intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

114
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

 1. M T S PHƯƠNG TH C TI T KI M KHÔNG CHÍNH TH C Nguy n Th Bích Vân D án Tài chính Vi mô – ILO Vi t Nam Tháng 11/2003
 2. I. H i Heo T/p H Chí Minh II. “Chơi Phư ng” Ý Yên
 3. “H I HEO” TP H CHÍ MINH
 4. L ch s ra i a i m: Phư ng 15, qu n 5, T/p HCM Tên: “H i heo” - ti t ki m món nh như tr con b ng heo Ngư i sáng l p: Bà H., xu t phát t vi c bán hàng tr góp
 5. Cách chơi h i M c g i: 2000 / su t Cách ti t ki m: g i góp hàng ngày Th t c ơn gi n Không có lãi su t Thanh toán: ti n m t ho c i du l ch – Tính linh ho t Quà cu i năm - H p m t cu i năm
 6. Khách hàng Kho ng 200 ngư i trong cùng khu ph Ph n l n là ngư i nghèo Nhi u ngư i làm ngh buôn bán nh Ph n ông cũng là ngư i mua hàng tr góp
 7. i m m nh/ i m y u i m m nh i my u -G n gũi, thu n ti n -Kh năng thanh toán c a ch -Tương i linh ho t h i -Ngư i nghèo có th tham gia -R i ro gian l n -Phù h p v i ngư i thành th -Không phù h p v i nông dân -Phát tri n quan h -Quy mô nh - ư c i du l ch
 8. Nh n xét khác Ngư i nghèo có th ti t ki m ư c và c n có d ch v ti t ki m D ch v g n gũi, thu n ti n quan tr ng i v i khách hàng hơn lãi su t Ti t ki m nh hàng ngày có th kh thi
 9. “Chơi Phư ng” Ý Yên
 10. Gi i thi u H n ch chung nh t c a các phương th c ti t ki m theo nhóm: th i i m c n ti n và th i i m có ti n không kh p Có nh ng hình th c TK theo nhóm cho phép ng phó v i tình hu ng kh n c p
 11. “Phư ng g o - th t” Nhóm nh , quan h m t thi t Ti t ki m có m c ích óng góp không theo kỳ h n nh trư c mà khi có s vi c x y ra Cách óng: tính m c óng theo hi n v t (g o và th t l n)
 12. i m m nh/ i m y u i m m nh i my u -Gi ng các phương th c -Ti p c n h n ch (m c ti t ki m theo nhóm ích quy nh t trư c) -Cho phép ng phó v i -G p khó khăn khi có tình hu ng kh n c p nhi u s ki n x y ra ng th i trong nhóm
 13. Sáng ki n m i Nhóm c a m t chi h i ph n M r ng m c ích s d ng tăng kh năng ti p c n M r ng nhóm, h m c óng góp Chưa kh c ph c ư c như c i m th hai nêu trên
 14. Nh n xét khác Các hình th c ti t ki m theo nhóm trong dân gian r t phong phú Ti t ki m theo nhóm không ph i lúc nào cũng c ng nh c Các t ch c tài chính vi mô có th h c h i t các hình th c ti t ki m không chính th c r t a d ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=114

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2