intTypePromotion=1

Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
110
lượt xem
19
download

Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

 1. M T S PHƯƠNG TH C TI T KI M KHÔNG CHÍNH TH C Nguy n Th Bích Vân D án Tài chính Vi mô – ILO Vi t Nam Tháng 11/2003
 2. I. H i Heo T/p H Chí Minh II. “Chơi Phư ng” Ý Yên
 3. “H I HEO” TP H CHÍ MINH
 4. L ch s ra i a i m: Phư ng 15, qu n 5, T/p HCM Tên: “H i heo” - ti t ki m món nh như tr con b ng heo Ngư i sáng l p: Bà H., xu t phát t vi c bán hàng tr góp
 5. Cách chơi h i M c g i: 2000 / su t Cách ti t ki m: g i góp hàng ngày Th t c ơn gi n Không có lãi su t Thanh toán: ti n m t ho c i du l ch – Tính linh ho t Quà cu i năm - H p m t cu i năm
 6. Khách hàng Kho ng 200 ngư i trong cùng khu ph Ph n l n là ngư i nghèo Nhi u ngư i làm ngh buôn bán nh Ph n ông cũng là ngư i mua hàng tr góp
 7. i m m nh/ i m y u i m m nh i my u -G n gũi, thu n ti n -Kh năng thanh toán c a ch -Tương i linh ho t h i -Ngư i nghèo có th tham gia -R i ro gian l n -Phù h p v i ngư i thành th -Không phù h p v i nông dân -Phát tri n quan h -Quy mô nh - ư c i du l ch
 8. Nh n xét khác Ngư i nghèo có th ti t ki m ư c và c n có d ch v ti t ki m D ch v g n gũi, thu n ti n quan tr ng i v i khách hàng hơn lãi su t Ti t ki m nh hàng ngày có th kh thi
 9. “Chơi Phư ng” Ý Yên
 10. Gi i thi u H n ch chung nh t c a các phương th c ti t ki m theo nhóm: th i i m c n ti n và th i i m có ti n không kh p Có nh ng hình th c TK theo nhóm cho phép ng phó v i tình hu ng kh n c p
 11. “Phư ng g o - th t” Nhóm nh , quan h m t thi t Ti t ki m có m c ích óng góp không theo kỳ h n nh trư c mà khi có s vi c x y ra Cách óng: tính m c óng theo hi n v t (g o và th t l n)
 12. i m m nh/ i m y u i m m nh i my u -Gi ng các phương th c -Ti p c n h n ch (m c ti t ki m theo nhóm ích quy nh t trư c) -Cho phép ng phó v i -G p khó khăn khi có tình hu ng kh n c p nhi u s ki n x y ra ng th i trong nhóm
 13. Sáng ki n m i Nhóm c a m t chi h i ph n M r ng m c ích s d ng tăng kh năng ti p c n M r ng nhóm, h m c óng góp Chưa kh c ph c ư c như c i m th hai nêu trên
 14. Nh n xét khác Các hình th c ti t ki m theo nhóm trong dân gian r t phong phú Ti t ki m theo nhóm không ph i lúc nào cũng c ng nh c Các t ch c tài chính vi mô có th h c h i t các hình th c ti t ki m không chính th c r t a d ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2