intTypePromotion=1

ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH (155)

Chia sẻ: Lotus_6 Lotus_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
182
lượt xem
2
download

ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH (155)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS củng cố về quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối, viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thể tích. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ kẻ và ghi sẵn bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập về đo thể tích (10’) Bài tập 1: - Cho HS tự làm bài. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1a. - Dựng bỳt chỡ ghi vào dũng tương ứng. - 1HS lên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH (155)

  1. ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH (155) I. MỤC TIấU: - Giúp HS củng cố về quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối, viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thể tích. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ kẻ và ghi sẵn bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập về đo thể tích (10’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1a. - Cho HS tự làm bài. - Dựng bỳt chỡ ghi vào dũng tương ứng. - 1HS lên bảng điền. - GV nhận xột. - HS khỏc nhận xột. - 1HS đọc câu hỏi BT1b. - HS trỡnh bày miệng. - GV nhận xột. - HS khỏc nhận xột. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (25’)
  2. Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - HS làm vào vở. - 2 HS lờn bảng. - GV cho HS giải thích cách đổi. - HS lần lượt đọc kết quả. - GV nhận xột. - HS khỏc nhận xột. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HS làm vào vở. - 2 HS lờn bảng. - HS nờu kết quả. - GV nhận xột. - HS khỏc nhận xột. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dũ (2’) - GV nhận xột tiết học. - HS nhắc lại tên các đơn vị đo thể tích đó học và mối quan hệ giữa 2 đon vị đo liên tiếp. - Chuẩn bị ôn lại số đo diện tích và thể tích (156). ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN (157) I. MỤC TIấU: - Giúp HS ôn tập, củng cố về quan hệ giữa 1 số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian, cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân,
  3. chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 1. - Bảng phụ vẽ các mặt đồng hồ như bài tập 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập các đơn vị đo thời gian (6’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. - Gv treo bảng phụ. - HS dựng bỳt chỡ ghi vào SGK. - HS lần lượt nêu kết quả. - GV nhận xột kết quả. - HS khỏc nhận xột. - 2 HS đọc lại bài tập 1. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - 4 HS lờn bảng làm. - HS làm vào vở. - HS lần lượt nhận xét bài làm. - GV xỏc nhận kết quả.
  4. - GV chốt ý. Bài tập 3: - 1 HS đọc yêu cầu. - GV treo tranh vẽ 4 mặt đồng hồ. - HS nhỡn tranh vẽ và lần lượt trả lời. - HS khỏc nhận xột. - GV nhận xột. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4 - HS làm vở chỉ kết quả. - 1HS nêu đáp án. - GV nhận xột. - Lớp nhận xột. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dũ (2’) - GV nhận xột tiết học. - Yêu càu HS ôn lại số đo thời gian và chuẩn bị ôn tập phộp cộng (158).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2