intTypePromotion=1

Mô hình quản lý bệnh viện

Chia sẻ: Nguyen Thi Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:1

1
654
lượt xem
154
download

Mô hình quản lý bệnh viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu về mô hình quản lý bệnh viện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình quản lý bệnh viện

  1. ĐƯỜNG Đ VỊ D TỘC C VỤ C MÔN T DỘ T GIÁO N NGỮ -Mã DT -Mã đường -Mã ĐV -Mã CM -Mã C vụ -Mã TG -Mã T độ TỈNH -Mã NN -Tên đường -Tên ĐV -Tên DT -Tên CM -Tên C vụ -Tên TG -Tên T độ -Mã tỉnh -Tên NN (1,n) -Tên tỉnh (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) NV-DT NV-CV NV-CM NV-TĐ NV-TG NV-ĐV (1,n) LHĐT NV-Đ (1,1) (1,1) H-T (1,1) (1,1) (1,1) -Mã LHĐT (1,1) (1,1) (1,n) (1,1) NV-NN -Tên LHĐT (1,n) NHÂN VIÊN NƠI SINH HUYỆN NV-ĐT - Cấp độ (1,n) -Mã nhân viên (1,1) (1,n) -Mã huyện -Họ nhân viên (1,1) HỢP ĐỒNG -Tên huyện CHI BỘ -Tên nhân viên Đ VIÊN -Số hợp đồng (1,1) (1,n) -Mã C bộ -Giới tính ĐV-CB (1,n) -Ngày VĐ NKHĐ -Ngày bắt đầu (1,1) (1,n) -Tên C bộ -Ngày sinh -Ngày CT -Mức lương X-H C CHỨC -Số nhà VỊ TRÍ KB -Ngày vào BC (1,1) (1,n) -Mã V T K B K-BỆNH (1,n) XÃ (1,n) BỆNH NHÂN -Tên V T K B - Ngày KB -Mã xã B LƯƠNG (1,n) (1,n) (1,1) -Mã bệnh nhân QTL BL-N -Mã BL -Tên xã -Họ bệnh nhân THUỐC -Ngày (1,n) -H S L (1,n) -Tên bệnh nhân (1,n) (1,1) LL -Mã thuốc TOA-BH NLƯƠNG Đ TƯỢNG (1,n) BN (1,1) -Ngày sinh BN -Tên thuốc -Lần TBH -Mã N L -Giới tính BN -Mã ĐT (1,n) ĐT -S LT 1 -Tên N L -Tên ĐT -Đ giá T1 -Số T L L D THUỐC (1,n) NƠI ĐT BỆNH ÁN - Lần DT -Mã N Đ T (1,n) -Mã B A (1,1) ĐCNTBN BN-X - S LT 2 (1,n) -Tên N Đ T -Ngày vào -ĐGT2 (1,n) (1,1) -Ngày ra BN-H ĐCTTBN -Đ G phòng BH Y TẾ -Số nhà BN BN-Đ (1,n) -Số T B H Y T (1,1) (1,n) -Ngày bắt đầu TTDT NƠI (1,n) KB (1,n) (1,1) C QUAN NKB-BĐ -Mã PTTDT -Ngày K thúc -Mã N K B -Mã C Q -Số tiền DTT -Phần trăm D D VỤ -Tên N K B -Tên C Q (1,n) -Lần SD (1,n) -Đ T C Q -Đ G D V TTDV D VỤ (1,1) (1,n) -Fax C Q CÁN BỘ CB-CQ -Mã TTDV -Mã D V -Số tiền DV -Tên D V Quản lý bệnh viện
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2