intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động xuất nhập kho p6

Chia sẻ: Afwetw Wtgwqtw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động xuất nhập kho p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế nào là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp? 2. Nêu các quy định khi hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp 3. Nêu quy trình kế toán thuế GTGT? 4. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động xuất nhập kho p6

  1. Kế toán thuế Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Chọn tham số báo cáo như: khoảng thời gian, đối tương - Xem báo cáo Bản quyền của MISA JSC 169
  2. Kế toán thuế Tờ khai thuế GTGT - Chọn tham số báo cáo như: khoảng thời gian in - Xem báo cáo 170 Bản quyền của MISA.JSC
  3. Kế toán thuế Bản quyền của MISA JSC 171
  4. Kế toán thuế Người sử dụng có thể tham khảo slide trình bày và phim hướng dẫn của Chương 9 tại liên kết sau: http://download1.misa.com.vn/giaotrinh/ketoanmay_dn.htm 5. Câu hỏi ôn tập 1. Thế nào là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp? 2. Nêu các quy định khi hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp 3. Nêu quy trình kế toán thuế GTGT? 4. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến bán hàng? 5. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán hàng? 6. Bài tập thực hành Yêu cầu: • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kỳ vào phần mềm. • Hàng tháng, căn cứ vào các chứng từ đã nhập, thực hiện khấu trừ thuế GTGT (bút toán tự động). • In Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra; Tờ khai thuế GTGT,… Báo cáo: 172 Bản quyền của MISA.JSC
  5. Kế toán thuế Mẫu số: 01/GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng 03 năm 2009 [02] Người nộp thuế: Công ty TNHH ABC [03] Mã số thuế: ………………………………….. [04] Địa chỉ: 100 Hùng Vương, Q.Tây Hồ, Hà Nội [05] Quận/Huyện: 0 [06] Tỉnh/Thành phố 0 [08] [07] Điện thoại [09] E-mail: Fax: Đơn vị tiền: VNĐ Giá trị HHDV STT Chỉ tiêu Thuế GTGT (chưa có thuế GTGT) Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ A [10] (đánh dấu "X") Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển [11] 9.0493.700 B sang Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà C nước I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ [12] 108,000,000 [13] 10,800,000 1 ([12]=[14]+[16]; [13]=[15]+[17]) a Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước [14] [15] b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [16] [17] Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các 2 kỳ trước a Điều chỉnh tăng [18] [19] b Điều chỉnh giảm [20] [21] Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào [22] 10,800,000 3 ([22]=[13]+[19]-[21]) 4 [23] 10,800,000 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này II Hàng hóa, dịch vụ bán ra Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ [24] 49.800.000 [25] 4.980.000 1 ([24]=[26]+[27]; [25]=[28]) 1.1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [27] 49.800.000 [28] 4.980.000 1.2 ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 0% [29] Bản quyền của MISA JSC 173

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản