của mô hình: tối thiểu 15 người. - Tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình; góp phần ổn định về mặt kinh tế, xã hội cho nhân dân trong vùng. 7. Phương pháp luận và giải pháp kỹ thuật thực hiện: Các đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nông đề xuất giải pháp tối ưu, phù hợp với tình hình thực tế của nơi triển khai mô hình; nêu rõ lý do lựa chọn giải pháp, giống, vật tư,… 8. Đối tượng hưởng lợi: các hộ nông dân nghèo các xã dự án; ít nhất 40% số người tham gia là phụ nữ. 7
  8. 9. Yêu cầu về báo cáo: Đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nông phải định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện mô hình về Ban QLDA KHCNNN tỉnh Thanh Hóa; gồm báo cáo tháng, quý, năm, kết thúc hợp đồng. 10. Ngân sách tối đa dự án tài trợ để thực hiện hợp đồng: Mỗi hợp đồng tại các xã dự án tối đa không quá 150 triệu đồng. 11. Quy định về mặt tài chính: - Các nhà cung cấp dịch vụ khuyến nông lập dự toán tài chính để tham gia chào giá của hợp đồng dịch vụ khuyến nông phải tuân thủ các quy định về mặt tài chính của Nhà nước Việt Nam. - Về xây dựng mô hình, tập huấn cho nông dân, đưa nông dân đi tham quan mô hình trình diễn phải tuân thủ các định mức được quy định tại thông tư số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 20/8/2007 về Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. - Về định mức vật: thức ăn, thuốc thú y, con giống phải căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông- Khuyến ngư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2