intTypePromotion=1

Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án CNTT

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
367
lượt xem
172
download

Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án CNTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chủyếu trong Quản lý dựán: Xác định rõ được các yêu cầu vềphạm vi, thời gian, chi phí, rủi ro, chất lượng. Kiểm soát những tập thểlcánhân cóliên quan trong mỗi giai đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án CNTT

 1. QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CNTT
 2. Quản lý là gì ? Quản lý (nói chung) là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường 2 10:41:52 AM
 3. Ví dụ: Quản lý sản xuất trong một nhà máy Chủ thể Đối tượng Mục tiêu cần Môi trường quản quản lý đạt được (có thể biến động) lý -Điều kiện làm việc trong Ban Giám Cán bộ, - Tăng năng nhà máy suất lao công đốc -Điều kiện sinh hoạt, đi động nhân, (đứng lại trong thành phố nhân - Hạ giá thành đầu là -Tình hình chính trị, xã sản phẩm viên Giám hội của nhà nước => Quy ra các đốc) chỉ tiêu, con -ảnh hưởng của thế giới -ảnh hưởng của tự nhiên, số cụ thể 3 10:41:52 AM khí hậu
 4. Đặc điểm chung nhất của các hệ thống quản lý ? (Quản lý là một tiến trình năng động) Đối tượng Chủ thể quản lý quản lý (tạo ra các (tiếp nhận tác động các tác động quản lý) của chủ thể quản lý) -Có chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. -mục đích nhằm thống nhất giữa chủ thể và đối tượng quản lý. -Có sự trao đổi thông tin nhiều chiều. Chủ thể quản lý phải thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. -Tính linh hoạt, thích nghi, điều chỉnh, đổi mới của chủ thể quản lý. Môi trường 4 quản lý luôn biến động. 10:41:52 AM
 5. Dự án là gì? Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. 5 10:41:52 AM
 6. Bốn yếu tố quan trọng cấu thành nên dự án ? tập thể kết quả thời gian kinh phí 6 10:41:52 AM
 7. Ví dụ : Dự án "Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ" trong một Bộ - Tập thể thực hiện dự án: Các chuyên gia, tư vấn có kinh nghiệm trong những lĩnh vực: quản lý, chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ. Thời hạn thực hiện: 1 năm. Kinh phí dự kiến: 100 triệu đồng. Kết quả đạt được: trình độ quản lý của cán bộ được nâng cao. Được trang bị một số công cụ mới trong quản lý. 7 10:41:52 AM
 8. Quản lý dự án là gì ? Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật trong các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án đã ghi trong kế hoạch. Công việc quản lý dự án được tiến hành trong các giai đoạn của suốt vòng đời của dự án: từ lúc hình thành dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, kiểm soát dự án và đóng dự án. 8 10:41:52 AM
 9. Nội dung chủ yếu trong Quản lý dự án: - Xác định rõ được các yêu cầu về phạm vi, thời gian, chi phí, rủi ro, chất lượng. - Kiểm soát những tập thểlcá nhân có liên quan trong mỗi giai đoạn. Một dự án được quản lý tốt, tức là khi kết thúc phải thoả mãn được chủ đầu tư về các mặt: thời hạn, chi phí và chất lượng kết quả. 9 10:41:52 AM
 10. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN Các yêu cầu của người quản lý Quản lý Qu Qu lý Dự án Các yêu cầu Các kết quả bàn giao của dự án Nguồn Thực hiện Thự hi ện Dự án Các đầu vào khác Các đầu ra khác 10 10:41:52 AM
 11. Bức tranh tổng thể quản lý dự án CNTT Xác định Xây dựng Công bố dự án phác thảo dự án công việc Lập kế Ước lượng Danh sách Lên lịch biểu hoạch dự công việc án Lên ngân sách Tổ chức Lập tài liệu dự Lập tổ dự án án và hoạt dự án Phân bổ tài động quản lý nguyên dự án Xác định cách làm lại Không Quản lý Theo dõi Phân tích Kiểm soát Lập kế dự án và quản lý khác biệt dự án hoạch lại? tiến độ Có Xác định sửa Kết thúc Kết thúc Thực hiện sửa đổi cần thiết dự án dự án 11 đổi 10:41:52 AM
 12. Các nội dung chính của quản lý dự án: 1. Quản lý tổng thể (các thành phần khác nhau trong dự án được phối hợp với nhau một cách hài hòa, nhất quán) 2. Quản lý phạm vi dự án (chỉ thực hiện những công việc đã được quy định) 3. Quản lý thời gian (hoàn thành các hạng mục công việc đúng thời hạn) 4. Quản lý tài chính (hoàn thành công việc trong kinh phí cho phép) 5. Quản lý chất lượng (đảm bảo chất lương các sản phẩm giao nộp đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra) 6. Quản lý nguồn nhân lực (sử dụng lực lượng tham gia dự án một cách có hiệu quả) 7. Quản lý trao đối thông tin trong dự án (đảm bảo các thông tin được tạo ra, thu thập lưu trữ và trao đổi trong quá trình thực hiện dự án là kịp thời và chính xác) 8. Quản lý rủi ro (giảm thiểu những hậu quả của các yếu tố bất lợi) 9. Quản lý mua sắm (đảm bảo có được các hàng hoá và dịch vụ có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra) 12 10:41:52 AM
 13. Các phong cách quản lý dự án 13 10:41:52 AM
 14. để hoàn thành mục đích và mục tiêu cần tạo ra : -tài liệu mô tả dự án -bảng công việc, -các ước lượng thời gian, -lịch trình thực hiện, -phân bố lực lượng, -ước lượng chi phí -xác định rủi ro. 14 10:41:52 AM
 15. Ví dụ về bảng công việc cho dự án làm phần mềm Dự án phần mềm Tài liệu Hệ thống Phần mềm Khóa huấn hướng dẫn sử thông tin luyện dụng Hệ thống Mô tả hệ Thu thập thông tin thống yêu cầu Sơ đồ thiết Thiết kế kế hệ thống hệ thống Hệ thống Thiết lập được thiết hệ thống lập Hệ thống Xây dựng kế được kiểm hoạch kiểm thử thử hệ thống Kiểm thử hệ thống 15 Bàn giao hệ thống 10:41:52 AM
 16. Các kỹ thuật làm ước lượng thời gian 1.Ước lượng phi khoa học Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính Nhanh và dễ dùng Kết quả thiếu tin cậy Chỉ nên dùng trong các trường hợp Đội ngũ chuyên môn rất có kinh nghiệm, có kỹ năng cao, đội hình cố định. Dự án đã quy định, bắt buộc phải theo. 16 10:41:52 AM
 17. 2.Ước lượng PERT Thích hợp đối với những dự án: -Đòi hỏi tính sáng tạo -Coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án. 17 10:41:52 AM
 18. Ví dụ: các công việc liên quan đến lắp mạng nội bộ cho cơ quan. Đơn vị tính: ngày MP thời gian EST (ước MO(thờigian cần để ML(thời gian cần cần để lượng hoàn thành công để hoàn thành hoàn thời gian việc trong điều công việc Tên công việc thành để làm kiện “tốt nhất” hay trong điều kiện công việc dự án) “lý tượng” (không “bình thường” một cách (MO+ 4(ML) + hay “hợp lý”. có trở ngại nào). MP) /6 “tồi nhất” Vẽ sơ đồ và khoan tường 2 3 5 3.2 Lắp các ống gen 1 2 4 2.2 Đi dây 1 2 4 2.2 Lắp các hộp nối 0.5 1 2 1 Lắp các máy tính, máy chủ, Hub 2 3 3 2.8 Kết nối các máy tính, máy chủ vào hệ thống dây mạng 1 2 4 2.2 Thử xem mạng đã thông chưa 0.5 1 10 2.4 18 10:41:52 AM Tổng thời gian 8 14 32 16
 19. LẬP LỊCH BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Bảng công việc chưa có đủ thông tin để giúp người quản lý lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án của mình một cách hiệu quả. Công cụ chính để giúp cho việc hoàn thành điều này là Lịch biểu về tiến độ thực hiện dự án. 19 10:41:52 AM
 20. Mục đích của lịch biểu Cho biết trật tự thực hiện (logic) của các công việc Cho biết ngày bắt đầu, kết thúc cho mỗi công việc. Làm cơ sở để quản lý và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án. Áp đặt một kỷ luật lên dự án. Tăng cường ý thức tập thể: việc trước chưa xong thì chưa thể làm việc sau. Cho biết việc sử dụng tài nguyên trong từng giai đoạn -> cần huy động đầy đủ tài nguyên (người, vật tư) trước khi một công việc bắt đầu. Cho phép xác định công việc nào là chủ chốt/ không chủ chốt -> tập trung sức người và tiền cho các công việc chủ chốt (không tập trung tràn lan) 20 10:41:52 AM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản