intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô hình quản lý bệnh viện

Chia sẻ: Nguyen Thi Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:1

690
lượt xem
154
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu về mô hình quản lý bệnh viện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình quản lý bệnh viện

  1. ĐƯỜNG Đ VỊ D TỘC C VỤ C MÔN T DỘ T GIÁO N NGỮ -Mã DT -Mã đường -Mã ĐV -Mã CM -Mã C vụ -Mã TG -Mã T độ TỈNH -Mã NN -Tên đường -Tên ĐV -Tên DT -Tên CM -Tên C vụ -Tên TG -Tên T độ -Mã tỉnh -Tên NN (1,n) -Tên tỉnh (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) NV-DT NV-CV NV-CM NV-TĐ NV-TG NV-ĐV (1,n) LHĐT NV-Đ (1,1) (1,1) H-T (1,1) (1,1) (1,1) -Mã LHĐT (1,1) (1,1) (1,n) (1,1) NV-NN -Tên LHĐT (1,n) NHÂN VIÊN NƠI SINH HUYỆN NV-ĐT - Cấp độ (1,n) -Mã nhân viên (1,1) (1,n) -Mã huyện -Họ nhân viên (1,1) HỢP ĐỒNG -Tên huyện CHI BỘ -Tên nhân viên Đ VIÊN -Số hợp đồng (1,1) (1,n) -Mã C bộ -Giới tính ĐV-CB (1,n) -Ngày VĐ NKHĐ -Ngày bắt đầu (1,1) (1,n) -Tên C bộ -Ngày sinh -Ngày CT -Mức lương X-H C CHỨC -Số nhà VỊ TRÍ KB -Ngày vào BC (1,1) (1,n) -Mã V T K B K-BỆNH (1,n) XÃ (1,n) BỆNH NHÂN -Tên V T K B - Ngày KB -Mã xã B LƯƠNG (1,n) (1,n) (1,1) -Mã bệnh nhân QTL BL-N -Mã BL -Tên xã -Họ bệnh nhân THUỐC -Ngày (1,n) -H S L (1,n) -Tên bệnh nhân (1,n) (1,1) LL -Mã thuốc TOA-BH NLƯƠNG Đ TƯỢNG (1,n) BN (1,1) -Ngày sinh BN -Tên thuốc -Lần TBH -Mã N L -Giới tính BN -Mã ĐT (1,n) ĐT -S LT 1 -Tên N L -Tên ĐT -Đ giá T1 -Số T L L D THUỐC (1,n) NƠI ĐT BỆNH ÁN - Lần DT -Mã N Đ T (1,n) -Mã B A (1,1) ĐCNTBN BN-X - S LT 2 (1,n) -Tên N Đ T -Ngày vào -ĐGT2 (1,n) (1,1) -Ngày ra BN-H ĐCTTBN -Đ G phòng BH Y TẾ -Số nhà BN BN-Đ (1,n) -Số T B H Y T (1,1) (1,n) -Ngày bắt đầu TTDT NƠI (1,n) KB (1,n) (1,1) C QUAN NKB-BĐ -Mã PTTDT -Ngày K thúc -Mã N K B -Mã C Q -Số tiền DTT -Phần trăm D D VỤ -Tên N K B -Tên C Q (1,n) -Lần SD (1,n) -Đ T C Q -Đ G D V TTDV D VỤ (1,1) (1,n) -Fax C Q CÁN BỘ CB-CQ -Mã TTDV -Mã D V -Số tiền DV -Tên D V Quản lý bệnh viện
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2