intTypePromotion=1

Quản trị mạng WINDOWS SERVER 2003

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Tịnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
167
lượt xem
74
download

Quản trị mạng WINDOWS SERVER 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng không gian cân câp phát Partition system và Partition boot Câu hình dia dac biet: volume simple, spanned, striped (RAID-0), mirrored (RAID-1) hoac là RAID-5. Tien ích phân chia partitio partition Ch n he thông tap tin FAT16 (file allocation table) FAT32 NTFS (New Technology File System) Ch n chê do s! dng giây phép Per server licensing: dưc tính theo sô lưng kêt nôi Per device or Per user licensing: không quan tâm ti kêt nôi, ch" quan tâm dên sô ngư#i dùng hien h$u....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị mạng WINDOWS SERVER 2003

 1. QU N TR M NG WINDOWS WINDOWS SERVER 2003 Bài 1 Gi I THI U VÀ CÀI T WINDOWS SERVER 2003
 2. T ng quan v h H H Windows server 2003 Các phiên b n c a h H H Windows server 2003: Windows server 2003 Web Edition Windows server 2003 Standard Edition Windows server 2003 Enterprise Edtion Windows server 2003 Datacenter Edtion
 3. Chu n b cài t Windows server 2003 Yêu c u ph n c ng c tính Web Standard Enterprise Datacenter Edition Edition Edition Edition 128MB 128MB 128MB 256MB Dung lư ng RAM t i thi u Dung lư ng RAM g i ý 256MB 256MB 256MB 1GB Dung lư ng RAM h tr 2GB 4GB 32GB cho máy dòng x86, 64GB cho máy dòng ti a 64GB cho máy dòng x86, 512GB cho máy Itanium dòng Itanium Tc t i thi u c a CPU 133Mhz 133Mhz 133MHz cho máy dòng 400MHz cho máy x86, 733MHz cho máy dòng x86, 733MHz dòng Itanium cho máy dòng Itanium Tc CPU g i ý 550MHz 550MHz 733MHz 733MHz H tr nhi u CPU 2 4 8 8 n 32 CPU cho máy dòng x86 32bit, 64CPU cho máy dòng Itanium Dung lư ng ĩa tr ng 1.5GB 1.5GB 1.5GB cho máy dòng x86, 1.5GB cho máy dòng ph c v cho quá trình cài 2GB cho máy dòng x86, 2GB cho máy t Itanium dòng Itanium S máy k t n i trong d ch Không Không h 8 máy 8 máy v Cluster h tr tr
 4. Chu n b cài t Windows server 2003 (t.t) Tương thích ph n c ng winnt32 /checkupgradeonly Cài t m i ho c nâng c p ? Các H H cho phép nâng c p thành Windows server 2003 Enterprise Edition Windows NT Server 4.0 v i Service Pack 5 ho c l n hơn. Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, v i Service Pack 5 ho c l n hơn. Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition, v i Service Pack 5 ho c l n hơn. Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows Server 2003, Standard Edition
 5. Chu n b cài t Windows server 2003 (t.t) Phân chia ĩa Lư ng không gian c n c p phát Partition system và Partition boot C u hình ĩa c bi t: volume simple, spanned, striped (RAID-0), mirrored (RAID-1) ho c là RAID-5. Ti n ích phân chia partition Ch n h th ng t p tin FAT16 (file allocation table) FAT32 NTFS (New Technology File System) Ch n ch s d ng gi y phép Per server licensing: ư c tính theo s lư ng k t n i Per device or Per user licensing: không quan tâm t i k t n i, ch quan tâm n s ngư i dùng hi n h u.
 6. Chu n b cài t Windows server 2003 (t.t) Ch n phương án k t n i m ng Các giao th c k t n i m ng Thành viên trong Workgroup ho c Domain Các thi t l p v ngôn ng và các giá tr c c b
 7. Cài t Windows server 2003 Giai o n Preinstallation Cài tt h i u hành khác WINNT32.EXE n u là Windows 9x ho c Windows • NT/2000 ho c m i hơn. WINNT.EXE n u dùng các máy ang ch y h i u • hành DOS, windows 3.x. Cài t tr c ti p t ĩa CD Windows 2003 Cài t Windows 2003 Server t m ng Giai o n Text-Based Setup M t s hình nh trong giai o n Text-Based Setup
 8. Giai o n Text-Based Setup Bao g m các bư c sau : - C u hình BIOS c a máy có th kh i ng t ĩa ĩa CDROM. - Cho ĩa cài t Windows server 2003 vào ĩa CDROM và kh i ng l i máy. - Khi máy kh i ng t ĩa CDROM, b m 1 phím b t kỳ khi xu t hi n thông báo “Press any key to boot from CD …” - N u máy có ĩa SCSI thì b m F6 cài t driver cho ĩa SCSI.
 9. Giai o n Text-Based Setup(tt) Chương trình cài t c a Windows server 2003 s ti n hành sao chép các t p tin và driver c n thi t cho quá trình cài t
 10. Giai o n Text-Based Setup (tt) L a ch n: cài t (set up), s a ch a (repair), thoát (quit)
 11. Giai o n Text-Based Setup (t.t) Ch p nh n tho thu n b n quy n, nh n F8
 12. Giai o n Text-Based Setup (t.t) T o, xoá partition, h th ng file (FAT, NTFS)
 13. Giai o n Text-Based Setup (t.t) Trình cài t chép các t p tin vào thư m c cài t
 14. Giai o n Graphical-Based Setup Bt u giai o n Graphic-based
 15. Giai o n Graphical-Based Setup Regional and Language Options: Thi t l p ngôn ng , s m, ơn v ti n t , nh d ng ngày tháng năm
 16. Giai o n Graphical-Based Setup (t.t) Thông tin c a ngư i s d ng và CD-Key
 17. Giai o n Graphical-Based Setup (t.t) Ch b n quy n: Per server, Per device or Per user
 18. Giai o n Graphical-Based Setup (t.t) t tên Server và password c a Administrator
 19. Giai o n Graphical-Based Setup (t.t) C u hình các thông s cho giao th c TCP/IP
 20. Giai o n Graphical-Based Setup (t.t) Server là thành viên Workgroup ho c Domain. K t thúc cài t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2